"Weten wie ik ben en wat me beweegt is een spannende ontdekkingsreis"

Woord van de Rector

‘Leren en mens zijn’

Mens zijn is niet een toestand, het is een proces van wording. Aan het concept van ‘de mens in wording’ ligt het besef ten grondslag dat van niemand vanaf zijn geboorte zijn ‘vermogens’ zijn bepaald. Binnen elk mens ligt een bron van eigenwaarde en leren stelt hem in staat door om zijn zelfkennis die bron te ontdekken en te ontginnen. Daarvoor heeft hij zelfvertrouwen nodig. Een gebrek aan zelfvertrouwen leidt op school tot drop-outs en in het leven tot mensen die zichzelf als minderwaardig laten bestempelen.

Gewapend met zelfvertrouwen fungeert leren als middel voor het ontwikkelen van het menselijk potentieel in zijn vele facetten zoals geheugen, redeneren, gevoel voor kunst en communicatieve- en sociale vaardigheden; kritisch denken en onafhankelijke oordeelsvorming. Het concept van ‘de mens in wording’ neemt stelling tegen dehumanisering van de samenleving als gevolg van technische ontwikkeling en benadrukt het belang van het ontwikkelen van persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid in de vorm van empathie en compassie.

In de 21ste eeuw draagt eenieder een grotere mate van onafhankelijkheid voor zijn eigen bestemming maar tegelijk wordt van hem een sterker besef verwacht van verantwoordelijkheid die ruimer is dan tegenover zichzelf. Deze verantwoordelijkheid vertaalt zich in zijn verplichtingen zoals voor zijn gezin, als burger, en voor het algemeen belang. Maar ook in ambities als producent, uitvinder van techniek, kennisoverdrager en een creatieve dromer. En deze ambities maken leren als ontdekkingsreis verrassend en opwindend.

Hans Lim A Po
Rector FHR Institute for Higher Education

FHR Nieuws

VES Masterthesisprijs 2019

Winnaar VES Masterthesisprijs 2019

Dit jaar is voor de derde keer de Masterthesisprijs van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) uitgereikt aan een student van FHR. De juryleden hebben onafhankelijk van elkaar allen de hoogste score gegeven aan de thesis van FHR-alumnus Khaleef Asin. Daardoor heeft hij op 27 januari jl. tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VES de prijs van $1000 in ontvangst mogen nemen. Dit jaar is voor de derde keer op een rij de prijs gesponsord door Trustbank Amanah.

De VES Masterthesisprijs heeft als doel het motiveren van studenten om kwalitatief goede thesissen te schrijven die gebaseerd zijn op studie en analyse van de economie van Suriname, alsook over wetenschappelijk relevante thema’s. Er waren twee deelnemende instellingen die elk ten hoogste twee masterthesissen bij de beoordelingscommissie mochten indienen: Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (thesissen van mastersopleidingen Economie) en FHR Institute for Higher Education (thesissen van het MBA-programma). Ook was een voorwaarde dat het thesissen van personen zijn die zijn afgestudeerd in de periode 2018-2019. Khaleef heeft zijn thesis, A study on the factors affecting e-readiness of the Surinamese retail industry, op 15 maart 2019 succesvol verdedigd.

In een interview met Khaleef is het duidelijk dat hij blij is met het winnen van deze prijs. Hij voelt zich vereerd dat zijn thesis is ingediend door FHR en dat door de juryleden aan zijn thesis de hoogste scores zijn gegeven. Dit is niet de eerste keer dat de FHR-alumnus in de prijzen is gevallen vanwege zijn afstudeerthesis. In 2019 behaalde hij ook de ‘The Best Global Student’ award van Maastricht School of Management, een prijs die ook wordt uitgereikt op basis van de thesisscore.

Fotoreportage FHR Business Fair 2020

Op 31 januari tot en met 02 februari 2020 werd de vierde FHR Business Fair gehouden. Op het terrein van FHR School of Business konden 28 jonge ondernemers hun product introduceren aan het groter publiek. Deze jonge ondernemers zijn allemaal studenten van FHR en deze Business Fair is onderdeel van het Bachelor of Business Administration Programma waar studenten leren om in groepsverband op een gestructureerde en professionele wijze een ‘business’ op te zetten.

Klik op de foto’s voor de fotoreportage.

