Ben Woodly op één na
oudste afgestudeerde 2017

Ben Woodly“Ik was op mijn negentiende reeds klaar met de middelbare school. Ik kon geen aansluiting vinden bij de universiteit en ben dus meteen gaan werken. Toen mijn werkgever mij de mogelijkheid bood verder te studeren, hoefde ik dus niet lang na te denken.” Zo belandde Ben Woodly op FHR. Naast het feit, dat zich verder scholen een persoonlijk verlangen van hem was, was dat gezien zijn functie ook een noodzaak. “Eén vraag hield me wel bezig; zou ik na 31 jaar weer student kunnen zijn? Notabene tussen studenten die veel jonger dan ik zijn?”

“Tijdens de opleiding leer je dat je theorie moet kunnen omzetten in de praktijk. Dat is mijn voordeel geweest omdat ik werkervaring had. Ik kon daardoor sneller de theorie begrijpen en transformeren naar de praktijk. Daarom zeg ik dat het een voordeel is als je werkt en studeert.” Natuurlijk is dat niet helemaal waar, want studeren en werk combineren heeft hij niet als eenvoudig ervaren. “Het ging niet altijd even vlot. In het begin wist ik niet hoe ze te combineren, later werd het automatisme.”

“Werken en studeren heeft een voordeel”

Wat was voor Ben de grootste uitdaging?
“Alles los laten en me 100 procent focussen op mijn studie. Als ik dat niet onder de knie had gekregen, had ik op 30 september 2017 mijn diploma op 54-jarige leeftijd niet in ontvangst kunnen nemen. Er was een moment dat ik wilde stoppen met de opleiding. Mevrouw Felter. onze richtinascoördinator, ben ik dankbaar omdat ze mij op het juiste moment onder de aandacht bracht, dat mijn overige klasgenoten naar mij opkeken en dat mijn stoppen hun mogelijk zou be
ïnvloeden. Zo ben ik toch gebleven op FHR.”

De FHR-ervaring die Ben altijd bij zal blijven is misschien een weerspiegeling van zijn grootste angst.
“Wat mij altijd bij zal blijven, was mijn eerste ervaring; werken in een groep. De groepen werden gevormd en toen ik omkeek, was ik de enige die was overgebleven. Niemand wilde me hebben. Ze dachten zeker wat moeten we met deze oude bok.” Groepswerk ging hierna van een leien dakje. De zes studenten waar hij een groep mee vormde, waren zo goed op elkaar afgestemd, dat ze weinig communicatie nodig hadden om elkaar te begrijpen. “Van de zes studenten van mijn studiegroep, zijn vier samen met mij afgestudeerd. De overige twee volgen spoedig.”

Heeft Ben plannen om verder te studeren?
“De laatste maanden hebben mijn ogen me het best moeilijk gemaakt. Ik moet ze opereren. Omdat ik de opleiding niet wilde onderbreken, heb ik het uitgesteld. Nu ik afgestudeerd ben, zal ik de operatie ondergaan en het wat rustiger aandoen. Verder studeren zit er op dit moment dus niet in, maar het is niet uitgesloten in de toekomst.”

“De tip die ik aan de studenten meegeef: Begin vroeg met het overlezen van de leerstof. Spaar die niet op. En volg elk college. Probeer minimaal 80 procent attendance te halen. Elke les kan een onderdeel van het tentamen zijn.”
Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 9

Inhoud Woord van de Rector FHR Nieuws FHR Bijzondere momenten Drie ‘mindsets’ die effectief leren bevorderen Succesvolle FHR-alumnus: Dr. William Orie Gedreven door Ambitie Agenda…
Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 8

Inhoud Woord van de Rector FHR Nieuws FHR Bijzondere momenten Succesvolle FHR Alumna: Danielle Veira Afstandsonderwijs het “nieuwe normaal” FHR Pre-bachelor programma, ‘de ervaringen’ en…
Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 7

INHOUD Woord van de Rector FHR Nieuws Beweegredenen FHR Bijzondere momenten Succesvolle FHR Alumnus: Armand Achaibersing Agenda Goede institutionele inbedding van de nieuwe financiële realiteit …