Keynote Speech – FHR Institute for Higher Education – Openingscollege 2021-2022

By 16 November 2021 March 15th, 2022 Nieuws

WHAT IS YOUR LEGACY?

Foto: Drs. Soenita Nannan Panday-Gopisingh

Goedenavond, Rector en het bestuur van FHR, de Minister Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, FHR docenten, staf en, in het bijzonder alle jonge mensen – de studenten – die aan de vooravond staan van een groot en spannend avontuur geheten: studeren.

Ik heb de grote eer jullie te mogen toespreken; waarschijnlijk als bron van ervaring, iemand met enige kennis en misschien als persoon die anderen kan inspireren.
Ervaring en kennis heb ik echt niet zoveel als alle wijzen die hier vanavond ook aanwezig zijn en wie ik met bewondering en respect volg; inspiratie hoop ik vanavond door te geven middels een aantal uitspraken, quotes, uitgesproken door bekende mensen en legendarische figuren, maar ook middels een door mijzelf veel gebruikte methode om te kunnen bereiken wat ik mijzelf als doelen stel.
Maar wie ben ik? Ik ben een vrouw, moeder, arts, medisch directeur van een ziekenhuis, en nog wat andere dingen. Ik ben geboren in een polder in Nickerie, achterkleinkind van Brits Indische contractarbeiders en als ik terugkijk verwonder ik mij vaak over de reis die ik heb afgelegd in het leven. Deels ingegeven door het lot, deels door een stabiele en standvastige thuissituatie met ouders die ervan overtuigd waren dat onderwijs the way to go was. Het laatste deel komt vanuit mijzelf, vanuit een diepe en onbewuste wens iets te betekenen voor anderen en op de een of andere manier meer te zijn dan alleen een individu die werkt aan zelfontwikkeling.

Nou haast ik mezelf om erbij te zeggen dat een standvastige thuissituatie niet per se een voorwaarde is om te slagen in het leven. Er zijn voorbeelden genoeg van grote persoonlijkheden die hun minder fortuinlijke omstandigheden zijn ontstegen door een sterke innerlijke drive en die grote prestaties hebben neergezet.
Jullie zijn hier omdat jij je hebt voorgenomen voor iets te gaan, je hebt jezelf doelen gesteld en je wilt je dromen verwezenlijken. Misschien heb je al van jongs af aan het idee gehad om een bepaalde richting op te gaan of een bepaald beroep uit te oefenen. Misschien ook niet en zijn er pas later ideeën opgekomen wat je verder in het leven wilt doen. Misschien heb je wel aan niets gedacht en is het volgen van een studie een manier om jezelf beter te leren kennen en van hieruit je horizon te bepalen.

Hoe het ook zij, ik ben ervan overtuigd dat met de opgedane kennis en bagage die jullie hier als student van dit gerenommeerd instituut zullen opdoen en meenemen, elk van jullie de potentie bezit om iets bij te dragen aan de samenleving op welke manier dan ook.
Dat is wat ik jullie wil meegeven vandaag; alleen het feit dat de stap genomen is om aan een academische scholing te beginnen, wil al impliciet vaststellen dat jullie beginnen aan een legacy, een nalatenschap voor jezelf, je familie, je omgeving, de samenleving. Hoe klein of hoe groot ook deze mag zijn, wees vanavond ervan overtuigd, door mij, dat eenieder van jullie die potentie bezit. Laat niemand je spirit neerhalen, zet door en bewijs dat je het kan. Er zullen dalen zijn, je zult vallen, maar je staat op en gaat door, net zolang totdat je de toppen bereikt die je aan de horizon ziet.

Maya Angelou (4 april 1928-28 mei 2014) was een van Amerika’s meest geliefde en gevierde dichters, auteurs en burgerrechteractivist van Afro-Amerikaanse afkomst, met tientallen onderscheidingen en meer dan 50 eredoctoraten die getuigen van haar inspirerende rol in het centrum van het Amerikaanse leven.
In 1993 werd ze uitgenodigd om haar gedicht “On the Pulse of Morning” voor te dragen bij de inauguratie van Bill Clinton, waarmee ze de eerste dichter sinds 1961 was die een inaugurele recitatie hield. Haar levenslange prestatie werd beloond in 2000 met een Life Time Achievement Award.