Bezoek onze Facebookpagina voor meer foto’s en video’s van de FHR Business Fair 2020.

Recht en waarheid maken vrij

De Trefossa-avond is een jaarlijks terugkerende activiteit waarbij het gedachtengoed van Henri Frans de Ziel, schrijver van het Surinaams Volkslied, centraal staat. Het hoogtepunt van de avond is de “Trefossa- lezing”, waarbij de Surinaamse taal, literatuur, cultuur, samenleving en geschiedenis vanuit het perspectief van Trefossa centraal staat.

In het jaar dat het Surinaams volkslied 60 jaar bestond -2019- heeft de heer Hans Lim A Po, rector van FHR, de 11e lezing verzorgd tijdens de Trefossa-avond. Het onderwerp van zijn voordracht zijn de woorden “Recht en waarheid maken vrij” uit het eerste couplet van ons Volkslied.

Tijdens de 12e Trefossa-avond in januari 2020 werd de publicatie van de uitgebreide versie van bovengenoemde lezing gepresenteerd en aan verschillende instituten overhandigd.  Behalve in hardcopy-vorm is de uitgebreide versie via de website van FHR te lezen en te downloaden.

Klik hier voor “Recht en waarheid maken vrij”.

recht en waarheid maken vrij
FHR Student Arwien Bhagwandan WK Dammen

Drijfveren van een WK-Topper

Arwien Bhagwandas is de eerste Surinamer die een medaille heeft kunnen winnen bij het Wereldkampioenschap jeugddammen. Bij de categorie sneldammen heeft hij namelijk in 2016 een bronzen medaille kunnen behalen. In 2019 behaalde de tweedejaarsstudent van FHR de tiende plaats bij het reguliere toernooi.

Dammen

Het is begonnen toen Arwien tien jaar was. Iemand van een damclub in de buurt kwam bij de lagere school om dammen te promoten. Na het spelen van een paar winnende potjes was Arwien verkocht aan deze denksport. Op elfjarige leeftijd speelde hij al bij de U14 wedstrijden waar hij nog net niet de finale haalde. Hij was teleurgesteld maar bleef doorgaan. Niet tevergeefs, want precies een jaar later werd hij U14 kampioen van Suriname. “Nummer 1 worden is moeilijk, maar nummer 1 blijven is onmogelijk”, zegt Arwien. Hij beaamt dat hij speelt om te winnen, maar hij is niet bang om te verliezen.

Dammen kan heel veel tijd in beslag nemen. Als voorbeeld geeft Arwien dat een wedstrijd al gauw vijf uren kan duren en dat zijn vijf uren die hij niet kan besteden aan zijn schoolwerk. Maar hij kijkt liever naar de voordelen die dammen met zich meebrengt. Door het dammen heeft Arwien geleerd om prioriteiten te stellen en gefocust te zijn. “Bij dammen, als je een zet doet, moet je sowieso verder nadenken en precies zo in het leven ook. Voordat je een stap maakt moet je eerst nagaan wat de beste stap is. Dammen heeft sowieso een bijdrage geleverd aan mijn denkvermogen.”

Going the ‘extra mile’

Ook burgerschap is terug te vinden bij Arwien. Hij helpt graag anderen en zijn belangrijkste doel in het leven is dat hij hoopt iets te kunnen betekenen voor zijn medemens. Dat is wellicht zijn belangrijkste drijfveer. Daar heeft hij alvast een begin aan gemaakt door sociale projecten uit te voeren met een vriendengroep onder de naam Social Caring Organisation Suriname (SCOS). Van deze groep is Arwien de tweede secretaris.

Verder heeft hij ook al andere manieren in gedachten waarop hij mensen wilt helpen in de toekomst. Een voorbeeld dat hij geeft is van goede studenten die na de middelbare school stoppen met studeren vanwege onder andere financiële redenen. Deze studenten hoopt hij te helpen wanneer hij later financieel stabiel is.

Toekomstplannen

Arwien heeft geen tekort aan toekomstplannen. Naast het helpen van zijn medemens heeft hij ook andere. Op damgebied wilt hij in de toekomst Grootmeester worden (GM). Dit is de hoogste titel die een dammer kan krijgen. Hij hoopt later ook in het bestuur van de Surinaamse Dambond, Pan-Amerikaanse Dambond en de Werelddambond een bijdrage te kunnen leveren.

