Pearson VUE NOVA IACBE

default teaser

Actief leren

FHR School of Business heeft gekozen voor competentiegericht onderwijs. Dit betekent dat uitgegaan wordt van de volgende principes:

  • leren is een actief proces;
  • onderwijs is praktijkgericht;
  • leertaken zijn zoveel mogelijk beroepsauthentieke taken.

Dit houdt in dat studenten de competenties die ze tijdens de studie leren, direct kunnen toepassen in hun eerste baan. Al tijdens hun studie werken studenten aan concrete projecten uit de beroepspraktijk. Hiertoe zijn o.a. projectenbureaus opgezet, die midden in de maatschappij functioneren.

Er wordt veel zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid gevraagd van de studenten. Per week heeft een student rond de 16 contacturen met docenten, naast overige contactmomenten in het kader van individuele studieloopbaanbegeleiding of projectbegeleiding. De rest van de uren in de week besteden ze aan projectwerk, individueel of in groepsverband.

De opdrachten komen direct uit de praktijk en geven de mogelijkheid om in een studieomgeving te leren hoe het er in de beroepspraktijk aan toe gaat. Contact tijdens de opdrachten is face-to-face of op afstand, door middel van moderne ICT-voorzieningen als het digitaal portfolio en blackboard, de digitale leeromgeving.