Een van haar bekende uitspraken is: mensen zullen je niet herinneren door wat je zegt of doet, maar door het gevoel dat je bij ze achterlaat. Dat is het meest indrukwekkend.
Een andere markante uitspraak van haar is:

Meer dan ooit moeten wij ons bewust zijn van de kans om anderen te inspireren zodanig dat hun gedragingen en denkpatronen positief beïnvloed worden, waardoor er een omgeving gecreëerd wordt waarin er uitzonderlijke prestaties geleverd kunnen wordende nalatenschap van een leider gaat veel minder over wie of wat hij leidt, maar meer over hoe hij leidt Jullie zijn leiders in potentie die door studie en zelfontwikkeling gekneed worden tot de leiders van de toekomst. Verdiep je in de eigenschappen van een moderne leider, eigenschappen die nodig zijn om het bovenstaande te kunnen verwezenlijken. Leer te luisteren, heb empathie, wees zelfbewust en ontwikkel overtuigingskracht. Laat jezelf eerst inspireren en kies je voorbeelden kritisch.
“If your actions create a legacy that inspires others to dream more, learn more, do more and become more, then, you are an excellent leader.”
Deze uitspraak is gedaan door iemand van wie je het niet verwacht, een blonde mevrouw bekend om haar countrymuziek. 

Dolly Rebecca Parton (geboren 19 januari 1946) is een Amerikaanse zangeres, songwriter, multi-instrumentalist, actrice, auteur, zakenvrouw en humanist, vooral bekend om haar werk in countrymuziek. Ze heeft meer dan 3.000 nummers gecomponeerd, waaronder “I Will Always love You”, jawel het wereldberoemde lied, op sublieme wijze nagezongen door Whitney Houston.
Geïnspireerd kun je ook raken vanuit een spirituele /godsdienstige hoek.
Bekend zijn de citaten uit de Bhagavad Gita, die veel worden gebruikt.

De Bhagavad Gītā (letterlijk “Lied van de Heer”) vormt een onderdeel  van een zeer omvangrijk episch gedicht genaamd de Mahābhārata (letterlijk: groot slagveld)De Bhagavad Gita is een dialoog tussen God in de gedaante van Krishna en Zijn vriend en toegewijde in de gedaante van de vedische prins Arjuna vlak vóór de aanvang van een grote militaire slag op het veld van Kurukshetra in India  zo’n vijfduizend jaar terug.
Arjuna komt in dit boek op het slagveld tegenover zijn familie en vrienden te staan. Hij moet ten strijde trekken om de heerschappij over zijn land terug te krijgen.
Als hij ziet dat hij hiervoor tegen zijn dierbaren moet strijden, legt hij zijn wapens neer en roept hij in wanhoop zijn goede vriend en wagenmenner Krishna toe dat hij deze strijd hoe dan ook niet in staat is te voeren. Hij wil en kan niet winnen. Als hij wint verliest hij zijn dierbaren en als zijn dierbaren het overleven, verliest hij de strijd. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen tegenstrijdige belangen.

Krishna in de gedaante van universele leraar geeft hem hierna belangrijke levenslessen mee. Er ontstaat een dialoog waarin Krishna prins Arjun leidt van een toestand van moedeloosheid en wanhoop naar een volledige duidelijkheid en verlichting. Elementen van de Gita hebben een aantal bekende leiders geïnspireerd, zoals Mahatma Gandhi  en ook  filosofische scholen zoals het Zen Budhisme.  Ik zal  een paar bekende levenslessen opnoemen.

1.Als je je doel niet bereikt, verander dan de strategie, niet het doel
If you fail to achieve your goal, change the strategy, not the goal
2.In werkelijkheid bestaat er niet zoiets als falen – je slaagt of je leert later slagen. Elke mislukking, elk verlies is een leermoment. Opgeven is de ware zonde.
3.Lijd niet alleen, zoek hulp bij de mensen die je vertrouwt. Een woord van hoop of vriendelijkheid is als een oase in een woestijn.
4.Als je vreugde zoekt, geef vreugde aan anderen. Als je liefde wilt, leer anderen lief te hebben, maar begin eerst bij jezelf
5.Heb vrede met je verleden zodat het niet in de weg staat van jouw heden
6.Do not follow the path, but make the trail.

Law of attraction

Ik heb zelf ervaren dat je gewenste resultaten kunt aantrekken met een positieve mindset. Het lijkt alsof dan alle puzzelstukjes in elkaar vallen en je leiden naar een pad van succes.
De gedachte hierachter is dat wat je denkt, je zal aantrekken. Positieve gedachten, een staat van hoge vibratie (energie) in je gedachten zal positieve zaken aantrekken. Zodanig, dat waar je naar streeft zich zal manifesteren. Omgekeerd zullen negatieve gedachten en energie het positieve beletten jouw kant op te komen. In feite is het doen alsof de gewenste situatie al zo is, de beste manier om die situatie ook te bereiken. Je kunt hierbij ook gebruik maken van visualiseren of het schrijven van een journal.

