Introductie

De financiële sector is meer dan ooit in beweging. Verandering is de nieuwe constante in de financiële dienstverlening. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en de sector wordt blijvend geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving. Nieuwe marktpartijen doen hun intrede en het gedrag van consumenten verandert snel.

Om als financiële dienstverlener of professional uw toegevoegde waarde te behouden, moet er snel en efficiënt ingespeeld worden op veranderingen. De samenwerking FHR en Welten faciliteert en operationaliseert veranderingen voor professionals in de financiële sector middels het aanbieden van opleidingen.

Beschikbaarheid modulen

Ieder kwartaal worden de modulen aangeboden. Voor 2019 betekent dit, dat de modulen worden aangeboden in het vierde kwartaal (oktober – november 2019)*. In 2020 worden de modulen viermaal verzorgd, zie onderstaand schema.

Digitale Leeromgeving (DLO)

De digitale leeromgeving (DLO) dient ter ondersteuning van de studie. Op dit platform staan naast oefenvragen en toetsen ook het overige studiemateriaal, zoals: een syllabus en PPT slides. Iedere deelnemer heeft toegang tot de digitale leeromgeving middels een persoonlijke inlogcode. Naast het leren beheersen van de stof kan een deelnemer de DLO gebruiken, om te toetsen of zijn/haar kennis voldoende is om het eindexamen met goed gevolg af te leggen. In de DLO staan oefenvragen die als ondersteuning in de  zelfstudie gemaakt worden. Per gemaakte vraag ontvangt de deelnemer digitaal feedback.
De DLO is toegankelijk via internet of via een speciale App (Android en IOS) en de toegang tot dit platform is tot één jaar na inschrijving geldig.

Educatieprogramma Financiele Sector 2020

FHR Institute for Higher Education

FHR Institute for Higher Education (FHR) is een instituut voor hoger onderwijs dat in het jaar 2000 is opgericht. De visie van FHR is het bevorderen van een vrijwillig en gemotiveerd streven naar levenslang leren vanwege persoonlijke en professionele redenen, om zodoende een belangrijke bijdrage te leveren aan de modernisering van de samenleving en om een ‘centre of excellence’ in het onderwijs te zijn met een focus op management in zijn vele facetten.
Eén van de hoogtepunten vanaf de oprichting van FHR is:
de uitbreiding in 2012 van het oorspronkelijk uitsluitend op masterniveau verzorgd onderwijs, met de bacheloropleiding (de FHR School of Business).
Met deze uitbreiding bestaat FHR nu uit vier scholen met zes afstudeerrichtingen op masterniveau en tien afstudeerrichtingen op bachelorniveau. Alle opleidingen zijn  internationaal en/of nationaal geaccrediteerd en er bestaan samenwerkingsverbanden met gerenommeerde internationale opleidingsinstituten.
Met ruim 1200 studenten is het instituut thans het meest gezaghebbende in Suriname.

Welten International

Welten International (Welten) is een opleidingsinstituut voor de financiële sector, gevestigd in Nederland. Door middel van een unieke combinatie van diensten en  opleidingen, helpt Welten financiële dienstverleners effectief om te gaan met de vele veranderingen in deze sector. Via het eigen opleidingsinstituut Dukers & Baelemans biedt Welten trainingen en opleidingen aan financiële professionals die aan alle vakbekwaamheidseisen moeten voldoen.
Welten is sinds 2013 actief in Suriname en heeft opleidingen ontwikkeld en verzorgd bij diverse financiële instellingen. Deze opleidingen zijn speciaal ontwikkeld voor de Surinaamse markt rekening houdend met lokale trends en wet- en regelgeving. Vanaf februari 2019 is Welten een samenwerkingsverband aangegaan met FHR Institute for Higher Education.

Samenwerking FHR, Welten en de Surinaamse Bankiersvereniging

FHR en Welten zijn met ingang van februari 2019 een samenwerkingsverband aangegaan in het verstrekken van financiële educatie aan de bancaire- en verzekeringssector in Suriname. Daarmee wordt beoogd professionele en goed gedefinieerde educatieve opleidingen te ontwikkelen om het kennisniveau, de vaardigheden en de attitude van professionals die in de financiële sector werkzaam zijn, op te voeren en te verhogen.
Op 27 maart 2019 is deze samenwerking bekrachtigd door de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) middels het ondertekenen van een MOU. De samenwerking tussen FHR en Welten zal op basis van daartoe strekkende afspraken plaatsvinden onder auspiciën van de SBV.

