"Je leert het meest met een onbevangen geest."

Woord van de Rector

Verwondering
Het thema van deze nieuwsbrief is onbevangenheid en de stelling die wordt geponeerd is dat onbevangenheid van de student bevorderlijk is voor zijn leren. De houdbaarheid van de stelling dat je met een ‘open mind ’, zonder vooroordelen en aannames dus, je beter kan concentreren en gemakkelijker kan begrijpen en tot je nemen wat je leert, wordt geïllustreerd in een aantal bijdragen aan deze nieuwsbrief.

Waar ik op wil wijzen is dat onbevangenheid van studenten mede afhankelijk is van de mate van verwondering die docenten bij studenten kunnen opwekken. Verwondering is verrijkend omdat het nieuw inzicht geeft omtrent iets dat voorheen – op grond van vooroordelen of aannames – vanzelfsprekend leek. Verwondering is daarom door de Griekse filosoof Plato ‘het begin van denken’ genoemd.

Docenten bevorderen verwondering bij studenten door zelf een verwonderende levenshouding aan te nemen, een actieve vragende houding in de klas te stimuleren: ‘er zijn geen domme vragen!’ Wanneer studenten dwars denken, nee zeggen, overal vraagtekens bij plaatsen zijn dit geen kenmerken van onvolwassen gedrag dat zij kunnen afdoen als een stadium waar studenten overheen groeien, maar pogingen van studenten tot het ontwikkelen van een eigen identiteit en autonomie. Wanneer zij dat gedrag corrigeren lopen ze het risico volwassenwording juist in de kiem te smoren. Ze vormen studenten  dan tot onkritische consumenten en gedwee gehoorzame onderdanen in plaats van zelfstandige volwassen subjecten.

Hans Lim A Po
Rector FHR Institute for Higher Education

FHR Nieuws

Organisational Rules of the Game

In het gebouw aan de Burenstraat zijn er recentelijk posters geplaatst met negen ‘Organisational Rules of the Game’: in de docentenkamers, de PM-kamer, het kantoor van het Managementteam en de vergaderzaal van de Rector.

Deze gedragsregels zijn een uiting van de gewenste organisatiecultuur en hiermee wordt beoogd dat degenen die verbonden zijn aan het instituut deze gedragsregels zich eigen maken.

In de volgende edities van de nieuwsbrief zullen steeds gedragsregels van deze poster uitgewerkt worden.

Introductiedagen 2019-2020

Tijdens de introductiedagen die werden gehouden in de eerste week van oktober hebben de nieuwe studenten uitvoerig kennis gemaakt met het reilen en zeilen bij FHR.

De nieuwe studenten, van zowel het prebachelor- als het BBA-programma, konden aan de start van de eerste introductiedag een pakket ontvangen met belangrijke documenten voor hun studie. Een van deze documenten is de Onderwijs- en Examenregeling (de OER). Het is van uiterst belang dat de studenten deze documenten goed doornemen om vertrouwd te raken met onder andere de leeromgeving, de gedragscodes, en hun rechten en plichten. Voor het gemak van de studenten hebben zij deze documenten niet alleen als hardcopy ontvangen, maar ook digitaal op een persoonlijke USB-stick.

Tijdens de introductiedagen werden er ook presentaties verzorgd door de verschillende afdelingen binnen het instituut. Een van de belangrijke afdelingen voor de studenten is het OSC, het Onderwijs en Service Centrum. Het OSC is belast met het beheer van de studentenregistratie en -administratie. Studenten kunnen bij het OSC terecht voor onder andere roosterwijzigingen, behaalde studieresultaten en verschillende verklaringen.

FHR students during orientation days
FHR students during orientation days
FHR student holding an FHR branded bag

Ingrediënten voor Succes

Nieuw studiejaar bij FHR Institute for Higher Education! Daarom vond er een openingsbijeenkomst hiervoor plaats op 01 oktober 2019. In de historische, 241 jaar oude Grote Stadskerk aan de Steenbakkerijstraat –trouwens op loopafstand gevestigd van FHR School of Business–  kon het publiek ingrediënten voor succes meekrijgen van de diverse sprekers.