Ook op FHR wilt hij zijn stempel achterlaten. Tijdens zijn studie op FHR wilt hij tenminste één keer op the Wall of Excellence komen. Hij is voornemens om af te studeren in de afstudeerrichting Small & Medium Enterprise Management. Hij wil hiervoor kiezen omdat hij later een bedrijvengroep wil hebben. Zijn internationale rolmodellen hiervoor zijn Bill Gates en Warren Buffet. Zijn Surinaamse voorbeeld figuur in deze categorie is Dilip Sardjoe.

Verder hoopt Arwien op geluk en goede gezondheid.

Learning is a pervasive value

Aan het begin van het nieuwe collegejaar werden er negen organisational rules geïntroduceerd bij FHR. “Learning is a pervasive value” is één van die gedragsregels. Letterlijk vertaald naar het Nederlands komt het erop neer dat leren een doordringende waarde is. Doordringend: overheersend, overal, door alles heen. Leren gebeurt vanaf de geboorte, maar bij het denken aan leren is men vaak geneigd te denken aan leren in de schoolbanken. Er zijn verschillende leervormen. De twee uitersten van leren zijn formeel leren en informeel leren.

Formeel leren

Het ‘leren’ waar er vaak aan wordt gedacht is het formeel leren. Dit is leren in een georganiseerde en gestructureerde omgeving waar duidelijk is dat leren een hoofddoel is. Bij formeel leren is er sprake van begeleiding, zoals bijvoorbeeld begeleiding van een docent. Hierbij kunnen wij denken aan FHR en de bachelor- en masterprogramma’s die er worden verzorgd. Behalve bij opleidingen kunnen wij bij formeel leren ook denken aan cursussen, trainingen, of workshops.

Informeel leren

De tegenhanger van formeel leren is informeel leren. Bij informeel leren is er weinig tot geen structuur en hier gebeurt het leren vaak onbewust. Er is bij informeel leren ook weinig tot geen sprake van begeleiding. Denk hierbij aan het leren om op tijd te komen bij de toets omdat er na een bepaalde tijd toegang wordt ontzegd. Leren gaat dan door ervaring op te doen en deze ervaring wordt meegenomen voor een volgende keer.

Écht overal

Uiteraard zijn er meerdere leervormen die zitten tussen formeel en informeel. Bewust of onbewust, gevraagd of ongevraagd: leren is écht overal. Dan is het alleen maar in onze voordeel als wij het leren met open armen verwelkomen.

Beweegredenen 

Weten wie ik ben en wat me beweegt is een spannende ontdekkingsreis. 

‘Beweegredenen’ is een  kernwoord dat gehaald kan worden uit het thema van de zevende editie van de FHR-Nieuwsbrief. Enkele synoniemen van dit woord zijn: motief, drijfveer en oorzaak. Wat zijn jouw motieven? Wat drijft jou? Waarom doe jij de dingen die jij doet of wil gaan doen?  

Jouw persoonlijke drijfveren vormen de basis van jouw persoonlijk kompas en zijn dus jouw persoonlijke richtingaanwijzers bij het maken van keuzes.

Persoonlijk kompas 

Jouw persoonlijke drijfveren vormen de basis van jouw persoonlijk kompas en zijn dus jouw persoonlijke richtingaanwijzers bij het maken van keuzes. Deze keuzes kunnen jouw hele leven vormgeven. Het kan leiden tot het kiezen van bijvoorbeeld een specifieke studie, specifieke lifestyle of simpelweg een specifiek district waar jij later wil wonen.  

Zelfreflectie 

Om te weten wat jouw persoonlijke beweegredenen zijn, is het beantwoorden van de volgende vraag belangrijk: Waarom? Door jezelf deze vraag te stellen en kritisch naar jezelf in de spiegel te kijken, kan je jouw beweegredenen op een rijtje zetten. Dit wordt zelfreflectie genoemd, een competentie die wij bij de vorige editie van de nieuwsbrief hebben behandeld.  

Het is belangrijk dat jij bij het stellen van deze vraag eerlijk bent naar jezelf toe. Stel bij het reflecteren waardeoordelen over jezelf uit, want dat kan ook ertoe leiden dat je jezelf sociaal-wenselijke antwoorden geeft en dus oneerlijk naar jezelf toe bent. Door het uitstellen van waardeoordelen ben je beter in staat achter jouw werkelijke drijfveren te komen. Nadat je jouw beweegredenen op een rijtje hebt gezet, kan je gaan evalueren of deze drijfveren de drijfveren zijn die jij wilt hebben. 

