Fusie FHR and ALGSBDe Arthur Lok Jack Graduate School of Business van de University of the West Indies (UWIALJGSB) gevestigd in Trinidad & Tobago en het in Suriname gevestigde FHR Lim A Po Institute for Social Studies (FHR) hebben op 4 mei j.1. besloten een fusie aan te gaan. Prof Brian Copeland, Vice Chancellor van UWI en Voorzitter van het bestuur van UWI-ALJGSB kondigde daags daarna de fusie aan als een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van dit instituut. Bij deze gelegenheid typeerde Hans Lim A Po, directeur van FHR, de fusie als een voorbeeld van vruchtbare regionale institutionele integratie en als een platform voor het aanbieden van gemeenschappelijke onderwijsprogramma’s.

De fusie sluit aan bij het streven van de University of the West Indies naar een meer internationaal profiel. Zij verruimt de continuïteitsperspectieven van FHR en is voor beide instituten een verdere stap op weg naar internationale institutionele accreditatie als business school.

Beide instituten zijn in hun respectieve markten vooraanstaand op het gebied van hoger onderwijs en worden geïnspireerd door de passie voor leren van hun respectieve oprichters, Arthur Lok Jack en Hans Lim A Po.Arthur Lok Jack and Hans Lim A PoZij hebben als gemeenschappelijke doelstelling, om door middel van kwalitatief hoogstaand hoger onderwijs, bij te dragen aan versterking van instituten van de private en publieke sector en aan de vorming van de volgende generatie van personen die, met een ondernemende instelling, aan deze instituten leiding zullen geven. De fusie zal onder andere door bundeling van resources en benutting van elkaars netwerken bijdragen aan de realisatie van deze doelstelling.

Aan het besluit om te fuseren gaat een lange periode van samenwerking vooraf waarin beide partijen elkaar op persoonlijk en institutioneel niveau hebben leren kennen en waarderen. De fusie bestrijkt ongeveer 2500 studenten die business en business gerelateerd onderwijs genieten op bachelorniveau, een van 20 gedifferentieerde master programma’s volgen of werken aan het verkrijgen van de graad van Doctor in Business Administration. Aan de samenwerking zal in de komende periode verder gestalte worden gegeven met de bedoeling dat de fusie op 1 januari 2019 een feit zal zijn.

10 mei 2017