FHR Alumnus verdedigt PhD Proefschrift Succesvol

By 14 december 2020 Nieuws

De hartelijke felicitaties gaan uit naar FHR Alumnus, William Orie, die op 7 december 2020 zijn proefschrift ‘Obstacles to Financing Facing Micro, Small, and Medium-Sized Firms in Suriname: A study from a small state perspective’ met succes verdedigd heeft en hiermee zijn doctorstitel aan International Institute of Social Studies in Den Haag heeft behaald.

In zijn proefschrift heeft hij verslag gedaan over het onderzoek dat hij verricht heeft naar de omvang en de aard van de belemmeringen voor de financiering van micro-, kleine en middelgrote bedrijven (MSME’s) in Suriname. Belangrijke onderzoeksresultaten zijn o.a. dat MSME’s vooral gebruik maken van interne financiële middelen, commerciële banken en particulier kapitaal ter financiering van werk- en investeringskapitaal. Voorts blijken commerciële banken de belangrijkste bron te zijn van externe financiering voor bedrijven in Suriname.

William heeft deelgenomen aan het Master of Public Administration Programma, intake 1 welke jaarlijks wordt aangeboden door FHR Graduate Institute for Higher Education in samenwerking met International Institute of Social Studies – Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bekijk de presentatie via https://www.iss.nl/en/news/successful-phd-defence-william-orie