Keynote Speech – FHR Institute for Higher Education – Openingsbijeenkomst 2022 “Thinking Beyond the Horizon”

By 17 October 2022 Nieuws

Keynote Speech – FHR Institute for Higher Education – Openingsbijeenkomst 2022
“Thinking Beyond the Horizon”

Zeer geachte Rector en bestuur van FHR, geachte Minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), beste FHR docenten, het team van FHR en, last but not least u, de studenten die aan het begin staan van een mooie uitdaging, een missie om, in de context van mijn verhaal, uw horizon te verbreden.

Ik vind het een bijzondere eer om u vandaag toe te spreken. Het is oprecht een waar genoegen mijn ervaring en inzichten met u te delen hedenavond.

Thinking beyond the horizon. Het thema van vanavond.

Foto – Dhr. Mario Merhai, AAG

Mijn stelling is, dat als dit principe goed wordt toegepast, succesvol ondernemen in de brede zin des woords niet kan uitblijven. Ik zal in mijn betoog vanavond trachten het bewijs daarvoor aan te dragen. Voorzover u dat onvoldoende vindt, hoop ik dat u in ieder geval voldoende geïnspireerd raakt door mijn verhaal, om aan de hand van het gepresenteerde uw ‘road to succes’ mede te bepalen.

Als goed wetenschapper ben ik allereerst op zoek gegaan naar een wetenschappelijk vertrekpunt voor het thema, een geschikte definitie. Hoe kunnen wij het begrip ‘horizon’ nou precies definiëren? Velen van u hebben daar waarschijnlijk zelden bij stil gestaan. De associatie met het woord zal gemiddeld genomen denk ik bij veel mensen  gaan in de richting van  een romantische zin uit een boek waar een verliefd koppel hoopvol kijkt naar de toekomst.

Ik wil bijna zeggen, helaas, maar hopelijk komt u aan het eind van mijn exposé tot een veel positievere conclusie, zal ik het begrip vandaag voor u belichten vanuit het perspectief van wat ik noem de ontwikkelingsfilosofie.

Hoe kunnen wij de horizon definiëren? In mijn verkenning, gelukkig hebben wij tegenwoordig Google, ben ik gestuit op een toepasselijke definitie voor het begrip ‘Horizon’, weliswaar in het Engels, die ik krachtig vind klinken in deze context, namelijk: ‘the line where the earth meets the sky’. Neemt u dat even tot zich. ‘The horizon is the line where the earth meets the sky”.

Beeldt u zich dat even in. Vanaf het punt waar u staat dus de lijn waar hemel en aarde elkaar raken. Beschouwen wij de positie waar u staat als waarnemingspunt dan is het niet moeilijk te begrijpen dat uitgaande van een dynamisch waarnemingspunt, een waarnemer dus die in beweging is, de horizon feitelijk een zich verplaatsende lijn is, a moving line. Hetgeen u waarneemt als horizon verandert namelijk naarmate u zich verplaatst. U ontwaardt door u te verplaatsen een wereld achter uw initiële horizon.

Dit is wat mij betreft een perfecte metafoor, om, vertaald naar persoonlijke ontwikkeling en in de context van business management en public sector management, ‘thinking beyond the horizon’ te interpreteren als grensverleggend denken. Let wel: grensverleggend en niet grensoverschrijdend! Dat zijn wezenlijk 2 andere zaken. Het laatste dient te allen tijde te worden vermeden.

Grensverleggend denken. Daar praten wij over vanavond. Het vermogen om te denken voorbij de grens van de status quo. Met status quo bedoel ik: hetgeen je nu in letterlijke of figuurlijke zin waarneemt als de grens van het mogelijke. Het gaat dus om ons vermogen om verder dan die grens te denken. Waarom is dat grensverleggend denken nou zo belangrijk?

Ik durf te stellen, dat mensen en organisaties die in staat zijn grensverleggend te denken daarmee een vaardigheid bezitten die significant bijdraagt aan het verkrijgen of behouden van een leidende positie in de omgevingscontext waarin zij zich bewegen. De mate waarin dit beheerst wordt, is medebepalend voor leidend groeien en succesvol zijn.

Simpel gezegd is denken voorbij de horizon, grensverleggend denken dus, naar mijn mening noodzakelijk om zinvol te kunnen innoveren. Zinvol innoveren van onszelf als mens, als professional, als student, maar ook voor de bedrijven en organisaties waar wij werken, is een randvoorwaarde voor groei en succes. Zeker in een wereld waar ontwikkelingen zo hard gaan en de kennis van vandaag, morgen al achterhaald is en er bijvoorbeeld voor 1 baan vaak meerdere kandidaten zijn. De sleutelvraag is: ‘ How do we re-innovate ourselves to become uniquely succesful’?

