Pearson VUE NOVA IACBE

default teaser

Ondernemend en innovatief

Kennis omzetten in economische groei en werkgelegenheid is één van de grootste uitdagingen van FHR School of Business. Innovatie alleen is niet voldoende, het gaat erom innovatie door goed ondernemerschap winstgevend te maken. Theorie en praktische kennis in ondernemerschap moeten elkaar daarom aanvullen.

FHR School of Business wil dicht bij de student, de markt en de maatschappij staan. Ondernemerschap is geen keuzevak; het is een integraal onderdeel van de opleidingen van FHR School of Business. Ondernemerschap is een state of mind die FHR School of Business haar studenten graag wil bijbrengen. Als hogeschool zoekt de instelling voortdurend naar kansen in de markt om daar met opleidingen op in te spelen.

De pijlers van ondernemerschap volgens FHR School of Business:

  • Risico's nemen; alleen als je risico's durft te nemen, ben je in staat grenzen te verleggen en verder te komen.
  • Concurreren; concurrentiedwang leidt tot kwaliteitsverbetering.
  • Aanpakken; het heft in eigen hand nemen.

Een student, een alumnus en een docent aan het woord over ondernemende opleidingen.