Doordat je bewust bent van jouw motieven, is het duidelijker welke richting je wilt opgaan. Dan drijf je niet gewoon in het rond; dan kan je gaan plannen en dat geeft jou de grootste kans op succes.  

Voor dit artikel is het volgende boek geraadpleegd via BUKU:

  • Persoonlijke Effectiviteit – Kiki Eikhout

FHR Bijzondere Momenten

Vierde FHR Business Fair

Op 31 januari tot en met 02 februari 2020 werd de vierde FHR Business Fair gehouden. Op het terrein van FHR School of Business konden 28 jonge ondernemers hun product introduceren aan het groter publiek. Deze jonge ondernemers zijn allemaal studenten van FHR en deze Business Fair is onderdeel van het Bachelor of Business Administration Programma waar studenten leren om in groepsverband op een gestructureerde en professionele wijze een ‘business’ op te zetten.

Kompas

De opening werd gedaan door de voorzitter van VSB Young Management, de heer David Power. In zijn toespraak gaf hij de studenten mee dat zij als jonge ondernemers moeten beginnen bij hun visie: hun “why?”, omdat een visie het kompas is van een onderneming. Na het ophangen van het bordje “Open for Business” bezocht de voorzitter de stands van de ondernemers. Het is de eerste keer dat hij de FHR Business Fair heeft bezocht en wat hem opviel is de mate van professionaliteit die aanwezig was alsook de holistische aanpak. Door vele van de ondernemingen is gelet op milieuvriendelijkheid.

Business Pitch

Deel van de Business Fair is de Business Pitch waar de ondernemingen middels een presentatie van maximaal drie minuten moesten trachten investeerders aan te trekken. In de plaats van investeerders was er een jury bestaande uit experts van verschillende aspecten van de bedrijfsvoering.

Jurylid Leanda Zeldenrust van Leduc Consultancy & Trainingen is vereerd dat zij deel mocht zijn van de jury. De creatieve ideeën van de studenten vielen haar op. Er waren volgens haar echter verschillen in de kwaliteit van de presentaties en de uniciteit van de producten en zij hoopt dat de studenten verder gaan met hun onderneming en vooral blijven doen aan Research & Development. Als advies geeft zij de jonge ondernemers mee dat zij bij hun pitch meer dan alleen ROI uitgedrukt in geld aan investeerders moeten aanbieden. Investeerders zijn ook geïnteresseerd in Brand Image.

Winnaars

Op zondag 2 februari werd aan het eind van de laatste beursdag bekend gemaakt welke ondernemingen de beste scores hadden. Als beste uit de bus kwam Harmony Skincare met hun Deluxe Facial Kit dat bestaat uit een cleanser, scrub en moisturizer. Tijdens de Facebook Live doet groepslid Armando van Harmony Skincare een dansje. Hij is duidelijk heel blij met het resultaat. “Het was een ware, ware, ware ervaring”, benadrukt hij. Daarna vertelt hij dat de groep voor dit project ongeveer 16 maanden lang hard heeft gewerkt.

Op de tweede plaats eindigde de onderneming Panfrito met hun product bevroren broodvruchtwedges. De derde plaats ging naar The Luminaries, een bedrijf dat staande lampen maakt van gerecycled pvc-materiaal.

oprichter fhr

Eighty and ready for the ‘extra mile’

Eighty and ready for the ‘extra mile’ is de boodschap die rector Hans Lim A Po had voor het FHR-personeel in verband met zijn 80ste levensjaar op 5 januari jl. Een speciale mijlpaal. Het vieren van een 80ste jaardag is op zich al speciaal, maar in het geval van de oprichter van FHR mag het nog specialer genoemd worden, omdat hij nog actief is in de bedrijfsvoering bij FHR. Zeker voor ons allen een inspiratie om productief te blijven, ongeacht onze leeftijd. No excuses!

Wij wensen de heer Hans Lim A Po nog vele productieve jaren na deze in goede gezondheid!

