FHR-Nieuwsbrief Editie 11

By 24 februari 2023 maart 6th, 2023 Nieuwsbrief, Nieuwsbrief Editie 11

Woord van de Rector

‘Zwoegend liefde voor leren ervaren, is groeien’

Helen Keller: ‘The struggle of life is one of our greatest blessings’

Is zwoegen (‘hard onze best doen’) een noodzaak of een keus? Zijn we in de moderne tijd belust geworden op zelfgenoegzaamheid of is dat een misvatting? Hebben we, wanneer we geconfronteerd worden met moeilijke problemen de neiging om die problemen ‘te ontwijken’ in plaats van ze ‘te lijf te gaan’? Hebben nieuwe ontwikkelingen op het stuk van communicatie en informatie ons ‘soft’ gemaakt? Wordt onze tolerantie voor het volbrengen van moeilijke taken zwakker naar gelang de snelheid van internet toeneemt. Worden we er in toenemende mate op ingesteld om de rust van het bekende te omarmen en het ongenoegen dat met nieuwe en uitdagende ervaringen komt, uit de weg te gaan? ‘The flight or the fight response’.

Ondanks deze vragen geldt nog steeds de waarheid dat we ‘van fouten leren en inspanning moeten waarderen’. Dit betekent dat bereidheid om te zwoegen de mogelijkheid schept om als mens te groeien. Onze opstelling ten opzichte van hard werken is ook bepalend voor hoe we leren als activiteit ervaren. Is intelligentie de bron van ons succes (‘wie we zijn’) of onze wil om te zwoegen en daarin te volharden tot onze doelen zijn bereikt (‘wat we doen)? Bouwt zwoegen karakter of is het verspilling van talent?

Er is een vorm van zwoegen die tot liefde voor leren leidt. Het is de beleving van buitengewone inspanning als een middel om emotionele kracht te meten en niet als een teken van persoonlijke zwakte. Het is de houding die inspanningen bij leren aan succes relateert. Kritische aspecten daarvan zijn aanvaarding dat er altijd ruimte is voor leren, besef dat al activiteiten onderworpen zijn aan een schaarste discipline en onderkenning dat zwoegen in essentie toepassing is van de wijsheid dat we niet kunnen groeien als we niet bereid zijn fouten te maken en daarvan te leren. In de praktijk zijn de gevolgen van deze houding dat zwoegen niet alleen als inherent aan leren wordt ervaren maar ook als weg naar ontdekking van de voldoening en vreugde die liefde voor leren met zich meebrengt.

Hans Lim A Po
Rector FHR Institute for Higher Education

Nieuws

FHR-Alumna wint vierde Crowe Burgos Accountants Scriptieprijs

 

(Van links naar rechts) mr. Chantal Reiziger, drs. Romeo Burgos RA, Audrey Boesia EMMA, drs. Maurice L. Roemer

Audrey Boesia, alumna van FHR Institute for Higher Education (FHR) die het Executive Master in Management Accounting programma succesvol afrondde in 2020, won met haar scriptie getiteld “A view from the inside: Assessing Risk Culture in the government pension fund in Suriname: Risk Culture of Pensioenfonds Suriname” de vierde editie van de Crowe Burgos Accountants scriptieprijs. Met een score van 80 punten werd haar afstudeerscriptie gekozen als beste op het gebied van Accountancy voor het jaar 2022.

De thesis werd beoordeeld door een jury bestaande uit professionals uit de verschillende sectoren in Suriname. Eblein Frangie, CEO van de Finabank N.V., maakte de uitslag bekend, waarna de Governor van de Centrale Bank van Suriname, de heer drs. Maurice L. Roemer, de Managing Partner en de Director Tax van Crowe Burgos Accountants, de heer drs. Romeo Burgos RA en mevrouw mr. Chantal Reiziger de prijs aan haar overhandigden, bestaande uit een award en een bedrag van SRD 45.000.

Urmila Monorath, FHR Course Director (links), Audrey Boesia (midden) en Huo-Ching Yang, FHR Program Director (rechts)

De weer na twee jaar georganiseerde ceremonie vond plaats op 3 februari 2023 en de prijs werd voor de derde keer op een rij uitgereikt aan een FHR-afgestudeerde op masterniveau. FHR-alumni Kathleen Singh-Djojopawiro en Sufania Hassankhan ontvingen deze onderscheiding tijdens de tweede en derde editie. Vermeldenswaard is dat vanaf de vierde editie de prijs ook op bachelor niveau uitgereikt wordt als stimulans voor finance-studenten om voor de studierichting Accountancy te kiezen.

De FHR-community is zeer ingenomen met dit mooi resultaat en feliciteert Audrey van harte en wenst haar veel succes in haar verdere professionele en academische loopbaan.

FHR Rector verzorgt Nieuwsjaarsrede Vereniging van Surinaamse Economisten (VES)

De Rector van FHR Institute for Higher Education (FHR), Mr. Dr. Hans Lim A Po, heeft dit jaar de nieuwjaarsrede verzorgd tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging van Surinaamse Economisten (VES) op 30 januari 2023 in de Torarica Royal Ballroom.

De herdenking van de Internationale Dag van het Onderwijs op 26 januari 2023 met als thema Invest in people by prioritizing in education” was de basis van de agenda van de nieuwjaarsbijeenkomst en vormde ook het kader van de rede van meneer Lim A Po met als titel “Onderwijs voor duurzame ontwikkeling ‘Struggling or easygoing’”.

Meneer Lim A Po begon zijn toespraak met het definiëren van strategie als een zorgvuldig ontwikkeld, doelgericht plan van richtlijnen dat helpt om te gaan met situaties.  Aansluitend hierop gaf hij aan dat het vraagstuk over de wijze waarop onderwijs voor duurzame ontwikkeling eruit moet zien centraal moet staan en beschouwd moet worden als een strategische exercitie, welke bestaat uit drie dimensies: (i) de inhoud, (ii) de context en (iii) het proces.

Hij benadrukte de noodzaak om na te denken over de wijze waarop in de huidige samenleving onderwijs dienstbaar zou kunnen worden gemaakt aan duurzame ontwikkeling. Volgens hem vereist dit een aanpak, waarvan verwacht mag worden dat die duurzame ontwikkeling inderdaad zal bevorderen. “Deze aanpak kent een aantal knelpunten die deze strategische exercitie tot een uitdagende, doch waardevolle exercitie kunnen maken”, aldus meneer Lim A Po.

De volledige rede is te lezen op de FHR-website en wel via Key-note Speech – Mr. Dr. Hans Lim A Po – VES Nieuwjaarsreceptie 2023.

