Pearson VUE NOVA IACBE

default teaser

Toelatingseisen
Wat zijn de toelatingseisen?

Studenten met de volgende diploma’s zijn toelaatbaar.
  • HAVO-diploma OF
  • VWO-diploma OF
  • MBO4-diploma (IMEAO, NATIN, Pedagogisch Instituut) of
    daaraan gelijkgesteld OF
  • Geslaagd zijn voor de FHR-instroomtoets

Er is een voorkeur voor de vakken Wiskunde en Economie I of Economie II (handelswetenschappen), maar deze vakken zijn niet vereist. De ontbrekende vakken worden opgevangen middels het inhaalprogramma.

FHR-instroomtoets

De FHR-instroomtoets is bedoeld om na te gaan of je, ondanks het ontbreken van de vereiste opleiding, over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te volgen. Rond je de toets positief af, dan kun je alsnog met je hbo-studie starten. De enige voorwaarde is:

  • dat je tenminste de examenklas van het HAVO, VWO, MBO4 (IMEAO, NATIN, Pedagogisch Instituut) of daaraan gelijk gesteld, hebt doorlopen.
OF
  • Beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring en een referentiebrief van de werkgever kan overleggen.
Je kunt je online aanmelden voor deelname.
De colleges en toetsing vinden plaats van 24 juli t/m 11 augustus 2017.