Uitreiking Associate Degree

De ‘Associate Degree’ (AD) is een graad verstrekt door FHR na het succesvol afronden van het tweejarig basisprogramma binnen de BBA-opleiding niveau 1 middels een AD-examen. Het basisprogramma bestaat uit acht periodes, 4 semesters en de nominale duratie om het basisprogramma af te ronden is twee jaar. De laatstgehouden AD-uitreiking was op 13 december 2019.

Hoogste cijfer

Het laatstgehouden AD-examen is op 2 en 3 december afgenomen. Aan dit examen hebben 9 studenten deelgenomen waarvan 8 studenten het hebben gehaald. Het hoogste cijfer uit deze groep werd behaald door student Leandro Loswijk die met een 8,4 het examen heeft afgelegd.

Cum laude

Uit deze groep acht studenten is er eentje cum laude geslaagd. Deze student is Helena Blommers. Om het predikaat ‘cum laude’ te kunnen behalen moet er aan bepaalde eisen worden voldaan, waaronder één van de eisen is dat het gemiddeld cijfer voor de toetsen van alle onderwijseenheden van het basisprogramma met 80 of hoger is beoordeeld. Helena Blommers behaalde het cijfer 8,2 voor het AD-examen.

Associate Degree FHR
Associate Degree FHR
Associate Degree FHR

Start training ‘Basis Kwalificatie Examinering’

Als instelling die is opgericht als herinnering aan Frederik Hendrik Rudolf (FHR) Lim A Po – voorstaander van lifelong learning – is het te verwachten dat deze filosofie door alle lagen van het instituut gaat. Deze filosofie gaat hand in hand met het handhaven van de kwaliteitsstandaarden bij FHR. Voor het handhaven van die standaarden is het noodzakelijk dat elk personeelslid zich blijft ontwikkelen en bereid is om te leren. FHR faciliteert hierin door trainingen beschikbaar te stellen aan haar personeel.

Een van deze trainingen is de training ‘Basis Kwalificatie Examinering’ (BKE). Deze training is een traject van acht maanden. Tijdens dit traject wordt het docerend personeel getraind in hun deskundigheid bij het examineren waaronder het construeren van toetsen met bijbehorende normering. Deel van deze training is ook dat het docerend personeel aan het einde van de toets cyclus evalueert en verbeteringen aanbrengt waar nodig.

De training basis kwalificatie examinering van studiejaar 2019-2020 ging van start op 22 november 2019. FHR truly is a learning experience for everyone.

BKE TRAINING FHR
bke training FHR

Sucessvolle FHR Alumnus: Armand Achaibersing

 

D e eerste intake van het Master in Business Administration programma van FHR vond 17 jaren geleden plaats. Tot die groep behoort de heer Armand Achaibersing die op ongeveer 44-jarige leeftijd de stap nam om zichzelf formeel verder te ontwikkelen door middel van het MBA-programma. Thans heeft hij al meer dan 40 jaren ervaring in de financiële sector, is hij voorzitter van de Board of Directors van Gulf Insurance Ltd. en Assuria Life (T&T) Ltd. (Trinidad), president van Assuria General (GY) Inc. en Assuria Life (GY) Inc. (Guyana), voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam) alsook hoofddirecteur in de functie van Chief Executive Officer bij Assuria N.V. (Suriname). Met voorgenoemde verantwoordelijkheden en prestaties behoort de voormalige FHR-student zonder twijfel in de lijst van ‘Succesvolle FHR Alumni’.

Wie is Armand Achaibersing?

Alhoewel hem was gevraagd of hij zich in één minuut kort kon introduceren, had Armand Achaibersing om en bij 30 seconden nodig. Hij beschrijft zichzelf als een bescheiden persoon. Hij is iemand die van zijn werk houdt, van het leven houdt, een family man. Verder is de FHR-alumnus ook iemand die altijd het beste wil halen uit datgene wat hij doet.

Naarmate het interview vordert, komt er meer naar buiten. De CEO van Assuria N.V. is een voorstaander van sporten en dat heeft hij deel gemaakt van zijn dagelijkse routine. Hij sport om gezond te blijven, maar ook om te ontspannen. Sporten helpt hem met opladen van energie waardoor hij ontspannen over zaken kan nadenken. Hij geeft ook aan dat sporten niet zwaar hoeft te zijn. Flink lopen kan al veel helpen.