De nieuwjaarsreceptie is te bekijken op de YouTube Channel van de Communicatie Dienst Suriname: LEZING VERENIGING VAN ECONOMISTEN IN SURINAME NIEUWJAARS RECEPTIE ROYAL BALLROOM 30-1-2023

FHR SOCIAL MEDIA UPDATE 2023

Per heden centraliseert FHR Institute for Higher Education (FHR), waar FHR School of Business deel van uitmaakt, haar aanwezigheid op het Social Media Platform Facebook. Er is hiervoor een nieuwe Facebook-pagina aangemaakt onder de naam FHR Lim A Po Institute for Higher Education (FHR), waarop updates van zowel de bachelor- als de masteropleidingen geplaatst zullen worden. Voorts zullen ook de extra curriculaire activiteiten van beide niveaus op deze Facebookpagina te vinden zijn.

Eenieder wordt aangemoedigd om de nieuwe pagina een like te geven via https://www.facebook.com/FHRLAPIHE en op de hoogte te blijven van al onze updates. Het delen van de nieuwe pagina binnen professionele netwerken wordt sterk aanbevolen.

Volg FHR ook op:

Note: Overige FHR Facebookpagina’s zullen voortaan niet meer gebruikt worden.

“Voorbij de horizon”
FHR Openingsbijeenkomst 2022-2023

De opstart van ieder nieuw college jaar wordt gekenmerkt door de jaarlijks terugkerende openingsbijeenkomst, waarop de Rector en een aantal sleutelfiguren uit het maatschappelijk middenveld de (nieuwbakken) bachelor en masterstudenten het nieuw studiejaar insturen met motiverende en inspirerende toespraken. De openingsbijeenkomst van het collegejaar 2022-2023 vond plaats op maandag 03 oktober in de Grote Stadskerk onder het overkoepelend thema “Thinking Beyond The Horizon”, oftewel ‘Denken voorbij de horizon”.

In zijn spits afbijtende riep FHR Rector, Mr. Dr. Hans Lim A Po, de samenleving op om – met het oog op de toekomst – de wereldwijde ontwikkelingen te observeren en te begrijpen, want alleen dan kan er succesvol ingespeeld worden op deze ontwikkelingen. Nadenken over een langtermijn visie is onlosmakelijk verbonden aan deze opgave.

Hij merkte op dat we de toekomst niet hoeven te vrezen, maar ons denken moeten herprogrammeren en de wijze waarop we de toekomst zien en ermee omgaan, moeten veranderen.

De toespraak van Dr. Lim A Po werd opgevolgd door de Keynote speech van Mario Merhai, de Chief Executive Officer (CEO) van Assuria N.V. Hij definieerde denken voorbij de horizon als grensverleggend denken, waarvoor zinvol innoveren als randvoorwaarde voor groei en succes noodzakelijk is. Zeker in een wereld waar de ontwikkeling zo snel gaat en de informatie van vandaag tot morgen verouderd is.

” Hij citeerde de beroemde schrijven Arthur C. Clarke die zegt “the only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible” en demonstreerde dit door te vertellen over zijn eigen ‘humble beginnings’ als negentienjarige restaurant medewerker in MacDonalds die vastberaden was te denken en te groeien voorbij de omstandigheden waarin hij toen verkeerde.

Als huidige CEO van Assuria N.V. geeft hij aan dat de mijlpalen die hij tot nu toe bereikt heeft niet mogelijk waren zonder de discipline, volharding en het continu verplaatsen van de horizon. Aan het eind van zijn toespraak riep hij studenten op om grensverleggend te denken, zich te verdiepen in de wereld van innoveren, en hun ambitie te bepalen “as if the sky is the limit”.

 Ook Minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Ontwikkeling, mevrouw Rishma Kuldipsingh was op bezoek en heeft middels haar eigen levenservaring studenten verzocht geen genoegen te nemen met het minimale, maar om constant opzoek te gaan naar mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en hoger op de maatschappelijke ladder te komen.

“Suriname een grote behoefte aan goed ontwikkelde business professionals die de toekomst van Suriname in goede banen kunnen leiden.”

Jessie Doorson, die bij FHR het Master of Public Administration (MPA) in Governance programma volgt, sloot dit deel van de avond af met een terugblik op het afgelopen collegejaar.

Zij wist haar medestudenten een riem onder het hart te steken door te vertellen over de vele tegenslagen die zij heeft gehad in het afgelopen collegejaar en haar gedrevenheid om ondanks alles de beste studieprestaties te leveren.

In het tweede deel van de openingsbijeenkomst werd Jessie uitgeroepen tot best presterende student over het collegejaar 2021-2022 op masterniveau.

Naast de beste studenten, werden ook de beste klassen en docenten op bachelor- en masterniveau in de bloemetjes gezet voor de uitzonderlijke (studie)prestaties die zij geleverd hebben. In de rubriek ‘Bijzondere momenten’ vindt u een goed overzicht van de verschillende winnaars.

FHR Business Fair hervat

“The best way to predict the future is to create it.” – Peter Drucker

Op 22 januari 2022 kondigde het Kabinet van de President de verdere versoepeling van de (preventieve) maatregelen voor COVID-19 aan, waardoor FHR School of Business haar vijfde FHR Business Fair na een jaar kon organiseren. De beurs is onderdeel van het curriculum van het vierjarig Bachelor of Business Administration (BBA) programma, waarbij studenten van het tweede leerjaar worden onderwezen in het gestructureerd en professioneel ontwikkelen van een onderneming in groepsverband. Op de beurs worden de projectgroepen in de gelegenheid gesteld om het product of de dienst op een openbaar platform ten toon te stellen en de publieke interesse in het product te evalueren. De producten van de vijfde FHR Business Fair waren gerelateerd aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de beursstands niet opgezet op het terras van FHR School of Business, maar in de collegezalen om de samenscholing van aanwezigen enigszins te beperken en te spreiden.

Wegwijzer

Mr. Dr. Hans Lim A Po, Rector van FHR Institute for Higher Education, verzorgde de openingstoespraak, waarin hij de nadruk legde op de duurzaamheid van de verschillende bedrijven en de capaciteit van de ondernemingen om te overleven op de markt. Na de inspirerende woorden van de Rector werd het “Open for Business” bord geplaatst als officiële opening van de Business Fair. Door de dag heen hebben ongeveer 1000 bezoekers mogen genieten van de verschillende producten van de zeventien projectgroepen binnen de thema’s Skin & Beauty, Milieuvriendelijkheid, Tuinbouw, Furniture en Educatief Spel.

