Pearson VUE NOVA IACBE

default teaser

Bachelor of Business Administration (BBA)

De BBA in beeld

De BBA opleiding duurt vier jaren en heeft twee niveaus.

Het Basisprogramma

Het tweejarige Basisprogramma is samengesteld uit solide kennis- en vaardigheidscomponenten.

In het Basisprogramma worden de verschillende disciplines van business behandeld en fungeert de business cyclus als een rode draad.

Bij de start van het laatste semester van niveau 1, dient een keuze gemaakt te worden uit één van drie hoofdrichtingen, te weten Finance, Management en International Business.

Studenten die succesvol het Basisprogramma hebben afgewerkt en besluiten de studie niet op het tweede niveau voort te zetten, kunnen na het afleggen van een toets een Associate Degree (AD) verkrijgen in de hoofdrichting die zij gevolgd hebben.

De Afstudeerrichtingen

Op het tweede niveau wordt een keuze gemaakt uit zeven afstudeerrichtingen die aansluiten bij de drie hoofdrichtingen (Finance, Management en International Business) van het tweede jaar van het Basisprogramma.

Binnen de hoofdrichting Finance zijn er twee afstudeerrichtingen, te weten:Management Accounting en Financial Service Management.

Binnen de hoofdrichting Management zijn er vier afstudeerrichtingen, te weten:Marketing Management, General Management, Small & Medium Enterprise Management en Human Resource Management.

De hoofdrichting International Business heeft als afstudeerrichting International Business & Management.