Een interessant en wellicht handig weetje over de hoofddirecteur is dat hij alle kranten leest. Ook probeert hij dat met de nieuwssites. Daarmee probeert hij gebeurtenissen in een bepaald perspectief te plaatsen om zich daarna af te vragen waarom dingen zich afspelen zoals ze zich afspelen. “Dat verbreedt jouw kennis en inzichten enorm.”

Nieuwe vrienden en familie

Tijdens het interview krijgt de FHR-alumnus een groepsfoto te zien van de eerste MBA-intake in 2003. Wanneer hij vertelt wat in hem opkomt bij het zien van deze foto, zegt hij dat de groep nog steeds een vriendengroep is. Hij heeft namelijk niet alleen veel tools en handvatten aangereikt gekregen van de opleiding, maar hij heeft ook nieuwe familie en vrienden ontmoet.

Het MBA-programma duurt twee jaren en die jaren konden vrij enerverend zijn. De groep heeft het zo leuk gemaakt met elkaar waardoor zij nog steeds aan elkaar verbonden zijn en regelmatig bij elkaar komen. De mensen in de groep zijn mensen met wie hij goed bevriend is en ook naar opkijkt. Hij kijkt met plezier terug.

De foto mag hij houden; die gaat hij aan de rest van de groep wijzen bij hun volgende gettogether.

FHR ALUMNUS ARMAND ACHAIBERSING
FHR ALUMNUS ARMAND ACHAIBERSING

Toevallige CEO

Armand Achaibersing trad op 1 augustus 1986 in dienst van de ENNA, een van de bedrijven die in maart 1991 – bij de grootse fusie ooit in Suriname – fuseerden tot Assuria. Hij was onder andere eerst administrateur, controller, adjunct-directeur en directeur tot hij in 2017 is benoemd in de positie van hoofddirecteur in de functie van Chief Executive Officer.

De CEO geeft aan dat zijn carrière pad een is geweest waar hij zijn werk naar behoren doet en uitdagingen durft aan te gaan. Hij is een toevallige CEO. Hij is niet iemand die naar posities aast en zou zich doodongelukkig voelen in een positie waarvan hij weet dat hij die niet verdiend had. Zo geeft hij aan: “Als je je werk naar behoren doet, dan groei je vanzelf.” en “Als je je werk naar behoren doet, valt het op en krijg je vanzelf de beloning.”

In zijn positie als CEO gaat hij zeker niet op zijn lauweren rusten. Nu hij onder andere het boegbeeld is van het bedrijf, heeft hij de uitdaging om aan te geven waar het bedrijf naartoe moet. De lat wordt hoog gelegd, het is teamwork, en succes wordt samen gedeeld.

Bescheiden bijdrage

Burgerschap wordt gestimuleerd bij FHR en volgens de geïnterviewde levert iedereen een bijdrage aan de gemeenschap. Hij benadrukt dat onopvallende bijdragen niet onderschat moeten worden. Zo geeft hij als voorbeeld: “Als het bijvoorbeeld goed gaat met jou en jouw gezin, dan heb je al een bijdrage geleverd aan de gemeenschap.”

Zijn bescheiden bijdrage probeert hij op verschillende manieren te leveren. Hij is lid van de Rotary Club, zit in verschillen raden van commissarissen en heeft ook gedoceerd. Verder is hij ook een mentor, voor mensen zowel binnen als buiten het bedrijf.

Succes en geluk

Met zijn nu zestig jaren op deze wereld en voorstaander van lifelong learning is aan de alumnus gevraagd wat voor advies hij heeft voor de FHR-studenten. Hij geeft als advies mee dat studenten bewust een studie moeten kiezen en na het maken van hun keuze 100% moeten gaan ervoor. Bij deze is het ook belangrijk om leuk te vinden wat je doet en de beste erin te willen zijn. Dat is voor hem de basis voor succes.

Wanneer het gaat om karakteristieken die iemand zou moeten hebben om het beste uit zichzelf te kunnen halen, geeft hij aan dat een belangrijke persoonlijke competentie is dat mensen bereid moeten zijn om open en eerlijk naar zichzelf toe te zijn en naar anderen. Iedereen heeft sterke kanten en kanten waaraan gewerkt moet worden, en openstaan voor ontwikkeling en een goede dosis discipline kunnen daarbij helpen.

Ook zijn levensfilosofie is hij bereid te delen: “Geluk en gelukkig zijn heb je zelf in de hand. Daar moet je zelf voor zorgdragen. En je mag niemand een verwijt maken als je niet gelukkig bent. Jij bepaalt de mate van jouw geluk.”