Investeerders

Als onderdeel van de Business Fair hebben de projectgroepen een presentatie (Business pitch) verzorgd, waarin zij in vijf (5) minuten hun business idee aan investeerders moesten verkopen. Ook dit jaar heeft FHR School of Business de investeerders, die ook de functie van jurylid invulden, gekozen uit haar alumni met verschillende achtergronden. Fabian Wazirali, Santusha Pengel en Rajshree Patandin hadden de eer om de projectgroepen te beoordelen op hun business pitch en bedrijfsstand.

De top drie

Aan het einde van de beurs werden de drie beste ondernemingen gekozen op basis van de totale scores van hun business pitch en bedrijfsstand. Smell-Lux die natuurlijke deodorant vervaardigd, werd gekozen tot de grote winnaar van de vijfde Buisness Fair, terwijl Kowru Tafra NV, producent van tafels die als koelers dienen op de tweede plaats eindigde. Dhup die zich specialiseert in het maken van multifunctionele tonnen won de derde prijs. De groepen blikken terug op een uitdagend, doch leerrijk traject en zijn enthousiast om deze business ideeën verder uit te werken.

De zesde business fair is in aantocht en vindt plaats op vrijdag 25 februari 2023 van 12.00 – 19.00 uur op FHR School of Business aan de Burenstraat 23. De toegang is gratis en eenieder die affiniteit heeft met Surinaamse producten en ondernemerschap ondersteunt, wordt van harte uitgenodigd de business stands te bezoeken en de jonge ondernemers te ondersteunen.

#1 Smell-Lux Winnende onderneming op de vijfde Business Fair met hun natuurlijke deodorant
Kowru Tafra N.V. eindigde op de tweede plaats met haar houten tafel die als een koeler dient
DHUP wist de derde prijs in de wacht te slepen met haar multifunctionele tonnen

FHR Bijzondere Momenten

Most Excellent Undergraduate Student 2021-2022

Against all odds

Links: Diana Van Ritter (most excellent BM student gemiddelde score: 9.1), rechts: Roepesh Hari (Education Director)

In het vierde leerjaar van het Bachelor of Business Administration programma (BBA) staat afstuderen centraal en voor Diana van Ritter was het van belang dat zij hier zonder moeite invulling aan kon geven. Ondanks haar goede voorbereiding, wisten privéomstandigheden dit proces voor haar te compliceren, maar haar studieprestaties leden er minimaal onder. Als werkende vrouw en mantelzorger van haar zus die inmiddels overleden is, wist Diana toch de vakken die voorafgaan aan het afstudeertraject te behalen. Haar toewijding aan haar studie heeft gemaakt dat zij ondanks de omstandigheden kon eindigen als best presterende bachelor student over het collegejaar 2021-2022.

Diana typeert zichzelf als het bewijs dat studeren en werken wel degelijk samengaan en dat het ene het andere niet uitsluit of hoeft te bemoeilijken. Met een goede planning, intrinsieke motivatie en volharding kom je volgens haar wel tot een goed eind. De ontvangst van best student award heeft Diana als geweldig en tegelijkertijd motiverend ervaren. Zij zegt bewust te zijn gemotiveerd omdat haar doorzettingsvermogen en discipline op de proef werden gesteld.

Een voorbeeld zijn

Liefde voor leren heeft altijd een belangrijke rol gehad in het leven van Diana, omdat zij een rolmodel wil zijn voor haar zonen, nichtjes, neefjes en de mensen om haar heen. Zij wilde hun laten zien dat je nooit te oud bent om te leren. Ook wilde zij laten zien dat studeren en werken goed te combineren is als je ervoor openstaat en goede afspraken hebt met je thuisfront. Na een studieonderbreking van meer dan 20 jaar heeft Diana laten zien dat zij zich kan aanpassen aan de jongeren op school.

Door de liefde voor leren die Diana ervaart op FHR heeft zij een positieve houding kunnen ontwikkelen tegenover nieuwe ontwikkelingen en veranderde omstandigheden en hoe je het beste daarvan kan profiteren. “Als je van studeren houdt, kun je makkelijk verbanden leggen. Het maakt het ook makkelijker om de stof toe te passen in de organisatie waar je werkzaam bent. Veranderingen die binnen de organisatie plaatsvinden, worden sneller begrepen en overgedragen in je werk.”

Een terugblik

De goede studieprestaties van het collegejaar 2021-2022 heeft Diana te danken aan haar volwassenheid in het stellen van prioriteiten en het nemen van beslissingen. “Werk, privéleven en school waren toen allemaal even belangrijk, dus ik kon niet altijd nee zeggen.” Diana moest elk moment aangrijpen om te studeren,  bijvoorbeeld in de auto of terwijl zij aan het wachten was in de dokters poli. Dit alles alleen om haar doelen te kunnen realiseren.

‘The Most Excellent Undergraduate Student Award’ heeft Diana haar studiemotivatie dusdanig vergroot dat zij nu reeds nadenkt over het volgen van een masteropleiding. Maar zij  geeft in deze fase van haar leven wel prioriteit aan de studieloopbaan van haar zoon.

Herkansing is geen optie!

Diana heeft zichzelf gemotiveerd om dit resultaat te behalen, door altijd te onthouden dat de herkansingsronde geen optie is. “De FHR-slogan ”People are the product of their learning” ervaar je niet alleen mentaal, maar ook fysiek. Er zijn docenten die altijd persoonlijke motiverende verhalen meegeven om je te helpen met raad en daad of om gewoon je inspiratiebron te zijn.”

Volgens Diana is FOCUS een belangrijke randvoorwaarde voor het behalen van goede studieresultaten. “De schooldruk neemt toe naarmate het studieblok eindigt. Volg alle colleges en wacht niet tot het laatste moment om aanwezig te zijn. Studeer met behulp van het leerplan dan ben je al goed op weg.”

Most Excellent Student Graduate Level 2021-2022

Jessie Doorson, Master of Public Administration student en Most Excellent Graduate Student 2021-2022 gelooft in de liefde voor leren en denkt dat haar resultaten daar bewijs van zijn. “Liefde voor leren betekent dat je geniet van het vergaren en vergroten van je kennis. Het leren en meer weten boeit jou en drijft je om dieper te gaan dan slechts de oppervlakte van de materie.”

Een holistische aanpak

Zij heeft de liefde voor leren ervaren als een constante motivator, een drijfkracht om niet op te geven ondanks vermoeidheid en tegenslagen. Het is voor haar de drang meer te weten om een moeilijk of lastig vak te overwinnen, wat maakt dat ze alles op alles zet. Jessie geeft verder aan dat haar liefde voor leren heeft gemaakt dat zij bij elke opdracht naging hoe die module aansloot bij hetgeen zij eerder had geleerd. “Ik keek dus niet alleen naar wat de docent van mij verlangde qua kennisvergaring, maar trachtte om steeds die rode draad te trekken naar eerder gevolgde modules, daarbij steeds nagaand of mijn inzicht was vergroot.”

