Woord van de rector

Hans Lim A Po

Hartelijke groet aan alle studenten, docenten, overig personeel en vrienden van FHR. Het is nooit te laat voor goede wensen. Daarom spreek ik nu alsnog namens het bestuur van FHR de hoop uit dat alle leden en vrienden van de FHR-familie een voorspoedig 2018 mogen hebben. In het afgelopen jaar lag het accent bij FHR op een significante inspanning voor continue verbetering van het functioneren van zowel de master- als de bacheloropleidingen. Er is gewerkt aan de verdere afbouw van het BBA-curriculum en waar nodig of wenselijk zijn in bestaande onderdelen aanpassingen gepleegd. Het toetsbeleid en de toetspraktijk zijn aangescherpt en het beleid van permante educatie van docenten is ingezet met vier verplichte trainingen van elk één week. Tenslotte zijn zichtbare verbeteringen aangebracht aan het gebouw en de faciliteiten.

In de organisatie van de masterprogramma’s lag het accent op het afronden van de colleges van de eerste cohorten van de Master in Management Accounting en Master in Human Resource Management Programma’s. Deze cohorten zullen in het eerste kwartaal van 2018 afstuderen. In de tweede helft van het jaar is veel tijd in beslag genomen door de her-accreditatie door de European Association of Public Administration Accreditation van het Master in Public Administration and Governance Programma.

2018 wordt het jaar waarin de integratie van de bachelor- en de masteropleidingen gestalte krijgt. Als gevolg daarvan zullen beide organisaties deel gaan uitmaken van één enkel instituut voor hoger onderwijs. De integratie start met de ondersteunende diensten en de verdere afstemming van de curricula van beide segmenten van het instituut op elkaar, zodat een naadloze doorstroming van studenten wordt vergemakkelijkt. Daarnaast wordt gewerkt aan versterking van de gemeenschappelijke capaciteit voor begeleiding en ondersteuning van studenten bij het schrijven van hun theses. In het verlengde hiervan wordt de overkoepelende doelstelling voor 2018 de gemeenschappelijke commitment van alle FHR betrokkenen om afstuderen van studenten binnen de nominale tijd te laten gebeuren. Voor FHR bevat 2018 uitdagingen op verschillende niveaus. Enerzijds de nationale integratie van de bachelor- en de masteropleidingen en anderzijds de internationale integratie met Arthur Lok Jack Graduate School of Business. Bovenal kijkt het instituut vol genoegen uit naar het dienen van de gemeenschap op het gebied van educatie, onderzoek en beleidsadvies.

Hans Lim A Po
Rector FHR Institute for Social Studies

 

Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 9

Inhoud Woord van de Rector FHR Nieuws FHR Bijzondere momenten Drie ‘mindsets’ die effectief leren bevorderen Succesvolle FHR-alumnus: Dr. William Orie Gedreven door Ambitie Agenda…
Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 8

Inhoud Woord van de Rector FHR Nieuws FHR Bijzondere momenten Succesvolle FHR Alumna: Danielle Veira Afstandsonderwijs het “nieuwe normaal” FHR Pre-bachelor programma, ‘de ervaringen’ en…
Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 7

INHOUD Woord van de Rector FHR Nieuws Beweegredenen FHR Bijzondere momenten Succesvolle FHR Alumnus: Armand Achaibersing Agenda Goede institutionele inbedding van de nieuwe financiële realiteit …