Agenda

Seminars

seminar FHR
February 19, 2020

Seminar on Transforming your Business with Artificial Intelligence.

Seminar by Dr. David Dingli from Maastricht School of Management (Operations Management).
Introduction

Fundamentally different from the current digital revolution, the coming Artificial Intelligence (AI) surge will likely redefine 21st-century business practices. Its long-term impact will be profound. Business leaders need to determine what the technology can and cannot do for their company, and build an AI strategy based on those findings. Companies can directly apply AI to their current core business processes and operations. AI’s potential is to inject that core with a powerful transformative energy that turns it into a learning organization.

Click here for our Facebook event.

March 25, 2020

Seminar on Building & Managing Your Brand to Drive Profits & Sustainable Growth

Seminar by Mr. Oliver Olsen from Maastricht School of Management (Marketing & Strategy)

April 29, 2020

Title TBC

Seminar by Prof. Dr. Geert Heling from Maastricht School of Management (Organizational Behavior)

May 29, 2020

Title TBC

Seminar by Prof. Dr. Aad van Mourik from Maastricht School of Management (Economics)

The participation fee for each seminar is SRD 1200,- and includes lecturing material, snacks, lunch, refreshments, and a certificate.

Information & Registration
Executive Education Program Manager
Tachanna Brown
(+597) 422524
tachanna.brown@fhrinstitute.sr

Masterprogramma's

Op 9 maart 2020 zal FHR 20 jaren bestaan. In deze periode hebben meer dan 600 studenten hun ‘master degree’ bij FHR behaald. Deze afgestudeerden hebben als professionals belangrijke stappen op hun carrière pad gezet.

FHR heeft in deze periode door middel van internationaal geaccrediteerd onderwijs bijgedragen aan de vorming van de volgende generatie professionals en aan de versterking van instituten in de private en publieke sector. Bij de viering van ons 4e lustrum jaar wijzen wij met trots op de bijzondere algemene bijdrage die FHR levert aan de ontwikkeling van Suriname door haar input aan de vorming van een “educated society” van hoger opgeleiden, van verantwoord leiderschap en van een “ambitious culture” waarin burgers bereid zijn om niet alleen in hun eigen belang maar ook met het oog op de “public good” de “extra mile” te gaan.

Wil u gaan behoren tot de groeiende groep van personen die hun prestigieuze ‘masters degree’ bij FHR hebben behaald en zodoende in hun carrière een grote sprong voorwaarts maakten? Zo ja, schrijf U dan nu in en laat FHR U ondersteunen in het waar maken van Uw streven om een leven lang te leren. De sluitingsdatum voor inschrijvingen is op 15 maart 2020. Schrijf U in via het e-mail adres admissions@fhrinstitute.sr en bel voor informatie, ook omtrent flexibele financieringsmogelijkheden, naar +597 520797.

Hieronder kunt u de brochures downloaden van de programma’s:

Master of Business Administration Program (MBA) in Business Analytics 2020 – 2022

Application deadline: March 15, 2020

Klik hier voor de brochure.

Master in Human Resource Management Programme (MHRM) 2020 – 2022

Application deadline: March 15, 2020

Klik hier voor de brochure.

Master of Accounting Program (MoA) 2020 – 2022

Application deadline: March 15, 2020

Klik hier voor de brochure.

Master of Public Administration in Governance Programme (MPA) 2020 – 2022

Application deadline: March 15, 2020

Klik hier voor de brochure.

prebachelorprogramma fhr

Inschrijving Prebachelorprogramma

Naast het Bachelor of Business Administration (BBA) programma dat vier jaren duurt en bestaat uit tien afstudeerrichtingen die aansluiten bij de vier hoofdrichtingen (Finance, Management, International Business en Law), biedt FHR School of Business ook een prebachelorprogramma aan. Voldoe je niet aan de toelatingseisen voor het Bachelor of Business Administration Programma, dan is het prebachelorprogramma een optie voor jou!
Toelating tot het prebachelorprogramma:
  • Je beschikt niet over twee of meer van de vereiste vakken voor het Bachelor of Business Administration (BBA) programma,
  • Je hebt een score van <6 voor twee of meer van de vereiste vakken,
  • Het niet bezitten van een middelbareschooldiploma, maar ten minste de examenklas van het havo, vwo, mbo-4 (IMEAO, NATIN, pedagogisch instituut) of daaraan gelijkgestelde niveau hebben doorlopen,
  • Beschikken over minimaal 5 jaar relevante werkervaring en het kunnen overleggen van een referentiebrief van jouw werkgever.
Heb je meer informatie nodig? Stuur een bericht via Facebook Messenger, WhatsApp (8992880) of neem contact op met een van onze medewerkers van het Onderwijs Service Centrum (OSC).