Hardwerken beloond!

Links: Jessie Doorson (most excellent MPA student intake: 13 gemiddelde score: 8.5), rechts: Huo-Ching Yang (Program Director)

Jessie ging het collegejaar 2021-2022 van start met het plan om alle vakken in een keer te behalen, want re-sit hebben is nooit een optie voor haar geweest. Met de mindset en vastberadenheid om vanaf dag 1 de studie hard en serieus aan te pakken, heeft zij haar plan bereikt. Voor dat collegejaar 2021-2022 behaalde Jessie Doorson de Award voor de Most Excellent Student-Graduate level die zij als zeer verootmoedigend ervaarde. “Dat doet wel wat met je, to see all the hard work to pay off” zegt Jessie na nooit gedacht te hebben dat zij aan top van het gehele programma kon zijn, behalve als de beste van haar klas. Jessie is nooit tevreden geweest met gewoon het minimale doen, dus heeft zij zich bij elke module ingezet om het onderste uit de kan te halen. Daarom zegt zij: “I just did what I always do: give it my all and then some more.”

Academische ambities

Met de ontvangst van The Most Excellent Student Award hoopt Jessie dat het andere academische deuren voor haar opent, aangezien zij interesse heeft in een ‘academic career’. Het einddoel van Jessie om een ‘academic scholar’ te worden is altijd de drijfkracht geweest achter haar succes. Zij wist altijd dat het belangrijk was om met kop en schouders uit te steken als ze bij vooraanstaande Universiteiten zoals Erasmus en The United Nations University – Maastricht binnen wil komen. Volgens Jessie heeft de ontvangst van een certificaat en de FHR Challenge Cup, bij het behalen van de highest grade zeker motiverend gewerkt.

Aan de overige studenten die wensen hetzelfde resultaat te behalen, brengt Jessie het volgende advies uit:

“Doe het ten alle tijden voor jezelf! Het vergroten van jouw kennis en competenties moeten aan de basis liggen van je studieloopbaan, omdat dat zal zorgen voor de nodige intrinsieke motivatie om steeds je best te doen. Dus niet streven om beter te zijn dan de ander, maar streven om de beste versie van jezelf te zijn.”

Most Excellent Undergraduate Class 2021-2022

Whatever happens we are a strong team!

Links: Jermaine Veldkamp (klassenvertegenwoordiger BBA Finance jaar 2), rechts: Roepesh Hari (Education Director)

De filosoof Christina Lauren schreef eens “I knew everything happened for a reason. I just wished the reason would hurry up and make itself known.”

De award voor Most Excellent Undergraduate Class over het collegejaar 2021-2022 ging naar de Bachelor of Business Administration (BBA) Jaar 2 studenten met als hoofdrichting Finance. Een belangrijke drijfveer van de groep was het vermijden van herkansingen, wat voor een groot deel geleid heeft tot het feit dat de meeste vakken bij de reguliere tentamens werden gehaald. Maar volgens de klassevertegenwoordiger, Omarr Johns, ging het niet altijd even gemakkelijk. Onderlinge frustraties, misverstanden en meningsverschillen dreigden de saamhorigheid in de groep te doen afnemen, maar de liefde voor leren heeft de groep geholpen om het tweede leerjaar van het BBA-programma succesvol af te sluiten. “Op sommige momenten waarbij een aantal een beetje gedemotiveerd waren, werden die moed ingesproken door andere klasgenoten. Uiteindelijk is het toch gelukt en is dit mooi resultaat geboekt.”

De studenten werden gedreven door de mogelijkheid om nieuwe kennis op te doen, nieuwe vaardigheden en competenties te ontwikkelen en continue groei op persoonlijk en professioneel gebied.

Financial Incentives always help!

Het is duidelijk dat de groep sterk intrinsiek gemotiveerd was, maar zij merkte op dat het studenten tegemoetkomingsprogramma van FHR School of Business ook een significante invloed heeft gehad op hun prestatie. De betalingskorting, voorafgaand aan de start van het collegejaar, gevolgd door de aanmoedigingspremie die werd uitgekeerd op basis van goede studieprestaties in de betreffende studieperiode, heeft de betaalbaarheid van het programma vergroot en de studenten een geruststelling gegeven over de financiering van de studiekosten.

Surprise !!!!!!!!!!!

De award van Most Excellent Undergraduate Class was een complete verrassing voor de klas. “Niemand heeft er specifiek naar toe gewerkt om zo’n prestatie te behalen, maar door hard te werken, hebben wij dit resultaat kunnen behalen.” De groep blikt terug op de sterke ondersteuning van de docenten en de programmanager en geeft aan dat het uiteindelijk neerkomt op commitment van iedere student om de leerstof zo goed mogelijk te begrijpen en tot zich te nemen en in geval er onduidelijkheden zijn, hier open en eerlijk over te praten met docenten. Voorbereiden op de colleges en tijdig starten met studeren voor het regulier tentamen zijn twee sleutels die de groep meegeeft aan andere klassen die de erkenning van ‘Most Excellent Class – Undergraduate Level’ ambiëren.

Most Excellent Graduate Class 2021-2022

Samen staan we sterk

Links: Gregory Landveld (klassenvertegenwoordiger MBA intake 17), rechts: Urmila Monorath (Course Director)

Voor de Master of Business Administration (MBA) Intake 17 studenten was de ontvangst van de ‘Most Excellent Graduate Class Award 2021-2022’ een aangename verrassing die in een periode waar de groep naar motivatie smachtte aan hen werd uitgereikt. De groep die aan de vooravond staat van haar thesistraject gebruikt de award als stimulans om een vlekkeloos traject in te stappen. Hoewel de studenten deze erkenning niet verwacht hadden, zijn zij zich er wel van bewust dat de studieresultaten per module vaak boven de norm waren.

Volgens hen is dit resultaat te danken aan de liefde voor leren die de basis vormde van hun motivatie en gedrevenheid om door te zetten. De onderlinge ondersteuning van de klas heeft ervoor gezorgd dat zij zich nooit alleen voelden tijdens het traject. “Het erop kunnen rekenen dat er minimaal een persoon was wie je kon bellen om meer uitleg of richtlijnen te krijgen hoe je verder kan met het schrijven van je onderzoeksrapport. Dit gevoel van saamhorigheid heeft onze liefde voor leren belichaamd.”

