Achterwaartse democratisering in Suriname

By 13 augustus 2019 augustus 15th, 2019 Nieuws

Een oefening in vallen en opstaan

Afbeelding Lim A PO

In verkorte vorm uitgesproken door mr. H. R. Lim A Po op 12 juni 2019 bij de aanvaarding van het eredoctoraat toegekend door de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Hans Lim A Po (Paramaribo, 1940) heeft rechten gestudeerd in Leiden en was van 1963-1981 advocaat. Van 1981-1997 was hij corporate executive bij Billiton, toen de mijnbouwarm van Shell en van 1997-2000 General Counsel van Billiton PLC in Londen. In 2000 richtte hij het FHR Lim A Po Instituut voor Hoger Onderwijs op en hij is daarvan de rector. In de periode als advocaat doceerde hij aan de toenmalige Rechtsschool en de Universiteit van Suriname en in de periode 2000-2003 aan de Anton de Kom Universiteit. In de loop der jaren heeft hij o.a. in het Surinaams Juristenblad verscheidene artikelen gepubliceerd en was hij gastspreker bij verschillende publieke gelegenheden.

Inleiding

In deze kerk vond op 25 november 1975 de soevereiniteitsoverdracht door Nederland aan Suriname plaats, in een buitengewone vergadering van De Staten van Suriname. In de grondwet die op die dag werd afgekondigd werd Suriname aangeduid als een democratische staat. Dat was een toekomstige denkbeeldige toestand, want voor de verwezenlijking daarvan zou de Surinaamse gemeenschap zich nog vele jaren aanzienlijke inspanningen moeten getroosten. In 1974 was ik bij het samenstellen van het initiële ontwerp voor deze grondwet betrokken en daarna, in 1982, bij de voorbereiding van een ontwerp dat de overgang van het militaire regime naar een burgerregime moest begeleiden. Dat ontwerp ligt voor een deel ten grondslag aan de grondwet van 1987, die behoudens enkele wijzigingen in 1992.

Klik op de hyperlinks hieronder om de Rede en presentatie te downloaden.

Website Anton de Kom Universiteit van Suriname: http://www.uvs.edu/