Het prebachelorprogramma bereidt studenten met tekortkomingen in de vooropleiding voor op het Bachelor of Business Administration (BBA) programma. Met tekortkomingen wordt bedoeld dat de vereiste vakken voor het BBA- programma niet voorkomen in de vooropleiding of de student cijfers heeft lager dan een 6 voor de vakken. Studenten met 2 of meer tekortkomingen in het vereiste vakkenpakket zullen worden toegelaten tot het prebachelorprogramma. Ook personen die verder willen studeren, maar niet beschikken over een middelbareschooldiploma of de vereiste vakken kunnen het prebachelorprogramma volgen. Het curriculum dat wordt aangeboden, is afgestemd op de vakken die worden verzorgd in het reguliere BBA-programma met als doel het wegwerken van de tekortkomingen.

 

Schrijf je nu inDownload Brochure

Meer informatie nodig?

Neem Contact op met
Onderwijs Service Centrum (OSC)
Telefoon:
+597 425101
Email:
info@fhrinstitute.sr

Het programma bestaat uit een (1) fase, die in drie periodes is opgedeeld. Na afronding van de drie periodes middels toetsen ontvangt de student een FHR-prebachelor certificaat.

Toelating tot het prebachelorprogramma

 

Je kan toegelaten worden tot het prebachelorprogramma als:

  • Je niet beschikt over twee of meer van de vereiste vakken voor het BBA-programma;
  • Je een score van < 6 voor twee of meer van de vereiste vakken hebt;
  • Je geen middelbareschooldiploma hebt, maar ten minste de examenklas van het havo, vwo, mbo-4 (IMEAO, NATIN, pedagogisch instituut) of een daaraan gelijkgestelde opleiding doorlopen hebt;
  • Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring en je een referentiebrief van je werkgever kan overleggen.

 Hiernaast is het toelatingsschema weergegeven.

Vaststellen van tekortkomingen

 

De studentenadministratie/ toelatingscommissie zal bij de vooraanmelding het aantal tekortkomingen aan de hand van de vooropleiding (zie onderstaand schema) vaststellen.

De studiekosten voor deelname aan het programma zijn als volgt:

Inschrijfgeld: SRD 250,- (bij een betaling van het collegegeld in één keer wordt dit bedrag kwijtgescholden)
Collegegeld: € 500,-

Het collegegeld van het prebachelorprogramma mag betaald worden in 3 termijnen:
1ste termijn: bij inschrijving € 250,- (voor 01 oktober 2021)
2de termijn: uiterlijk 05 november 2021: € 125,-
3de termijn: uiterlijk 05 december 2021: € 125,-

Voor het studiejaar 2022-2023 biedt FHR School of Business een studententegemoetkoming aan die bestaat uit een (i) betalingskorting en een (ii) aanmoedigingspremie. Het collegegeld dat betaald moet worden is afhankelijk van het betalingsmoment en hoe vlot de student het studiejaar doorloopt. Het SRD bedrag wordt berekend op basis van de verkoopkoers van de Centrale Bank op de dag en het tijdstip waarop er betaald wordt.

  •  Betalingskorting: Indien bij inschrijving het volledig bedrag betaald wordt, komt de student in aanmerking voor een korting van 30% op het collegegeld en  indien er volgens de algemene betalingsregeling betaald wordt, komt de student in aanmerking voor een korting van 20% op het collegegeld (Informeer naar de renteloze betalingsmogelijkheden die FHR aanbiedt.)
  • Aanmoedigingspremie: In geval de binnen de nominale tijd studeert, kan hij/zij naast de betalingskorting in aanmerking komen voor een aanmoedigingspremie van 30% of 50%.
    Let wel: Deze korting ontvangt de student, nadat controle op de studieprestaties is gedaan.

Je kunt ook gebruik maken van het Fonds Studiefinanciering (FSS), beheerd door de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) voor het financieren van je collegegeld en studiemateriaal.

Voldoe je niet aan de vereisten dan kun je je inschrijven voor het prebachelorprogramma. Na succesvolle afronding kun je doorstromen naar het BBA-programma.
Gelieve op een van onderstaande rekeningen het collegegeld ten behoeve van de Bacheloropleidingen over te maken t.g.v. FHRHO:

Hakrinbank SRD: 20.649.85.23 DSB SRD: 96.50.350 Republic Bank SRD: 1000506875
Hakrinbank EURO: 20.698.14.02  DSB EURO: 96.50.377 Republic Bank EURO: 1000506891
Hakrinbank USD: 20.698.13.99   DSB USD: 96.50.369 Republic Bank USD: 1000506905

Na de betaling vragen wij het overmakingsbewijs te mailen naar finance@fhrinstitute.sr.