“Mensen die niet lezen zijn geen haar beter dan mensen die niet kunnen lezen
.” In de openingstoespraak van de avond citeerde de rector, de heer Hans Lim A Po, deze veelzeggende opmerking van beroemde Amerikaanse schrijver Mark Twain. De rector haalde drie factoren aan die zouden kunnen bijdragen aan de totstandkoming van bijzondere prestaties. Factor nummer één houdt in dat professionals zowel rekenkundig als taalkundig georiënteerd moeten zijn. Bij deze factor werd door de rector benadrukt dat voor elke professional, liefde voor leren niet denkbaar is zonder liefde voor lezen. Als tweede factor haalde de heer Lim A Po aan dat professionals ook parate kennis moeten bezitten. Tenslotte gaf hij het publiek als derde factor mee dat professionals ook discipline als tweede natuur moeten hebben.

Voorgenoemde ingrediënten werden door de minister van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, mevrouw Lilian Ferrier, beaamd en aangevuld. Volgens de minister moeten professionals ook beschikken over vaardigheden die het hun mogelijk maakt om cognitieve kennis toe te passen of te delen op de werkvloer. Denk hierbij aan attitude, communicatie en mediatie.

Ook de overige sprekers van de avond voegden toe aan de pot. Doorzettingsvermogen, positief denken en intrinsieke motivatie. Deze zijn de elementen die voor de heer Eblein Frangie garant staan voor succes. De heer Frangie, CEO van de Finabank tevens voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, verzorgde tijdens de openingsbijeenkomst het openingscollege over de internationale en nationale uitdagingen van het Surinaamse bankwezen.

Motivatietoespraak

Om de studenten verder te motiveren was er ook een alumna aanwezig om haar ervaringen te delen. “Je hebt je toekomst in je eigen handen,” aldus alumna Amara Wijngaarde, master in Human Resource Management.  Zij benadrukte, vooral aan de nieuwe studenten, dat die moesten durven. Durven om vragen te stellen, durven om discussies aan te gaan met docenten, durven om te ontdekken wat allemaal mogelijk is als individu. “Je zal ervan versteld staan wat je allemaal kan. Zet je knop om.”

De avond was gevuld met genoeg inspiratie en vooral genoeg ingrediënten die het succes van de (nieuwe) studenten positief zou kunnen beïnvloeden. Echter zullen studenten moeten werken aan hun individuele ontwikkeling. Immers: individuen verschillen en eenieder zal met de beschikbaar gestelde ingrediënten hun eigen recept moeten samenstellen. FHR zal hierin een begeleidende rol spelen.

Fotoreportage openingsceremonie

De openingsbijeenkomst voor het studiejaar 2019-2020 van FHR Institute for Higher Education werd gehouden op 01 oktober 2019.

Klik op de foto’s voor meer informatie.

Zelfreflectie

Bij de vorige editie van de FHR-Nieuwsbrief is de competentie ‘Zelfdiscipline’ behandeld. Om kort terug te blikken daarop: zelfdiscipline is het vermogen om door te zetten, ook in tijden van verminderde motivatie. Bij deze editie gaan wij een stapje verder en behandelen wij een vaardigheid die o.a. zelfdiscipline vergt: zelfreflectie.

Wat is (zelf)reflectie?

Reflecteren is altijd gericht op het eigen gedrag/handelen. Dit leidt via bewustwording tot inzicht in de beweegredenen voor en de uitvoering van dit eigen gedrag en handelen in betekenisvolle (professionele) situaties. Aan de hand van het verkregen inzicht kan worden bepaald of het gedrag in toekomstige situaties veranderd moet/zal/kan worden. Leren reflecteren kan het best plaatsvinden in kleine groepen, met gerichte ondersteuning vanuit de onderwijsinstelling. (Groen, 2015)

Groen (2015) geeft ook aan dat het vermogen om te reflecteren niet bij iedereen gelijkelijk aanwezig is. De ene is capabel om naar diens eigen gedrag te kijken terwijl de ander vooral naar het gedrag van anderen kijkt en daar ook een mening over heeft. Hiertussen liggen nog vele gradaties van het reflectievermogen.

