“Be more than the best that you can be”

(Bryan Renten motivational speaker openingsbijeenkomst)

“Mijn eerste levensles; Things do not happen by Change they happen by design, en je moet er hard voor werken en gefocust zijn op je einddoel. Ik moest zelf verantwoordelijkheid nemen voor mijn leven. Onthoud dat woord, eigen verantwoordelijkheid.” Aan het woord is Bryan Renten CEO van één van de grootste productiebedrijven, N.V. Fernandes Bottling Company en voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Tijdens de opening van het collegejaar 2017-2018 deelde hij tijdens zijn motivational speech in de Grote Stadskerk enkele persoonlijke levenslessen met de nieuwe en ouderejaarsstudenten. Tijdens de voorbereiding voor zijn motivational talk stuitte hij op de vraag: “wat heeft mij geïnspireerd en gemotiveerd toen ik zo jong als jullie studenten was en wat motiveert mij nu.” Tijdens deze reflectie realiseerde hij zich, dat er geen speciale persoon of gebeurtenis in zijn leven was die hem inspireerde. Wat dreef hem om het beste uit zichzelf te halen? “Ik wilde succesvol worden (maar wist nog niet hoe en had ook nog niet voor mijzelf gedefinieerd hoe succes eruit zou zien) en twee: mijn studietijd moest vooral leuk zijn.”

 

Learn
Zijn studietijd was zeker leuk. En de carrière, die volgde na Technische Bedrijfskunde te hebben gestudeerd aan de Universiteit van Eindhoven, is zeker succesvol. “Ik had passie voor wat ik deed en dat kwam vooral tot uiting tijdens mijn stageperiodes, bij Rijkswaterstaat, de Britisch American Tobacco Industry in Nederland en Suralco in Suriname. Tijdens die stages toonde ik altijd veel interesse in de processen van het bedrijf, dus ik beperkte mij niet alleen tot mijn stageopdracht maar ik verdiepte mij ook in andere aspecten van de bedrijfsvoering. Die nieuwsgierigheid en mijn drive om meer te doen dan wat van mij gevraagd was, resulteerde erin dat ik door alle drie voornoemde bedrijven een baan aangeboden heb gekregen, die ik kon aannemen na afronding van mijn studie.” Dit brengt ons bij zijn tweede levensles: “Lesson 2: ontdek, verken, doe meer en blijf leren”

Durf
In 1998 maakte Renten de overstap naar Fernandes Bottling. “Ik werd door velen voor gek verklaard, wie gaat nu van Staatsolie naar Fernandes (namij zijn er een aantal gevolgd). Er waren soms momenten van twijfel, maar achteraf bekeken was het een goede beslissing.” Deze levenservaring brengt ons bij lesson 3:“There are always Naysayers, die je goed kunnen vertellen waarom je iets niet moet doen, maar als je in jezelf gelooft moet je durven te doen.” As we say the rest is history. Op 37 jarige leeftijd werd Renten directeur van N.V. Fernandes Bottling Company. “Ik heb vele slapeloze nachten gekend. En me vaak afgevraagd of we wel de juiste beslissingen namen. Hadden we alles wel overzien. We hebben (samen met het managementteam) het bedrijf uit de moeilijke periode geloosd, maar hebben zeker in hindsight een aantal foute beslissingen genomen, die als ik het opnieuw mocht doen anders zou hebben beslist.” Dat brengt ons bij zijn derde levensles: “Durf beslissingen te nemen, dus durf te falen en durf fouten te maken. Maar het allerbelangrijkste is om te leren van je fouten. In mijn carrière heb ik soms bewust en soms onbewust een aantal principes toegepast:

  • Ga niet voor middelmaat, stel ambitieuze doelen. Ambitieuze doelen inspireren niet alleen jezelf maar ook anderen om je heen. Succes kan alleen plaatsvinden als je bereid bent meer te doen dan anderen, als je harder wil werken, als je durft en gefocust bent.
  • Integriteit. Goede leiders, succesvolle leider hebben hoge normen en waarden en een hoge mate van integriteit in hun handelen. Ze hebben een strong moral compass.
  • Zelfkritiek. Doe aan zelfevaluatie. Jezelf opnieuw uitvinden, is een fase waar elke persoon doorheen moet gaan.”

Tot slot
“Het pad naar een succesvolle carrière is nu al begonnen. Het begint niet pas wanneer je begint te werken. Accepteer geen middelmaat, wees excellent in alles wat je doet, toon passie en werk hard. Realiseer dat niets vanzelf komt, challenge jezelf en anderen, wees vernieuwend en nieuwsgierig, be more than the best that you can be. Ik wens jullie allemaal veel succes toe dit collegejaar, maar ook voor jullie verdere studie en remember; “het geheim van succes is om altijd te verbeteren, ongeacht waar je bent, wat je doet of wat je positie is.”

Cheers!
Bryan Renten

Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 9

Inhoud Woord van de Rector FHR Nieuws FHR Bijzondere momenten Drie ‘mindsets’ die effectief leren bevorderen Succesvolle FHR-alumnus: Dr. William Orie Gedreven door Ambitie Agenda…
Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 8

Inhoud Woord van de Rector FHR Nieuws FHR Bijzondere momenten Succesvolle FHR Alumna: Danielle Veira Afstandsonderwijs het “nieuwe normaal” FHR Pre-bachelor programma, ‘de ervaringen’ en…
Nieuwsbrief

FHR-Nieuwsbrief Editie 7

INHOUD Woord van de Rector FHR Nieuws Beweegredenen FHR Bijzondere momenten Succesvolle FHR Alumnus: Armand Achaibersing Agenda Goede institutionele inbedding van de nieuwe financiële realiteit …