Meer informatie over en aanmelding voor het prebachelorprogramma kan via de volgende link: https://www.fhrinstitute.sr/opleidingen/prebachelor/

Goede institutionele inbedding van de nieuwe financiële realiteit

Op de Nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Surinaamse Economisten (VES) op 7 januari 2020 heeft de CEO van Staatsolie, Rudolf Elias, onderstreept wat de onlangs aangetroffen olie voor de kust van Suriname zal betekenen voor land en volk. De activiteiten die binnen de komende vijf (5) jaren op gang zullen komen, zullen transformatie van de instituten van de samenleving noodzakelijk maken.

Essentieel voor Suriname is dat de mensen in de samenleving klaargestoomd worden om deze nieuwe financiële realiteit te kunnen opvangen. Een fundamenteel onderdeel hiervan is de versterking van de instituten die medeverantwoordelijk zullen zijn voor het garanderen van een stabiele financiële toekomst voor Suriname. Kritisch denken, sound judgement making, empirisch en feitelijk gefundeerde besluitvormingscapaciteit, zijn enkele fundamentele competenties die personen die deze instituten besturen, moeten beheersen.

Het Master in Public Administration programma van FHR zal in de context van onze nieuwe financiële realiteit een cruciale rol innemen. Het MPA-programma leidt professionals op die een wezenlijke bijdrage leveren aan de institutionele versterking van verschillende ministeries in het land door verbanden te leggen tussen politicologische, sociologische, economische en juridische inzichten. Doordat het openbaar bestuur zeer complex en gefragmenteerd is, is er behoefte aan een kennisintegrerende bestuurskunde. Ons programma is bovendien niet alleen gefocust op het aanleren van technische en wetenschappelijke kennis, maar ook het bijbrengen van de nodige gedragscompetenties om een effectieve en bovenal ethische bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van nieuw hoogopgeleid kader.

Ook voor toeleveringsbedrijven is het belangrijk dat zij zich nu al voorbereiden op de transformatie. Belangrijk in deze is het beheersen van de internationale financiële inzichten alsook grensoverschrijdende lange termijn business strategieën in een dynamische omgeving. Hiervoor zullen onze bedrijven professionals nodig hebben die niet alleen de technische skills bezitten maar ook de vertaalslag kunnen maken van de theorie naar de praktijk om deze transformatie te leiden. FHR biedt zowel op bachelor- als masterniveau opleidingen aan die aansluiten op deze behoefte van direct inzetbare professionals op het gebied van management van business, mensen en financiën.

Verder worden binnen de masteropleidingen professionals uitgedaagd te presteren in een ‘ambituous culture’ en zich te profileren tot ‘responsible leaders’ in de gebieden business management, accounting, human resource management en public administration. Dit, als resultaat van het streven van FHR om bij te dragen aan een geschoolde samenleving. Een samenleving waarvan verwacht wordt de groei en stabiliteit van de Surinaamse Economie te waarborgen en erop toezien dat Surinaams goed niet belandt in de handen van een selecte groep, maar dat het volk als geheel ervan kan profiteren.

Transformatie vereist veranderingen in de grondslagen van hoger onderwijs en goede institutionele inbedding van de nieuwe financiële realiteit hangt totaal hiervan af.

Hans Lim A Po

Inzendingen

Om het netwerk van onze doelgroep te bevorderen accepteert de redactie van de FHR-nieuwsbrief kosteloze inzendingen van en over diens alumni en studenten die mogelijk geselecteerd kunnen worden voor toekomstige edities van de nieuwsbrief. Inzendingen kunnen gaan over extracurriculaire prestaties, studie- en werkgerelateerde mijlpalen.
Mailen kan naar newsletter@fhrinstitute.sr
De redactie van de FHR-nieuwsbrief kijkt uit naar uw inzending.