Een belangrijke voorwaarde is dat je bereid moet zijn om naar je eigen gedrag te kijken en dat ter discussie te stellen.

Maar het is gelukkig wel mogelijk om reflecteren te leren. Hiervoor zijn er een aantal voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat je bereid moet zijn om naar je eigen gedrag te kijken en dat ter discussie te stellen. Zonder die bereidheid zal er geen sprake zijn van reflectie. Andere voorwaarden zijn: een lerende houding hebben, kunnen concretiseren, analyseren, expliciteren en nuanceren, en uitdrukkingsvaardigheden bezitten.

Een speciale vorm van reflecteren is zelfreflectie. Volgens Verhagen (2011) wordt zelfreflectie zelfstandig toegepast, m.a.w. op eigen initiatief en alleen. Je vergaart op die manier de nodige zelfkennis. Zelfreflectie vraagt daarom wel de nodige zelfdiscipline.

Tips 

Verhagen (2011) geeft de volgende tips om te reflecteren: 

 • Concretiseren: Kies een concrete situatie en kijk terug op dat specifieke moment en jouw manier van handelen. 
 • Plan vaste reflectiemomenten in. Reflecteer regelmatig en op een vast moment. 
 • Stel jezelf open vragen. Gebruik vraagwoordvragen. Ze helpen je om ‘breder’ te leren denken. Vraagwoordvragen zijn bijvoorbeeld: wat, welke, wie, waar, wanneer, waarom en hoe. 
 • Don’t judgeStel oordelen over jezelf uit. Analyseer de situatie alvorens je een waardeoordeel geeft.  
 • Reflecteer op een methodische manier, bijvoorbeeld aan de hand van een lijstje vragen of een reflectiemodel. Raadpleeg de bronnen voor meer informatie.  
 • Reflecteer niet alleen op problemen maar vooral ook op successen. 
 • Gebruik feedback van anderen om vanuit dat gezichtspunt te reflecteren. 

Voor dit artikel zijn de volgende boeken geraadpleegd via BUKU:

 • Groen, M. (2015). Reflecteren: de basis (3e druk) Houten, Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 • Verhagen, P. (2011). Kwaliteit met beleid (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.

FHR Bijzondere Momenten

FHR Student Top 10 WK-dammen

Bij het laatstgehouden Wereldkampioenschap (WK) jeugddammen in Izmir, Turkije, is tweedejaars FHR student, Arwien Bhagwandas, op de 10e plaats geëindigd bij het reguliere toernooi. Bij deze denksport is hij al drie jaren op een rij jeugdkampioen van Suriname.

Arwien speelde bij het reguliere toernooi negen rondes waarbij hij drie partijen won, twee verloor en vier gelijk speelde. Naast het reguliere toernooi is er ook het sneldammen. Hier speelde hij ook weer negen rondes waarbij hij drie partijen won, vier verloor en twee keer gelijk speelde. Hier eindigde de hij op de 20ste plaats. In 2016 wist de FHR-student nog de derde plaats te behalen bij de jeugdcategorie van deze denksport.

In totaal deden er 30 spelers mee van landen zoals Belarus, Burkina Faso, Tsjechië, China, Frankrijk, Italië, Hongarije, Litouwen, Mongolia, Nederland, Polen, Rusland, Suriname, Turkije en Ukraine.

Suriname op wereldniveau vertegenwoordigen is geen makkelijke opgave. FHR feliciteert Arwien Bhagwandas met de behaalde prestatie en wenst hem succes toe met zijn toekomstplannen!

Beste Docent 2018-2019

De beste docent van het studiejaar 2018-2019 werd tijdens de openingsbijeenkomst op 01 oktober jl. gehuldigd.

De excellerende docent wordt hiermee in de bloemetjes gezet om daarmee de overige collega’s te motiveren tot betere inzet.

Stefanie Dassasingh

Beste docent 2018-2019

De award is uitgereikt door Coördinator Kwaliteit, training & leeromgeving, mevrouw Victorine Moti.

