Uw Mening Over: “People are the product of their learning”

Philip Vergauwen

Philip Vergauwen, Dean Maastricht University School of Business & Economics

Learning is education, Latin (educare) for “to lead out” Education leads people out of ignorance, often symbolized as “dark” and into the “light” Educated people know about and understand themselves, the world they live in and realize how important it is to continuously try to make this world a better, more enlightened place. But in order not to be limited to a “result” of learning and to become a real “product” of learning, one should also understand that learning is the result of interactions with people in real, life contexts.

Educated people, therefore, also directly and continuously “produce” learning: through experience and the exchange of ideas and opinions. Somebody who has studied a lot is often opinionated, an interactive learner has opinions open and in dialogue with others. For knowledge to flourish and multiply, we thus need a “product” in the mathematical sense: something needs to be multiplied with other things: people’s knowledge multiplies by interaction and learning – next to love – is the only thing that gets bigger and greater when shared with more and more people. Again: becoming knowledgeable is the work of individual studying, possibly static; being experienced, having learned how to excel as an expert, is always related to community, society and – always! – to dynamic interaction!

What is learning ?

Ferry Hira

Ferry Hira, docent marketing most excellent teacher periode 3

Eerst enkele definities van het begrip leren:

Leren is het verwerven van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden of waarden en kan synthetiseren van verschillende soorten informatie inhouden. De mogelijkheid om te leren bezitten zowel mensen, dieren als sommige machines.

Een wat simpelere definitie van leren luidt als volgt: Leren is een proces waarbij veranderingen optreden in gedrag als gevolg van bepaalde (herhaalde) ervaringen bij een mens (of dier).

Als we naar de bovenstaande definities kijken dan is volgens mij erg belangrijk om op te merken dat hier het aspect van veranderingen in het gedrag van het wezen mens of dier (of plant zelf) ontstaan als gevolg van leren. Het lastige is dat een wezen (een mens in dit geval) ook weer verder kan worden gedefinieerd in onderdelen zoals het biologisch chemisch deel, het geestelijk (verstandelijk) deel en kennelijk ook nog het spiritueel deel. Ik denk dat leren betrekking heeft op het geestelijk (verstandelijk) deel. Door middel van leren wordt het verstand verder ontwikkeld. Geest (verstand, intellectueel vermogen) bepaalt veelal de keuzen, beslissingen en handelingen (gedrag) van een menselijk wezen. Maar gedrag en handelingen kunnen ook door instincten, impulsen, driften, emoties worden bepaald waar het verstand (de geest) niet wordt gebruikt of geraadpleegd. Denk maar aan iemand die 5 dagen niet heeft gedronken en eigenlijk op een puur instinctief biologisch niveau handelt en alles maar pakt om diens dorst te lessen.

Ik ben het dus deels eens met de stelling, dat het verstand (de mind, het intellectueel vermogen) van mensen (people) inderdaad voor een groot deel het product is van leren. En je kan dat ook zeggen van aanleren en van afleren! Maar de mens (people) is ook het product van biologie, chemie, genen van ouders en familie!

Sources: 1. Richard Gross, Psychology: The Science of Mind and Behaviour 6E, Hachette UK, ISBN 9781444164367.

  1. Jump up ^ Karban, R. (2015). Plant Learning and Memory. In: Plant Sensing and Communication. Chicago and London: The University of Chicago Press, pp. 31-44, [1].
  2. Jump up ^ Daniel L. Schacter; Daniel T. Gilbert; Daniel M. Wegner (2011) [2009]. Psychology, 2nd edition. Worth Publishers. p. 264. ISBN 978-1-4292-3719-2
Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 9

Inhoud Woord van de Rector FHR Nieuws FHR Bijzondere momenten Drie ‘mindsets’ die effectief leren bevorderen Succesvolle FHR-alumnus: Dr. William Orie Gedreven door Ambitie Agenda…
Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 8

Inhoud Woord van de Rector FHR Nieuws FHR Bijzondere momenten Succesvolle FHR Alumna: Danielle Veira Afstandsonderwijs het “nieuwe normaal” FHR Pre-bachelor programma, ‘de ervaringen’ en…
Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 7

INHOUD Woord van de Rector FHR Nieuws Beweegredenen FHR Bijzondere momenten Succesvolle FHR Alumnus: Armand Achaibersing Agenda Goede institutionele inbedding van de nieuwe financiële realiteit …