Docent voor een uurtje

Communicatie en onderlinge ondersteuning zijn kernwaarden waarop de saamhorigheid en eenheid in de groep gebaseerd zijn. Dit kwam tot uiting in het samenstuderen na de gebruikelijke colleges, waarbij de groep verder opgesplitst werd in kleine studiegroepen en de lessen herhaald werden. Aan studenten die sterk waren in een bepaald onderdeel werd gevraagd om ‘docent voor een uurtje’ te zijn en de lesstof in hun eigen woorden aan de groep verder uit te leggen. Op deze manier werden uitdagende onderwerpen samen uitgedokterd.

Naast de gerenommeerde docenten van wie de groep les mocht krijgen, was het ook het studiemateriaal dat FHR tijdig beschikbaar stelde wat de groep geholpen heeft om haar onderwijsdoelstellingen te halen. Ook de uitreiking van de modulaire ‘highest grade awards’ heeft een positieve invloed gehad op de studieprestaties.

Studeren biedt zekerheid

De groep is ervan overtuigd dat, ondanks de huidige financiële crisis waarin Suriname zich bevindt, een MBA-titel een bijdrage kan leveren aan de zekerheid van je eigen toekomst. Het netwerk van business professionals dat wordt opgebouwd tijdens de studie garandeert volgens hen ook dat zij op elkaar kunnen rekenen wanneer zij in de toekomst elkaar nodig zullen hebben voor het behalen van maatschappelijke doelen.

Gevraagd naar een boodschap voor groepen die ooit eens als best presterende klas uitgeroepen willen worden, zegt de klas het volgende: “Samen ben je sterk, het individualistische aan de kant zetten en groepscohesie stimuleren, waarbij een ieder mee denkt, maar ook mee participeert als een geheel.”

Most Excellent Lecturer 2021-2022

Het begin van elk nieuw collegejaar biedt aan mevrouw Annelies Sabajo-Adriaans, docent in Finance en Accounting op FHR School of Business, een mooie en unieke gelegenheid na te denken over de wijze waarop zij haar vak het best kan overbrengen aan haar studenten.

Onderdeel van dit denkproces zijn de verschillende leertechnieken die zij heeft ingezet in het vorig collegejaar, de werking van deze technieken en de invloed die zij hebben gehad op de leerprestaties van haar studenten. Dit voorbereidend werkt heeft ertoe geleidt dat zij op basis van een aantal prestatie-indicatoren is uitgeroepen tot ‘Most Excellent Undergraduate Lecturer 2021-2022’.

50 years strong!

Links: Annelies Sabajo-Adriaans (most excellent lecturer), rechts: Genaro Alpin (Education Coordinator)

Haar liefde voor leren en doceren is verankerd in haar carrière van 50 jaren voor de klas staan en zij ziet de ontvangst van deze award als een bekroning op haar werk en haar commitment naar FHR toe. “Thuis wordt me altijd gezegd, alles is FHR : ’s morgens, ’s middags, ’s avonds en ook de weekenden. Maar ik ben heel blij dat ik mijn werk nog naar behoren kan doen. Ik ben altijd dol geweest op mijn studenten. Maar ik geef ze ook een veeg uit de pan als ze geen huiswerk maken of de toets niet gehaald hebben.

Hoewel zij deze prijs reeds in 2018 gewonnen had, vond zij het fijn om weer erkend te worden en nu in het bijzijn van het bestuur van FHR, andere medewerkers, gasten en in het bijzonder de studenten. Helemaal sprakeloos was zij toen zij hoorde dat zij de uitverkorene was.

Teaching with love

Haar persoonlijke visie op leren is als volgt: “In het hoger onderwijs moet men wel weten dat de aanpak nooit hetzelfde kan zijn als bij leerlingen van de basisschool en van het mulo. Op de middelbare school is de verantwoordelijkheid van de studenten veel groter dan op de vooraf genoemde leerjaren. Bij het hoger onderwijs zijn de studenten samen met hun docenten verantwoordelijk voor het resultaat. Als je je werk met liefde doet, probeer je de studenten te motiveren om een positief resultaat te halen”.

Reflecterend op het afgelopen college jaar, vertelt zij over een belangrijke werkvorm die haar relatie met studenten heeft versterkt, het ‘onderwijs leergesprek’. Deze techniek zet zij niet alleen in om haar studenten te leren kennen, maar ook om te weten te komen wat hun verwachtingen zijn en op welke manier zij hen collectief en individueel kan begeleiden. Volgens haar ligt in het tonen van attentie voor de studenten een grote sleutel voor het vergroten van hun motivatie en begrip van de aangeboden leerstof. Het evalueren van de kwaliteit van haar onderwijsverzorging vindt plaats door middel van zelfreflectie. Hierbij besteedt zij aandacht aan de wijze waarop zij (i) de leerstof aanbiedt, (ii) toetsen opstelt en (iii) de toets resultaten evalueert.

In dank voor de ondersteuning van haar collega’s en studenten roept zij docenten in Suriname op om hun werk naar behoren (te blijven) doen en te investeren in een goede relatie met hun studenten. 

190 Afgestudeerden over het collegejaar 2021 – 2022

In maart en augustus 2022 mocht FHR Institute for Higher Education (FHR) de traditionele Graduation Ceremonies na een onderbreking van twee (2) jaren voortzetten.

Het waren voor zowel het bestuur, management en staf van het instituut, alsook de studenten emotionele, doch plezierige momenten die de hoop op een positieve en goede toekomst hebben vergroot.

Dankzij de commitment, compliance en competentie van studenten en docenten was FHR instaat om 190 afgestudeerden in 2022 af te leveren. Dit aantal brengt FHR op een totaal van 1350 alumni op bachelor niveau met specialisaties in Finance, Management en Law en International Business en 900 alumni op masterniveau met specialisaties in Management en Accounting, Human Resources en Public Administration die in de afgelopen 23 jaren vaardigheden hebben ontwikkeld die Suriname zullen helpen om te komen tot een goed functionerende samenleving.