Beste Studenten 2018-2019

De beste studenten van het studiejaar 2018-2019 werden tijdens de openingsbijeenkomst op 01 oktober jl. gehuldigd.

Het doel van deze erkenning is om excellerende studenten in de bloemen te plaatsen om zodoende de overige studenten te motiveren tot betere studieresultaten.

Beste masterstudenten 2018-2019

 Wilco Finisie

 Master of Public Administration program
Intake: 11 
Gemiddelde score: 73

De award is uitgereikt door de Program Manager, mevrouw Kirston Singh.

Angelique Echteld

Executive Master in Management Accounting program
Intake: 3
Gemiddelde score: 82

Joelle Dijksteel

Master of Business Administration program
Intake: 13
Gemiddelde score: 85

De award is uitgereikt door de Program Manager, mevrouw Whitney Bousaid.

Rashna Oedit

Master in Human Resource Management program
Intake: 11
Gemiddelde score: 81

De award is uitgereikt dOor de Program Manager, mevrouw Josepha Linger.

Beste bachelorstudenten 2018-2019

Payil Tjoen-Tak-Sen

Best BBA student periode 1
Afstudeerrichting: Management Accounting
Gemiddelde score: 93

Tevens best geslaagde Bachelor student Graduation 2019

De award werd uitgereikt door Coördinator Curriculum Ontwikkeling en Onderzoek, de heer Roepesh Hari.

 Helena Blommers

Best BBA student periode 2,3 en 4
Hoofdrichting: Finance
Gemiddelde score:
Periode 2: 8.8 | Periode 3: 9.3 | Periode 4: 8.8

Beste klassen 2018-2019

Master

MBA 13

De beste klas met een gemiddelde score van 74 punten.
Klassenoudste: Orlando Mahendrepersad
Uitreiker: Course Director, mevrouw Mariska Dinmohamed

Bachelor

BBA Dag Groep 1

De beste prestatie van de hele school als klas.
Slagingspercentage gemiddeld 75% per periode.
Klassenoudste: Naomi van Peer

Diploma-uitreiking 2019

Tijdens de laatstgehouden diploma-uitreiking op 31 augustus 2019 konden 207 afgestudeerden van FHR Institute for Higher Education hun bachelor- of masterdiploma in ontvangst nemen. Hiervan waren 67 masterstudenten en 140 bachelorstudenten.

De best geslaagde van de bachelorstudenten werd Payil Tjoen-Tak-Sen met als afstudeerrichting Management Accounting. De beste masterstudent werd Soraya Shakison van het masterprogramma in Human Resource Management.

Eerwaarde heer Esteban Kross -een van de sprekers van de avond- belichtte in zijn toespraak naar de graduates toe onder andere het belang van zelfreflectie als levenshouding. Volgens de Eerwaarde vraagt zelfreflectie een fundamentele bescheidenheid, een eenvoud van hart.

Want alleen met de grondhouding dat we nog zoveel te leren hebben in het leven, dat we altijd nog zoveel niet weten, dat we misschien fout zitten in sommige van onze ideeën of meningen over mensen of situaties; kortom, alleen met die openheid voor het leren die komt met bescheidenheid, zullen we openstaan voor zelfreflectie,” aldus Eerwaarde heer Esteban Kross.

Succesvolle FHR Alumnus: Khaleef Asin

FHR School of Management is een partner instituut van Maastricht School of Management (MSM). Hierbij is zij één van meer dan 13 partner instituten van MSM die zitten over de hele wereld zoals Azië, het Midden-Oosten, Europa en Zuid- en Noord-Amerika. Bij deze partner instituten studeren er jaarlijks meer dan 380 MBA studenten die vanwege de samenwerkingsverbanden behoren tot de ‘Global Student Network’ van MSM. Om deze studenten te waarderen voor hun inzet wordt er jaarlijks de beste student uit deze groep gekozen die dan in aanmerking komt voor ‘The Best Global Student’ award. Afgelopen studiejaar is het niemand minder dan FHR-alumnus Khaleef Asin die deze erkenning heeft gekregen

Khaleef Asin as alumna FHR

Wie is Khaleef Asin?

