FHR in 2017

De bekendmaking dat FHR Institute for Social Studies (FHR) en Arthur Lok Jack Graduate School of Business gaan fuseren, is vast nog vers in het geheugen. Aan het begin van de tweede helft van 2017 was de fusie, die dit jaar een feit zal zijn, één van de hoogtepunten in de ontwikkeling van FHR. Wat gebeurde er nog meer in 2017?

Hans Lim A Po (rechts) samen met Arthur Lok Jack.

Hans Lim A Po (rechts) samen met Arthur Lok Jack.


Dr. Maarten Hoff tijdens een van de sessies met de afstudeerbegeleiders.

Dr. Maarten Hoff tijdens een van de sessies met de afstudeerbegeleiders.

De docenten van FHR School of Business hebben in 2017 een fase van kennisuitbreiding en -verdieping mogen meemaken. Het studiejaar van de docenten begon in juni met het bijscholen van de afstudeerbegeleiders middels workshops. Verder hebben de docenten een aantal trainingen gevolgd, waarbij hun didactische vaardigheden werden aangescherpt. Zij hebben de combinatie van de te volgen trainingen met de ingeroosterde lesuren als zeer uitdagend ervaren. Het trainingstraject bestond uit: (1) BKO -Basis Kwalificatie Onderwijs- (ii) BKE -Basis Kwalificatie Examinering- en (iii) PBL -Problem Based Learning-.


United Business FairDe werving van BBA studenten voor het studiejaar 2017-2018 startte eind maart met deelname aan de United Business Fair. In totaal mocht de Business School in oktober 240 nieuwe studenten verwelkomen. Het huidig studiejaar werd dan ook gepast ingeluid met een openingsbijeenkomst voor alle studiejaren.


Uitreiking diploma'sIn juli ontving u de eerste editie van de FHR Newsletter. De uitreiking van de diploma’s aan 126 School of Business afgestudeerden vond op 30 september plaats. Op 8 december mochten 20 afgestudeerden van het Master of Business Administration programma (MBA) hun diploma in ontvangst nemen, maar dat was nog niet het slot van de activiteiten van FHR in 2017.


Nova en EAPAA AccreditatieEind december hebben een nationale accreditatie en een internationale her-accreditatie plaatsgevonden. Het Executive Master in Management Accounting programma (EMMA) en het Master in Human Resource programma (MHRM) zijn door het accreditatie bureau NOVA (Nationaal Orgaan voor Accreditatie) geaccrediteerd en het Master of Public Administration Programma (MPA) heeft de her-accreditatie van de ‘European Association for Public Administration Accreditation’ (EAPAA) ontvangen. Voordat het instituut zijn jaarafsluiting vierde, werd op 18 en 19 december de tweede Business Fair gehouden op het terrein van FHR School Business aan de Burenstraat 23. Met ongeveer 800 bezoekers op de eerste dag, is de Business Fair een groot succes geworden.


Het instituut blikt terug op een succesvol jaar met ‘learning experiences’ op verschillende niveaus. In het nieuwe jaar wenst het instituut zijn missie voort te zetten, door te voorzien in kwalitatief goed onderwijs in een gezonde en inspirerende leeromgeving.

Welkom in 2018!

Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 8

Inhoud Woord van de Rector FHR Nieuws FHR Bijzondere momenten Succesvolle FHR Alumna: Danielle Veira Afstandsonderwijs het “nieuwe normaal” FHR Pre-bachelor programma, ‘de ervaringen’ en…
Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 7

INHOUD Woord van de Rector FHR Nieuws Beweegredenen FHR Bijzondere momenten Succesvolle FHR Alumnus: Armand Achaibersing Agenda Goede institutionele inbedding van de nieuwe financiële realiteit …
Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 6

INHOUD Woord van de Rector FHR Nieuws Zelfreflectie FHR Bijzondere momenten Succesvolle FHR Alumnus: Khaleef Asin Agenda Rechtvaardige duurzaamheidstransitie Verwondering Het thema van deze nieuwsbrief…