De respectievelijke ceremonies die via Livestream te volgen waren, zijn te bekijken op de YouTube Channel van FHR en wel via onderstaande links:

. FHR Graduation Ceremony – March 2022
. FHR Graduation Ceremony – August 2022

Voor informatie over het onderwijsprogramma-aanbod van FHR kan geklikt worden op de hiernavolgende links:

. Bachelor of Business Administration
. Master of Business Administration
. Master of Accounting
. Master of Public Administration
. Master in Human Resource Management

Capaciteitsversterking van FHR-afstudeerbegeleiders

In het kader van permanente educatie en het continu verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs bij FHR Institute for Higher Education (FHR), is er van 5 april tot en met 19 Juli 2022 door EUREKA! Advisor, een Thesis Supervisor Training verzorgd aan achttien (18) participanten van de Graduate en Undergraduate scholen van FHR. Deze training was gericht op het ontwikkelen en verbeteren van de vaardigheden en competenties van de medewerkers betrokken bij de scriptie begeleiding van FHR studenten.
In de trainingsperiode van 16 weken hebben de docenten, MPhil. David Dingli en Dr. Khaled Wahba, intensief de focus gelegd op het volledige thesisbegeleidingsproces van studenten op zowel Bachelor als Masterniveau.
De onderdelen die deel uitmaakten van het trainingsprogramma zijn: (i) de basisconcepten van onderzoek en de methodologieën, (ii) hoe studenten te assisteren in het onderzoekstraject om een onderzoek op te zetten, (iii) communicatie en het werken met studenten, (iv) de beoordeling van studenten, de do’s en don’ts en best practices van thesis begeleiding. De training sessies zijn wekelijks verzorgd in een interactieve online setting met steeds twee groepsopdrachten per week. In totaal zijn er 32 opdrachten afgerond die door de docenten zijn beoordeeld en voorzien van constructieve feedback.

Met de verzorging van deze training geeft FHR invulling aan haar kwaliteitsmanagementprogramma, waarin de kwaliteit van het onderwijs centraal staat. De achttien participanten hebben de cursus allen met succes doorlopen en blikken terug op een intensief, doch leerrijktraject. De implementatie van de verworven kennis en vaardigheden in de verschillende thesistrajecten is reeds gestart!

Asruf Farshana, Bhikha Kori Asty, Blom Xara, Francis Ivan, Hari Roepesh, Ishaak Shanillia, Kolenberg Peter, Monorath Urmila, Nanhu Jane, Nejal Sunaina, Rakhan Shaila, Runs Astrid, van de Leuv Tamyra, Yang Huo-Ching, Esajas Ingemar

FHR begeleidt vwo en havo toetskandidaten

Vanwege de negatieve invloed die de COVID-19 crisis heeft gehad op het middelbaar onderwijsproces op het schooljaar 2021-2022 was het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur genoodzaakt het betreffend schooljaar af te sluiten zonder afname van het centraal eindexamen. In de plaats daarvan heeft het ministerie genoegen moeten nemen met de afname van twee schoolonderzoeken en een afsluitende toets die de basis vormden van het eindresultaat van de toets kandidaten. Het gevolg hiervan was dat reeds getoetste onderdelen niet meer aan bod kwamen bij de daaropvolgende toetsen en dat leerstof eenheden zodanig zijn aangepast dat slechts essentiële onderdelen aanbod zouden komen. Vanaf COVID-19 is uitgebroken, was er een duidelijke achteruitgang te merken in het kennisniveau van studenten die zich wilden inschrijven voor deelname aan het Bachelor of Business Administration programma (BBA). In lijn met haar Corporate Social Responsibility beleid en om de toelatingskansen van tot het BBA-programma te vergroten, besloot FHR School of Business de leerlingen van het vwo en havo-scholen extra ondersteuning te bieden ter voorbereiding op de afsluitende toetsen van de voor toelating-relevante leerstofeenheden in de vorm van oefenklassen kort voor aanvang van de toetsperiode.

De studiehulp hield in dat FHR aan een aantal leerlingen van vwo- en havo-scholen kosteloos extra ondersteuning bood ter voorbereiding op de afsluitende toetsen van de leerstofeenheden wiskunde, economie 1 en economie 2 in de periode 15-30 juni 2022.

Aan de oefensessies hebben in totaal 150 studenten kunnen deelnemen en zijn oefenopdrachten met hen uitgewerkt, gebaseerd op de leerstof bestemd voor de afsluitende toetsen van het vwo en het havo verspreid over drie (3) weken. Het oefentraject werd afgesloten met een motivatie sessie waarin aandacht is besteed aan het vergroten van de studiemotivatie en leervaardigheden van de kandidaten.

Fotoreportage FHR Business Fair 2022

Na een onderbreking van een jaar (vanwege de COVID-19 pandemie) kon FHR School of Business (FHR) haar vijfde Business Fair organiseren en wel op zaterdag 23 april 2022. In de leslokalen van FHR hebben zeventien (17) ondernemingen hun product mogen presenteren aan +/- 700 beursbezoekers.  Deze startende ondernemers zijn elk een student van FHR School of Business, die jaarlijks de Business Fair organiseert als onderdeel van haar vierjarig Bachelor of Business Administration (BBA) programma waar studenten leren om in groepsverband op een gestructureerde en professionele wijze een ‘business’ op te zetten.

Hieronder enkele sfeerbeelden:

Succesvolle Alumna: Daniela Herkul

Introductie

De ontwikkeling van (de potentie) van Suriname is wat Daniela Herkul drijft om dagelijks te werken aan het behalen van gestelde doelen in haar functie als Legal Counsel & Corporate Secretary bij Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (Staatsolie). Een voldaan gevoel krijgt zij van de gedrevenheid van haar collega’s met wie zij samen de werkzaamheden gerelateerd aan haar functie mag uitvoeren. Maar het zijn de leuke momenten met haar gezin en Rotary fellows die haar inspireren om elke dag met goede moed in te gaan.

A Busy Legal Professional

Haar carrière binnen het recht begon op 25-jarige leeftijd toen zij als Bachelor of Law afstudeerde van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Als enthousiaste en gedreven jonge jurist mocht zij werken voor Mr. Dr. Hans Lim A Po sr., die toen als vertegenwoordiger van de Staat Suriname was aangesteld bij de Verenigde Naties en het Inter-Amerikaans mensenrechten systeem. “Hij was mijn eerste werkgever en bij hem heb ik echt leren werken.”

In de functie van Human Rights Researcher mocht zij meewerken aan petities tegen de Staat Suriname bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens en mocht zij – vanwege haar excellente prestaties –  drie (3) maanden stagelopen op het hoofkwartier in Washington D.C.
Werken voor een grote voorstander van Life long Learning, maakte dat Daniela haar werkplek haar studieplek werd.

“In deze omgeving van Life Long Learning kreeg ik de volle ondersteuning om werken en studeren te combineren.” En als kroon van haar loopbaan bij Mr. Dr. Hans Lim A Po sr., die thans Rector is van FHR Institute for Higher Education (FHR), kreeg zij een studiebeurs om te beginnen aan het Master op Public Administration Programma dat FHR tot op heden in samenwerking met de International Institute for Social Studies van de Erasmus Universiteit van Rotterdam verzorgt.