Khaleef Asin beschrijft zichzelf als een loyale, gedisciplineerde, behulpzame en bescheiden jongeheer. Hij is 29-jaar oud, heeft twee oudere zussen en is woonachtig in Paramaribo. In zijn vrije tijd houdt hij van eten, gymmen en reizen. Voordat Khaleef begon met zijn masterstudie bij FHR, had hij al studieprestaties op zijn naam staan: een bachelorsdiploma in Luchtvaartmanagement van Embry-Riddle Aeronatical University in Florida en een pilotenopleiding bij Phoenix East Aviation, ook gevestigd in Florida in de Verenigde Staten van Amerika.

Studeren bij FHR

Zijn bachelor graad behalen en pilotenopleiding afronden waren voor Khaleef nog niet voldoende. Hij gelooft namelijk –zoals bij FHR- in ‘life long learning’, maar zoals hij aangeeft: “dan wel op een manier dat ik overal ter wereld met mijn opleiding terecht kan”. In januari 2016 is hij begonnen met de Master of Business Administration (MBA) bij FHR School of Management met als specialisatie Corporate Restructuring and Economic Policy. Hiervoor heeft hij gekozen omdat de MBA van FHR internationaal geaccrediteerd is en hem door meerdere mensen is aanbevolen.

Zijn studieperiode beschrijft hij in drie woorden als “enerverend, leerrijk en belonend”. Voor hem was de studieperiode enorm leerrijk omdat hij naast het opdoen van nieuwe, in de praktijk toepasbare kennis van de opleiding ook veel van zijn medestudenten heeft geleerd. Hij geeft ook aan dat met een onbevangen geest leren– verwijzend naar het thema van deze editie – nieuwsgierigheid prikkelt om te luisteren naar en discussies aan te gaan met anderen en andersdenkenden. Zijn medestudenten komen uit verschillende werkachtergronden en culturen waardoor er geen gebrek was aan diversiteit van meningen en denkwijzen.

Een masterstudie doen gaat gepaard met uitdagingen. Dat heeft Khaleef ook ervaren, omdat hij een fulltimebaan had naast zijn studie. Het was voor hem een grote uitdaging voor wat betreft de concentratie om de leerstof op te nemen en te verwerken. Maar hij is erdoor. Op 15 maart van dit jaar heeft hij zijn thesis succesvol verdedigd. Zijn thesis, a study on the factors affecting e-readiness of the Surinamese retail industry, werd gewaardeerd met een 8.5.

MSM ‘The Best Global Student’

De MSM-award voor ‘The Best Global Student’ wordt gekozen op basis van de finale thesis score en een recommandatiebrief vanuit het instituut.  Khaleef is door FHR School of Management voorgedragen en uit alle nominaties van de partner instituten over de hele wereld is hij uiteindelijk door MSM gekozen voor deze erkenning.

“Ik heb meteen mijn ouders en zussen verteld; die waren ook super trots en blij voor me.”

Van alle prestaties die hij tot nu toe heeft behaald, is de FHR-alumnus het meest trots op het behalen van ‘The Best Global Student 2019’. “Ik heb meteen mijn ouders en zussen verteld; die waren ook super trots en blij voor me,” vertelt hij. Tijdens zijn afstudeerfase had hij het heel erg zwaar met zijn thesis, waardoor het een enorme opluchting was toen hij de eindstreep behaalde. Het winnen van de award was voor hem erg belonend na alle inzet van het afgelopen drie jaar.  Maar hij geeft ook aan: “Zelfs al had ik de award niet gewonnen, alleen al het feit dat FHR mij goed genoeg heeft bevonden om voorgedragen te worden was voor mij een enorme eer”.

Toekomstplannen en tips

Zoals eerder aangegeven gelooft de alumnus in ‘life long learning’. Daarom is hij vooralsnog niet klaar met studeren. Voorlopig wil hij wel even rusten, maar in de toekomst wil hij zich verder specialiseren in International Marketing and Brand Management. Dat hoort bij zijn toekomstvisie waarbij hij zichzelf in de komende vijf tot tien jaar ziet in een leidinggevende positie in marketing of projectmanagement. Een eigen bedrijf behoort ook tot een van de mogelijkheden.