Doel van de samenwerking
De samenwerking heeft als doel goed gedefinieerde specifieke financiële opleidingen beschikbaar te stellen voor alle professionals van de bancaire- en verzekeringssector
in Suriname.
De opleidingen zijn opgedeeld in modulen, gericht op kennis, vaardigheden en professioneel gedrag, waardoor iedere professional op elk niveau binnen een financiële instelling zich op effectieve wijze verder kan ontwikkelen.

Aanbod Modulen

Dit is de basismodule inzake financieel toezicht en regelgeving in Suriname. De module MFD bestaat uit de onderdelen:
● Overeenkomsten
● Cambio’s
● Banken
● Basisleningen
● Basisverzekeringen
● Juridische aspecten van het huwelijk- en erfrecht
● Taken en functies Centrale Bank van Suriname

Dit is de vervolgmodule op MFD en biedt een wereldwijde insteek in financiële dienstverlening en internationale financiële regelgeving.
De module MBS bestaat uit de onderdelen:
● Internationale wet- en regelgeving
● IFRS
● FATCA
● Geldschepping
● Islamitisch bankieren
● Beleggen
● Actualiteiten en trends
● Risico’s

Dit is een nieuwe module die vanaf juli 2019 wordt aangeboden. Deze module is bestemd voor alle professionals van verzekeraars en banken
die belast zijn met verzekeringen. Het gehele proces van aanvraag tot beheer wordt doorlopen.
De module MASS bestaat uit de volgende onderdelen:
● Schadeverzekeringen
● Persoonsverzekeringen waaronder levensverzekeringen
● Internationale ontwikkelingen op verzekeringsgebied
● Volledig adviesproces van aanvraag tot beheer
● Verzekeringsoplossingen
● Actualiteiten en trends omtrent verzekeren
● Risico’s
● Benodigde vaardigheden

Dit is een nieuwe module die vanaf juli 2019 wordt aangeboden. Deze module is voor alle professionals van financiële instellingen die belast
zijn met het verstrekken, verwerken of beheer van kredieten. De module is geschikt voor zowel front- als backoffice professionals.
Het gehele proces van aanvraag tot beheer wordt doorlopen aan de hand van praktijkvoorbeelden.
De module MLK bestaat uit de volgende onderdelen:
● Particulier en consumentenkrediet
● Wet- en regelgeving omtrent lenen
● Internationale ontwikkelingen
● Leenvormen
● Volledig adviesproces van aanvraag tot beheer
● Kredietregistratie
● Actualiteiten en trends omtrent lenen
● Risico’s
● Dilemma’s en oplossingen

Aanbod Modulen

● Elk kwartaal kunnen per module maximaal 20 professionals worden opgeleid.
● Elke module bestaat uit 2 trainingsdagen en een examentrainingsdag.
● Elke module wordt ondersteund met een Digitale Leeromgeving (DLO).
● Elke module wordt afgesloten middels een schriftelijk examen.
● Na het succesvol afleggen van het examen ontvangt de deelnemer een diploma van Dukers & Baelemans, het opleidingsinstituut van Welten. Herkansing is mogelijk voor degenen die de eerste keer het examen niet hebben behaald.

In 2020 worden er nieuwe modulen aan het programma toegevoegd, waaronder:
● Module Compliance
● Module Jaarrekening voor Banken
● Module Hypotheken

Trainingsplanning

Groepen Dag 1
(8.00 – 14.30)
Dag 2
(8.00 – 14.30)
Dag 3 Examentraining Examendag (90 minuten)
MFD ma 27 januari ma 3 februari ma 10 februari (8.00-11.00u) do 12 maart (8.00-9.30u)
MBS1 di 28 januari di 4 februari ma 10 februari (11.00-14.00u) do 12 maart (10.00- 11.30u)
MBS2 wo 29 januari wo 5 februari wo 12 februari (8.00-11.00u) do 12 maart (12.00-13.30u)
MASS do 30 januari do 6 februari wo 12 februari (11.00-14.00u) ma 16 maart (8.00-9.30u)
MLK vr 31 januari vr 7 februari vr 14 februari (8.00-11.00u) ma 16 maart (10.00- 11.30u)
MFD2 di 11 februari do 13 februari vr 14 februari (11.00-14.00u) ma 16 maart (12.00-13.30u)