Voordat ik daarop inga wil ik kort stilstaan bij ‘zinvol innoveren’. Daarmee bedoel ik het realiseren van een vernieuwing die toegevoegde waarde heeft. Vernieuwen op zich is geen doel, maar een middel om ergens aan waarde toe te voegen. Dit principe gaat op in elke context waarbinnen ‘innoveren’ wordt toegepast. Hetzij uw persoonlijk leven, uw bedrijfsomgeving of ons land.

Van de schrijver Arthur C. Clarke kwam ik een mooie quote tegen die ik graag met u deel:

“The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible’.

De kern van grensverleggend innoveren.

Het begint, denk ik, met het besef dat het fenomeen bestaat.

‘The line where the earth meets the sky’. U bent allen bekend met het veel gebezigde gezegde ‘the sky is the limit’. Nu, als de horizon is ‘the line where the earth meets the sky’ dan geldt, dat ‘if you aim for the line where the earth meets the sky, you in fact aim for the sky. And the sky is the limit’. Met andere woorden uw mogelijkheden om zich te ontwikkelen zijn onbegrensd als u maar ver genoeg durft te kijken. U kunt in uw ambitie namelijk de grens net zo ver leggen als u zelf wilt of durft. Dit is uiteraard een kwestie van mindset. Een hele belangrijke overigens. Dit zou ook de absoluut mindset moeten zijn voor mensen en organisaties met ambitie. En wat mij betreft, de mindset die leiders adopteren en communiceren aan en met hun omgeving. Ook op nationaal nivo. Misschien moet ik zeggen vooral op nationaal nivo.

Mocht u zich hebben afgevraagd of de horizon die u ziet de grens is van uw mogelijkheden dan is het antwoord aan de hand van hetgeen ik net heb geschetst dus ‘nee’. De horizon die je nu ziet, de grenzen die je waarneemt of voor jezelf legt in je ontwikkeling, zijn feitelijk dynamisch en verplaatsbaar in welke richting je maar wil afhankelijk van de positie die je nu inneemt of kiest, de bereidheid die je toont en de koers die je zet. Voor degenen die vandaag beginnen met een nieuwe studie. Vertaald naar uw situatie: U heeft dus de positie gekozen van student, u heeft als koers bepaald het ingang zetten van ontwikkelingen die moeten leiden tot het halen van uw gewenste graad en u zult dat alleen kunnen realiseren als u constant en onverstoord de bereidheid daartoe toont. Die mindset waar ik het net over had om grensverleggend en innovatief te kunnen denken en handelen als ‘second nature’ is overigens in mijn opinie goed aan te leren en in te trainen. Zowel voor u als individu als voor organisaties. You just have to acknowledge its importance!

Er zijn legio voorbeelden van personen en organisaties die, door grensverleggend te denken, zich niet beperkend door de grenzen van de omgeving, innovaties hebben geïnitieerd die hun leven en zelfs de wereld blijvend hebben veranderd. Denkt u maar aan Alexander Bell, de ontdekker van de telefoon en Albert Einstein’s relativiteitstheorie.

En, omdat we hier met een relatief jonge groep mensen zitten, uit het meer recente verleden, Steve Jobs met een ondenkbare visie die leidde tot de ontwikkeling van de iphone. Bill Gates die vanuit zijn garage Microsoft ontwikkelde wat wij nu dagelijks gebruiken op onze computers. Jeff Bezos, ook vanuit een garage gestart, die de wereld van het winkelen totaal op z’n kop zette door Amazon te ontwikkelen. En wie had kunnen bevroeden dat wij anno 2022 voornamelijk tv zouden kijken via de innovatie van Reed Hastings and Marc Randolph. Die laatste 2 namen zeggen u waarschijnlijk niks, maar als ik u vertel dat zij de ontwikkelaars zijn van Netflix dan begrijpt u mij direct. Al deze mensen hadden niet kunnen doen wat ze gedaan hebben als zij zich bij het bepalen van hun ambitie hadden laten beperken door wat zij om zich heen zagen en genoegen namen met de status quo. Dat genoegen nemen met de status quo noem ik het de ‘maar zo doen wij het al jaren’ mentaliteit. Sommige van u zullen dat zeker herkennen.

Closer to home, hoewel op een veel bescheidenere schaal dan al die grote namen die ik net noemde, don’t get me wrong, ben ik zelf ook het product van thinking beyond the horizon. Ik zal niet zover gaan door te stellen dat het begon met voorouders die durfden hun horizon te verplaatsen van India naar Suriname, hoewel dat feitelijk wel zo is. Maar, zeker wel door mijn ouders die gedurfd hebben met een keuze voor educatie en een maatschappelijke carrière, buiten de traditionele landbouwers omgeving in het district, hun horizon te verplaatsen naar Paramaribo en te integreren in een niet traditionele sociale omgeving. Opgegroeid in het Paramaribo van de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw met als horizon een turbulente samenleving met een zwakke economie, desondanks erg gezellig voor tieners overigens, besloot ik op 19 jarige leeftijd uit de comfortzone te treden en mijn horizon te verplaatsen naar Nederland om daar aan de Universiteit van Amsterdam de studie tot actuaris aan te vangen. De koers was duidelijk. Binnen 4 jaar afstuderen. Uiteindelijk werden het 4 jaar en 3 maanden. Mede door de toen al bestaande valutacrisis in Suriname, was het voor mij studeren in combinatie met werken. Als restaurant medewerker bij McDonald’s heb ik vele goede lessen geleerd die mij later in de corporate world goed van pas kwamen. Zie daar de bereidheid te volharden die ik u eerder voorhield. In 1997 was het weer tijd mijzelf te her-innoveren en de grenzen letterlijk te verleggen naar Suriname. Ik trad in dienst van Assuria en was op dat moment de 3e actuaris in het land. As they say, the rest is history. 25 jaar na dato, via diverse functies, ben ik sinds 2 jaar CEO van de Groep. And, I’m still moving the line on a daily basis. Je bereikt de horizon namelijk nooit als jij je steeds verplaatst.