Aan de huidige studenten wilt hij het volgende meegeven:

 • Studeer, concentreer, zet door, maar vergeet niet om ook plezier te hebben.
 • Focus niet op het negatieve maar op het positieve.
 • Leer zoveel als mogelijk, ook uit de vakken die niet helemaal in de richting liggen van je carrière.

Tenslotte geeft Khaleef Asin de volgende lijfspreuk mee: When you know better, you do better.

Agenda

9 – 11 December 2019

Executive Course on Data Driven Decision Making Using Microsoft Excel Data Analysis Add-Ins

Information & Registration
Executive Education Program Manager
Tachanna Brown
(+597) 422524
tachanna.brown@fhrinstitute.sr

13 December 2019

1-Day Seminar
‘Sustainable Success in Public-Private Partnerships’
09.00 – 15.00 hrs.

Information & Registration
Executive Education Program Manager
Tachanna Brown
(+597) 422524
tachanna.brown@fhrinstitute.sr

31 January 2020 – 02 February 2020

FHR Business Fair

Follow our facebookpage for more information

FHR seminar by Anna Jungen

Rechtvaardige Duurzaamheidstransitie

Klimaatverandering, een actueel onderwerp. Recentelijk is de klimaatconferentie van de Verenigde Naties veranderd van gastland. De klimaatconferentie van dit jaar -ook bekend als COP25- zou eerst in Chili gehouden worden, maar is vanwege de sociale onrust in het land verschoven naar Spanje. Patrick Schröder, senior onderzoeker bij onafhankelijke beleidsinstituut Chatham House, licht in een artikel toe waarom het afzeggen als gastland door Chili een goed voorbeeld is van waarom de transitie naar een groene, duurzame wereld rechtvaardig moet geschieden door alle lagen van de samenleving heen.

In zijn artikel haalt Schröder aan dat er in 2017 in Chili was besloten om de metro in Santiago met duurzame energie te laten opereren. Een prijzenswaardige inzet van Chili met het oog op klimaatverandering en het nemen van klimaatactie. Echter, vanuit het perspectief van sociaal onrecht heeft de stijging van metroprijzen direct geleid tot protestacties door studenten en jongeren. Zij werden versterkt door landgenoten die onder andere ontevreden waren over de steeds rijzende levenskosten en lage salarissen. “This discontent clearly shows that climate action cannot be separated from social justice”, aldus Schröder.

Rechtvaardige duurzaamheidstransitie is geen nieuwe kwestie. Het belang hiervan is tijdens de Overeenkomst van Parijs in 2015 en de COP24 van vorig jaar ook al naar voren gehaald. Echter, geeft Schröder aan, wordt dit concept nog niet geïmplementeerd of voldoende in overweging genomen door overheden en corporaties in de wereld.

Het aanpakken van klimaatverandering is al een race against the clock en de wereld kan geen oponthoud gebruiken. Dit is zeker ook van belang voor Suriname waar zeespiegelstijging noodlottige gevolgen zal hebben voor onze kustvlakte. Echter moeten besluitmakers over de hele wereld rekening houden met, en de tijd nemen voor overleg en burgerparticipatie om te voorkomen dat goedbedoelde klimaatactie hard aankomt bij kwetsbare groepen. Anders kan dit zorgen voor tegenstand, zoals in Chili.

De redactie van de FHR-nieuwsbrief vindt het artikel van Patrick Schröder inzichtelijk. Het lezen ervan strekt dus tot aanbeveling.

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/chile-s-social-unrest-why-it-s-time-get-serious-about-just-transition

Inzendingen

Om het netwerk van onze doelgroep te bevorderen accepteert de redactie van de FHR-nieuwsbrief kosteloze inzendingen van en over diens alumni en studenten die mogelijk geselecteerd kunnen worden voor toekomstige edities van de nieuwsbrief. Inzendingen kunnen gaan over extracurriculaire prestaties, studie- en werkgerelateerde mijlpalen.
Mailen kan naar newsletter@fhrinstitute.sr
De redactie van de FHR-nieuwsbrief kijkt uit naar uw inzending.