Naast dit scholarship aanbod was het de mate waarin zij zou leren over verantwoord bestuur en transparantie in het belang van Suriname die haar aantrok om te beginnen aan deze opleiding.

De combinatie van haar Bachelor of Law en de later verkregen Master of Public Administration titel heeft haar een brede en unieke kijk gegeven op bestuur in de publieke sector en heeft haar capaciteit om in haar huidige functie goede contracten samen te stellen en gedegen advies te geven over duurzaam en transparant beheer van de Surinaamse hulpbronnen verscherpt. Ondanks haar goed ontwikkelde competenties en vaardigheden wordt ook zij geconfronteerd met fouten, die voor haar de meest belangrijke leermomenten zijn. Haar reactie op dit soort gebeurtenissen is eenvoudig: “Corrigeren en creatief denken om toch gestelde doelen te behalen.”

A Product of Learning

De ontwikkeling van de olie en gasindustrie in Suriname is tegenwoordig het belangrijkste onderwerp van gesprek. En in haar functie speelt Daniela een fundamentele rol in het in goede banen leiden van onderhandelingen met verschillende stakeholders. Deze belangrijke verantwoordelijkheid voert zij zorgvuldig uit, maar is ook trots dat zij als gedreven en doelgerichte vrouw hier een bijdrage aan mag leveren.
“Ik vind het fijn om mijn inzichten met anderen te delen ter bescherming, behoud en ontwikkeling van Staatsolie en de olie en gasindustrie.” Als een van de drivers achter de ontwikkeling van de olie en gasindustrie in Suriname onderstreept zij het belang van specialisme bij alle disciplines in het onderwijs. Dit is niet beperkt tot de technische disciplines maar ook op juridisch, financieel en commercieel gebied. “We hebben human capital en sterke instituten nodig om de komende ontwikkelingen te kunnen faciliteren.” Zelf kijkt zij uit naar het volgen van een Master of Business Administration programma met een specialisatie in Energie transitie, wat volgens haar de toekomst is van de energie-industrie.

Hoewel de ontwikkelingen nog in een vroeg stadium zijn, adviseert zij om nu reeds te investeren in goede scholing en de ontwikkelingskansen die nu gecreëerd worden aan te grijpen, zodat er niet voor altijd een beroep gedaan hoeft te worden op buitenlands kader, maar dat wij met ‘het vertrouwen in eigen kunnen’ ook deze ontwikkelingen zelfstandig op gang kunnen brengen.

When one teaches, two learn!

Haar werkervaring en goed ontwikkelde competenties hebben bij Daniela het verantwoordelijkheidsgevoel opgewekt om haar opgedane kennis te delen. Op deze manier probeert ze ook haar persoonlijke invloed op de kennis en competentie-ontwikkeling van jonge Surinamers te vergroten. “When one teaches, two learn”, wat betekent dat wanneer een persoon iemand lesgeeft, het niet alleen de student is, maar ook de leraar die leert.” Het is in dit verband dat kennisoverdracht een bijzondere rol inneemt in het leven van Daniela en met duidelijk geformuleerde leerdoelen, een goede voorbereiding en het incorporeren van casestudies in haar lessen bevordert zij de kennisontwikkeling van studenten van de technische faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname op het juridisch vlak.

Volgens Daniela is leren een continue zaak en is zij van mening dat een goed ontwikkelde maatschappij zal leiden tot een goed ontwikkeld land in staat om problemen op te lossen en goede besluiten te nemen. Volgens haar is leren niet beperkt tot de schoolbanken, maar het omvat elke actie die het individu instaat stelt mee te gaan met ontwikkelingen en hedendaagse veranderingen. “Stoppen met leren betekent het einde, een stilstand van je carrière, je groei en je organisatie.”

Serving Society

Vanaf haar veertiende houdt Daniela zich bezig met vrijwilligers werk en heeft zich daardoor niet alleen dienstbaar kunnen stellen aan de samenleving, maar heeft zij ook een goed (inter)nationaal netwerk kunnen opbouwen en is zij gegroeid in leiderschaps- en samenwerkingskwaliteiten. Zij heeft haar onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht kunnen vergroten. Als trotse Rotarian is het voor haar belangrijk om als business professional niet op haar eigen succes gefocust te zijn, maar om ook een helpende hand te bieden en een positief verschil uit te maken in iemands leven.

Somebody who made it happen

Het is duidelijk dat Daniela op persoonlijk, professioneel en sociaal maatschappelijk gebied een significante impact wil maken en gezien wil worden als een individu dat samen met anderen een zinvolle bijdrage geleverd heeft aan de ontwikkeling van Suriname. Plannen en prioriteiten stellen zijn volgens haar zeer belangrijk in het bereiken van een balans tussen werk en privé.

Personen die willen groeien en zichzelf en hun omgeving willen ontwikkelen roept ze op om kennis tot zich te nemen. “Leren is een uitdagende, doch mooie ervaring op weg naar de beste versie van jezelf, wees niet bang om kansen aan te grijpen of uitdagingen aan te gaan, maar verdiep je in de materie en studeer op belangrijke vraagstukken. Onderschat je medemens niet, maar heb vertrouwen in je eigen kunnen en in dat van een ander en zie hoe je samen veel bereikt!”    

Agenda

Masterprogramma’s 2023

In januari 2022 heeft FHR die reeds 23 jaren kwalitatief hoogstaand onderwijs op bachelor en masterniveau verzorgd de actualisering van de nieuwe intakes van haar masterprogramma’s aangekondigd. De actualisering van de programma’s is merendeels gebaseerd op de offshore olie- en gasvondsten die Suriname in een nieuwe fase van haar ontwikkeling zullen brengen én het besef dat het gereed krijgen van instituten die verantwoordelijk zullen zijn voor deze ontwikkeling de hoogste prioriteit geniet!

De zowel nationaal als internationaal geaccrediteerd geaccrediteerde programma’s die in samenwerking met onder anderen de School of Business and Economics van de Universiteit van Maastricht (UMIO en SBE), de International Institute for Social Studies van de Erasmus Universiteit (Erasmus ISS) en de School of Social and Behavioral Sciences van de Universiteit van Tilburg (TSB) verzorgd worden, zijn aangepast op basis van vier (4) megatrends die momenteel de mondiale ontwikkeling kaderen:

Ook dit jaar worden jonge ambitieuze professionals in de gelegenheid gesteld om in deeltijd deze lokaal en internationaal geaccrediteerde opleidingen te volgen en zo doende kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om de realisatie van de nieuwe perspectieven van ons land in goede banen te leiden.