Die 25 jaar bij Assuria zijn het resultaat van een bewuste keuze. Mede ook omdat ik in een omgeving terecht kwam waar gericht en gestructureerd gekeken werd naar de horizon en groei van de onderneming middels verlegging van grenzen en innovatief denken. Een dergelijke omgeving is de voedingsbodem voor groei en leidend succesvol zijn. Belangrijke innovaties binnen de verzekeringsindustrie in Suriname zijn vanuit deze structuur geïnitieerd. Zelfs belangrijke innovaties in onze financiële sector. Het ontstaan van de Suriname Stock Exchange bijvoorbeeld om er 1 te noemen. Heden ten dage is ‘innovative thinking’ opgenomen in de kernwaarden van de organisatie. Strategisch en beleidsmatig wordt daar invulling aan gegeven. Het is een kerncompetentie waar op wordt gelet bij de werving, selectie en training van personeel en het is een sleutelelement van het cultuurbeleid. Een enorme uitdaging overigens, kan ik met u delen. Ik zeg dit met een nadrukkelijke knipoog naar opleidingsinstituten als de uwe. Wij hebben mensen nodig met innovative skills.

Ik sla daarmee direct de brug naar ons land. Naar mijn mening moet ook Suriname voor groei en ontwikkeling en verbetering van haar concurrentiepositie in de wereld ‘thinking beyond the horizon adopteren’. Het land, met zoveel natuurlijke potentie en een rijke cultuur, loopt jaren achter. De ontwikkeling komt maar niet op gang. In mijn bescheiden opinie niet in de laatste plaats omdat, zeg het gerust vanaf onze onafhankelijkheid in 1975, de principes van grensverleggend denken en innoveren niet of nauwelijks onderdeel zijn van het bestuur.

Integendeel is de norm bijna een natuurlijke weerstand tegen innovatie en comfortabel zijn met de status quo. Ik geef toe dat het niet geheel nihil was, Staatsolie is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld en de geordende goudsector zeker ook. Ook in andere sectoren zijn er innovaties geweest en zijn er ondernemers aan te wijzen die zich door innovatief denken succesvol hebben ontwikkeld. En, als de tekenen niet bedriegen, staan wij aan de vooravond van een volgende grensverlegging wanneer de offshore olie-industrie zich nadrukkelijker gaat ontwikkelen. Een transformatiele ontwikkeling die goed gemanaged moet worden. Anders kan een opportunity gauw omslaan in een thread.

Maar in het algemeen, als natie, wanneer het gaat om innovaties, bij een objectief assessment van de afgelopen 47 jaar, zeker als wij ook meenemen het verval en de degeneratie van vroeger zeer bloeiende sectoren zoals bijvoorbeeld de rijstbouw, maar ook belangrijke sectoren zoals de gezondheidszorg en de sport, durf ik te stellen dat wij het niet goed op orde hebben. Our inability to innovate is the main reason to remain underdeveloped. Dit is onherroepelijk een leiderschapsissue waar zo snel als mogelijk verandering in moet komen. Wij moeten het ‘bedrijf Suriname’ steeds slagvaardiger gaan innoveren op alle belangrijke pijlers van bestuur met enkel 1 doel namelijk groei van de economie én de samenleving naar een hogere plek op de wereldladder. In dit verband kijk ik met bijzonder veel hoop en verwachting vandaag naar u, docenten, maar vooral ook naar u, de studenten want u bent de generatie die dat kan veranderen. Laat dat een extra inspiratie zijn.

U begint vandaag aan een mooie episode in uw leven. Beperk uzelf niet in uw mogelijkheden. Durf grensverleggend te denken, verdiep u in de wereld van het innoveren, bepaal uw ambitie ‘as if the sky is the limit’. The road to succes is never an easy one, u zult op obstakels stuiten onderweg, maar volhardt en geef niet op. Denk oplossingsgericht, dat is ook een vorm van positie kiezen naar de gewenste horizon, dan komt het zeker goed. Good luck! Dankuwel.

Dhr. Mario Merhai, AAG
03 oktober 2022