Pearson VUE NOVA IACBE

default teaser

Samenwerking

FHR School of Business heeft een uitgebreid internationaal netwerk van partners.

Samenwerking met Arthur Lok Jack Graduate School of Business UWI
In het voorjaar van 2013 zijn FHR School of Business en The Arthur Lok Jack Graduate School of Business (Trinidad) een samenwerking aangegaan voor het aanbieden van master opleidingen aan de Surinaamse gemeenschap. De eerste opleiding is op 6 mei 2013 van start gegaan; Online Master of Small & Medium Enterprise Management. http://www.lokjackgsb.edu.tt

 

Beroepenveldcommissie
Alle opleidingen die worden verzorgd door FHR School of Business hebben een gemeenschappelijke beroepenveldcommissie (BVC). Centraal hierbij staat de Surinaamse context.

Doelstellingen van de BVC zijn onder meer:

  • borging van de praktijk binnen het onderwijs
  • afstemming van het buitenschoolse curriculum
  • actualisering van het opleidingsprofiel en het curriculum
  • signaleren van trends en ontwikkelingen in de branche

De commissie bestaat uit minimaal zes leden, die actieve beroepsbeoefenaars op management- en directieniveau zijn. De BVC komt bijeen om te praten over beroepsmatige en inhoudelijke zaken met betrekking tot de opleidingen. De BVC bespreekt standaard de input vanuit de beroepenveldcommissie van de verwante bekostigde FHR School of Business-opleidingen. Op deze manier is de input vanuit de branche in Nederland en Suriname verzekerd. De organisaties leveren een actieve bijdrage door gastdocenten aan te bieden.

 

Samenwerking met Hogeschool Inholland

Sinds het najaar van 2002 is Hogeschool Inholland (Nederland) verbonden aan dit instituut. Waar Inholland in eerste instantie volledig verantwoordelijk was voor Hogeschool Inholland Suriname is de samenwerking gewijzigd per mei 2012 waarna het instituut in Suriname verder gaat als FHR School of Business. Hogeschool Inholland blijft verbonden op onderwijsgebied. De samenwerking maakt het mogelijk bachelor opleidingen aan te bieden aan de Surinaamse gemeenschap welke een naadloze doorstroming van studenten in de bachelor opleidingen naar de master opleidingen mogelijk maakt.

 

Samenwerking met Stichting Kersten Studiefonds

C. Kersten en Co N.V. heeft i.v.m. met haar 245 jarig bestaan en met het oog op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, besloten om met ingang van het collegejaar 2013-2014, middels de Stichting Studiefonds Kersten, beursen te verlenen aan een aantal afgestudeerden van middelbare scholen die hun studie aan een HBO of WO instelling wensen voor te zetten. FHR School of Business is gekozen als partner in deze overeenkomst omdat FHR  staat voor goed en kwalitatief hoog opgeleid economisch hoger kader  volgens internationale standaarden en het initiatief van Kersten ook geheel past binnen het beleid van FHR’s doelstelling zijnde het versterken van de individuele en institutionele capaciteit. De samenwerkingsovereenkomst is op 15 juli 2013 aangegaan.