Voor de betaling van het collegegeld worden externe en interne financieringsmogelijkheden gecreëerd, waarvan zowel FHR-alumni als derden gebruik kunnen maken.

Inschrijven is nu reeds mogelijk en kan door te mailen naar graduateadmissions@fhrinstitute.sr  of whats-appen op +597- 8992880 voor informatie over de inschrijfprocedure.

Zesde FHR Business Fair 

“𝐈𝐟 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐝𝐨𝐞𝐬𝐧’𝐭 𝐤𝐧𝐨𝐜𝐤, 𝐛𝐮𝐢𝐥𝐝 𝐚 𝐝𝐨𝐨𝐫.” – 𝐌𝐢𝐥𝐭𝐨𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐥𝐞

FHR School of Business organiseert dit jaar haar zesde Business Fair op zaterdag 25 februari 2023 onder het overkoepelend thema “Securing a Sustainable Future” en stelt hiermee jonge en gedreven studenten van het tweede leerjaar van haar vierjarig Bachelor of Business Administration (BBA) programma in de gelegenheid om hun business ideeën, producten en diensten aan het groter publiek te presenteren!

De beurs wordt gehouden op FHR School of Business van 12.00 – 19.00 uur en de ceremoniële opening van de beurs is om 12.00 uur. De toegang is geheel gratis.

De jonge ondernemers zijn ready om zich van hun beste zijde te laten zien en hun innovatieve, unieke en duurzame producten aan u te presenteren.

U wordt van harte uitgenodigd om deze flinke ondernemers te komen ondersteunen en om geïnspireerd te raken door de ondernemersgeest van FHR studenten.

Bezoek onze nieuwe en officiële Facebookpagina FHR Lim A Po Institute for Higher Education voor een overzicht van de deelnemende bedrijven!

Experience the Love of Learning - Faculty Feature

De visie van FHR Institute for Higher Education (FHR) op de liefde voor leren binnen het hoger beroepsonderwijs is dat studenten vol enthousiasme en plezier de colleges volgen om zoveel als mogelijk nieuwe kennis te vergaren voor hun persoonlijke groei en algemene kennisontwikkeling. Prejudiciërend hierop heeft FHR het belang van liefde voor leren vanaf het eerste collegejaar kenbaar gemaakt bij haar studenten. Het belang van hoger onderwijs is het actualiseren van kennis en vaardigheden voor nationale en internationale ontwikkelingen. Een goed communicatief besef van actuele aspecten van de samenleving moet leergierigheid opwekken. Het feit dat je met je kennis en vaardigheden kunt bijdragen aan de ontwikkeling van een organisatie, afdeling of groep, moet je motiveren om liefde voor leren te ontwikkelen.

Mevrouw Janice Barnwell, program manager op FHR School of Business omschrijft haar persoonlijke visie op liefde voor leren binnen hoger onderwijs als een must voor een goede basis en vorming binnen de samenleving. Vanwege studiebelasting en economische omstandigheden is het echter geen gemakkelijke taak om studenten de liefde voor leren bij te brengen. Studenten leren veel om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt, maar als het uit liefde is of niet is een andere vraag. Mevrouw Barnwell vindt plezier in leren vooral als zij zich realiseert dat de informatie die zij heeft verkregen nuttig is voor haar eigen ontwikkeling en de omgeving. Het sensibiliseren van studenten door middel van creatieve en praktijkgerichte colleges is volgens haar dan ook een belangrijke taak van docenten.

Transition is inevitable

In april 2020 was het instituut, vanwege de preventiemaatregelen rondom de COVID-19 crisis, genoodzaakt het onderwijs online te verzorgen. Na een serie van versoepelingen in het eerste kwartaal van 2022, besloot FHR terug te gaan naar fysiek onderwijs. De transitie van online naar fysiek onderwijs was van belang vanwege de accreditatie vereisten en de informatie die gedeeld is met de (potentiële) studenten over de aangeboden onderwijsstructuur. Het onderwijsaanbod van FHR is vooralsnog fysiek en op basis hiervan nemen studenten het besluit om bij FHR te studeren. Onlineonderwijs heeft daarentegen kansen geboden aan degenen die hoger onderwijs ambiëren, maar dit fysiek niet konden volgen. De transitie had uiteraard uitdagende elementen, maar was voor studenten, alsook docenten heel leerzaam.

Op basis van de ‘lessons learned’ uit het online onderwijsproces heeft FHR “blended learning” geïmplementeerd, wat onder andere docenten de mogelijkheid biedt om in overleg met studenten tijdens de studie een vrije week te kiezen voor online colleges, waarbij proeftoetsen worden afgenomen of besproken.

Learning is living

Volgens mevrouw Barnwell is de liefde voor leren een dagelijks onderdeel van leren. “Het verlangen naar meer wordt in stand gehouden naarmate je begint te beseffen hoeveel meer er te leren valt en welke meerwaarde je leven haalt uit het verzamelen van informatie door te leren. Liefde voor leren wordt als persoon ervaren wanneer je deelneemt aan gesprekken, helpt na te denken en beslissingen te nemen.”

Zij stelt dat FHR inspireert tot leren door theoretische kennis direct te koppelen aan de praktijk. “Het studieprogramma wordt afgewisseld met interactieve sessies, workshops, gastcolleges, praktijkopdrachten en natuurlijk stageperiodes die een grote impact hebben op de ontwikkeling van studenten. Om te zorgen voor continue groei, heeft FHR jaarlijks interne trainingen voor docenten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.”

Mevrouw Barnwell geeft aan dat iedereen die gelooft in de stelling “liefde voor leren” in staat moet zijn om de complexiteit van leren met passie te beschrijven en over te brengen. “Als docent moet je een rolmodel zijn voor je studenten. Deze bron van motivatie moet je uitstralen met de juiste hoeveelheid zelfsturing, discipline, planning, motivatie en enthousiasme. Studenten benaderen colleges met enthousiasme en nieuwsgierigheid en tonen een verlangen om te leren. Zoveel mogelijk willen leren, vragen stellen, docenten actief uitdagen, algemene ontwikkelingen volgen en bespreken.”

Inzendingen

Om het netwerk van onze doelgroep te bevorderen accepteert de redactie van de FHR-nieuwsbrief kosteloze inzendingen van en over diens alumni en studenten die mogelijk geselecteerd kunnen worden voor toekomstige edities van de nieuwsbrief. Inzendingen kunnen gaan over extra curriculaire prestaties, studie- en werk gerelateerde mijlpalen. 

Mailen kan naar newsletter@fhrinstitute.sr 

De redactie van de FHR-nieuwsbrief kijkt uit naar uw inzending.