Vertaald naar alledaagse situaties kunnen we denken aan het halen van een tentamen. Je neemt een positieve houding aan, je leert de stof alsof je het tentamen al gehaald hebt en de positieve vibraties zorgen ervoor dat je het resultaat inderdaad binnenhaalt. Deze houding, deze mindset zal ervoor zorgen dat je je met een volledige concentratie zal storten op je taken en opdrachten en zal leiden naar alle gewenste resultaten wat je maar wilt. Hierbij kun je dus ook bijvoorbeeld gebruik maken van een visionboard waarop je jezelf projecteert met je bul in handen.

Inspirerend leiderschap

Ik heb reeds enkele eigenschappen genoemd die een leider maken tot een inspirerend leider. Een leiderschapsvorm die hiermee samengaat is het dienend leiderschap, een term voor het eerst beschreven door Robert Greenleaf in 1970.
Bij dienend leiderschap, servant leadership, komt het team op de eerste plaats en de leider zelf op de tweede plaats. De dienende leider houdt rekening met de behoeftes van de teamleden en gaat empathisch om met zijn medewerkers. Hij ondersteunt, zorgt voor een toegenomen vertrouwen, sterke relaties en motiveert om open te staan voor vernieuwingen en innovatie. Er is geen angst voor falen en fouten maken. De inspirerende en dienende leider zal leiden door zelf het goede voorbeeld te geven,” lead by example”. Dat wil zeggen de ander inspireren om jouw (positief) gedrag na te volgen.

Een aantal uitspraken van bekende inspirerende leiders:

  1. Een goede leider inspireert mensen om vertrouwen te hebben in de leider, een geweldige leider inspireert mensen om vertrouwen te hebben in zichzelf. (Eleanor Roosevelt)
  2. Leaders are learners (Brian Tracy)
  3. Great leaders do not desire to lead but to serve (Myles Munroe)
  4. A winner is a dreamer who never gives up (Nelson Mandela)
  5. I never lose. I either win or learn (Nelson Mandela)
  6. Nobody can hurt me without my permission ( Mahatma Gandhi)

Tenslotte wil ik het hebben over jullie als de volgende generatie academisch geschoolden, de volgende generatie leiders.
Het is goed om uit de literatuur die voorgeschreven wordt vanuit de opleiding te studeren en daarmee de basis te leggen voor het starten van een carrière. Echter is het nog beter om daarnaast veel te lezen en kennis te vergaren buiten deze leerstof om.
Het schrijven van deze speech bood mij onverwacht de gelegenheid om buiten mijn comfortzone te gaan en mij te verdiepen in iets wat mij al langer bezighoudt, nl. het onderwerp van nalatenschap, legacy (in immateriële zin wel te verstaan). Wat wil ik, of jij, als individu nalaten. En hoewel ik ook de hele dag bezig ben op mijn mobieltje vnl voor het werk, was het een verademing om een keer andere onderwerpen in te toetsen. Waarmee ik wil zeggen dat naast je studiewerk er ook aandacht kan en moet zijn voor andere zaken. Lezen is hierbij enorm belangrijk voor je algemene ontwikkeling en het verkrijgen van een bredere visie op zaken. Dus een goed alternatief voor scrollen, Instagram en TikTok. Verder wil ik jullie adviseren dat je de dagelijkse piekeringen probeert te ontstijgen. Je achtergesteld voelen, je minder voelen, je gediscrimineerd voelen, je anders voelen. Het telt allemaal niet als je het jou niet laat raken. Jouw normaal is het normaal! Blijf altijd jezelf en toon met jouw sterke kwaliteiten en talenten jouw waarde waardoor niemand om jou heen kan. Ontwikkel je zodanig dat je met eenieder kan samenwerken, dat je verder kijkt dan kleur, uiterlijk, etniciteit, andere cultuur, seksuele voorkeur enzovoorts. Wees integendeel nieuwsgierig en verdiep je op een gepaste manier in die anderen die “anders” zijn. Ten aanzien van het vrouwelijk leiderschap, ja prachtig dat het meer en meer ingevuld wordt. En we doen zeker niet onder voor onze mannelijke collega’s. Maar bedenk dat er altijd evenwicht in alles moet zijn. Ik maak mij wel zorgen over het verminderd aantal jongens/mannen die een vervolgstudie aanvangen. Over legacy gesproken zijn jullie aan het goede adres. FHR, Frederik Hendrik Rudolf Lim A Po was een man van status die via onderwijs het bracht van armoede naar advocaat en voorzitter van de Staten van Suriname. Zijn nagedachtenis wordt levend gehouden door zijn zoon Hans, die nu al een levende legende is en zelf een enorme legacy zal achterlaten. Jullie als next generation leaders, wil ik meegeven, maak niet dezelfde fouten van de voorgaande generaties. Kijk goed om je heen en leer, leer, leer.

Ik wens jullie enorm veel plezier en succes in de deze fase van jullie leven dat “studeren ”heet.

Drs. Soenita Nannan Panday-Gopisingh
15 november 2021