Life long learning ook voor docenten FHR

De life long learning lijfspreuk van FHR heeft niet alleen betrekking op onze studenten. Ook onze docenten blijven leren en worden continu bijgeschoold. Zij kunnen zich daarom moeiteloos aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijsproces. In 2017 volgden de docenten van FHR School of Business onder andere, de training en Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), Basiskwalificatie Examinering (BKE) en Problem Based Learning (PBL). Wij voegen de daad dus bij het woord.

Certificaat uitreiking BKO-training

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

De BKO-training is verzorgd in de maand juli. Tijdens deze training hebben docenten van FHR School of Business hun didactische vaardigheden bijgeschaafd. Het BKO-certificaat is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs.

Zowel aankomende als huidige docenten worden geacht hun BKO te halen. Alle fulltime FHR-docenten zijn reeds BKO gecertificeerd. FHR streeft ernaar dat ook de parttime docenten deze didactische kwalificaties behalen. De BKO-certificering is een proces dat enkele maanden duurt.

FHR-docenten na ontvangst van hun BKE-certificaat

Problem Based Learning (PBL)
Van 30 oktober tot en met 24 november 2017 is met succes het Problem Based Learning(PBL) trajectafgewerkt door Mark Steins, gastdocent verbonden aan de Universiteit van Maastricht.  Gedurende vier weken zijn onze docenten intensief getraind door Steins. Hij heeft de colleges bijgewoond en hun manier van docerengeobserveerd. Verder zijn er ook PBL-gastcolleges verzorgd waarbij de FHR-docenten konden observeren hoe een PBL college eruit ziet in de praktijk. Tenslotte heeft een PBL-workshop  plaatsgevonden, waarbij onze  docenten zijn bijgeschoold in het opstellen van een PBL-case. De trainer zegt tevreden te zijn over het huidige niveau van de docenten en de bereidheid deze nieuwe manier van lesgeven te proberen.  Er worden al enkele  elementen van PBL toegepast tijdens de colleges. Nu is het een kwestie van bijschaven.Het PBL-traject zal verder worden voortgezet. Twee keer percollegejaar zal een gastdocent de FHR-docenten coachen tijdens een collegeperiode.  Voor periode drie (maart 2018) zal wederom een gastdocent de school bezoeken, die dan zeven weken de docenten zal begeleiden.

Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 8

Inhoud Woord van de Rector FHR Nieuws FHR Bijzondere momenten Succesvolle FHR Alumna: Danielle Veira Afstandsonderwijs het “nieuwe normaal” FHR Pre-bachelor programma, ‘de ervaringen’ en…
Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 7

INHOUD Woord van de Rector FHR Nieuws Beweegredenen FHR Bijzondere momenten Succesvolle FHR Alumnus: Armand Achaibersing Agenda Goede institutionele inbedding van de nieuwe financiële realiteit …
Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 6

INHOUD Woord van de Rector FHR Nieuws Zelfreflectie FHR Bijzondere momenten Succesvolle FHR Alumnus: Khaleef Asin Agenda Rechtvaardige duurzaamheidstransitie Verwondering Het thema van deze nieuwsbrief…