Het prebachelorprogramma bereidt studenten met tekortkomingen in de vooropleiding voor op het Bachelor of Business Administration (BBA) programma. Met tekortkomingen wordt bedoeld dat de vereiste vakken voor het BBA- programma niet voorkomen in de vooropleiding of de student cijfers heeft lager dan een 6 voor de vakken. Studenten met 2 of meer tekortkomingen in het vereiste vakkenpakket zullen worden toegelaten tot het prebachelorprogramma. Ook personen die verder willen studeren, maar niet beschikken over een middelbareschooldiploma of de vereiste vakken kunnen het prebachelorprogramma volgen. Het curriculum dat wordt aangeboden, is afgestemd op de vakken die worden verzorgd in het reguliere BBA-programma met als doel het wegwerken van de tekortkomingen.

 

Schrijf je nu inDownload Brochure

Meer informatie nodig?

Neem Contact op met
Onderwijs Service Centrum (OSC)
Telefoon:
+597 425101
Email:
info@fhrinstitute.sr

Het programma bestaat uit een (1) fase, die in drie periodes is opgedeeld. Na afronding van de drie periodes middels toetsen ontvangt de student een FHR-prebachelor certificaat.

Toelating tot het prebachelorprogramma

 

Je kan toegelaten worden tot het prebachelorprogramma als:

  • Je niet beschikt over twee of meer van de vereiste vakken voor het BBA-programma;
  • Je een score van < 6 voor twee of meer van de vereiste vakken hebt;
  • Je geen middelbareschooldiploma hebt, maar ten minste de examenklas van het havo, vwo, mbo-4 (IMEAO, NATIN, pedagogisch instituut) of een daaraan gelijkgestelde opleiding doorlopen hebt;
  • Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring en je een referentiebrief van je werkgever kan overleggen.

 Hiernaast is het toelatingsschema weergegeven.

Vaststellen van tekortkomingen

 

De studentenadministratie/ toelatingscommissie zal bij de vooraanmelding het aantal tekortkomingen aan de hand van de vooropleiding (zie onderstaand schema) vaststellen.

De studiekosten voor deelname aan het programma zijn als volgt:

Inschrijfgeld: SRD 250,- (bij een betaling van het collegegeld in één keer wordt dit bedrag kwijtgescholden)
Collegegeld: € 500,-

Het collegegeld van het prebachelorprogramma mag betaald worden in 3 termijnen:
1ste termijn: bij inschrijving € 250,- (voor 01 oktober 2021)
2de termijn: uiterlijk 05 november 2021: € 125,-
3de termijn: uiterlijk 05 december 2021: € 125,-

Voldoening van het collegegeld van het studiejaar 2021-2022 kan op de volgende manieren:

Het collegegeld voor het collegejaar 2021-2022 is afhankelijk van het betalingsmoment en de snelheid (studieprestatie) waarmee de student het programma doorloopt. De student kan in aanmerking komen voor twee soorten tegemoetkomingen, te weten:

A.    Studententegemoetkoming: Betalingskorting en aanmoedigingspremie

Het collegegeld dat betaald moet worden is hier afhankelijk van het betalingsmoment en hoe vlot de student het studiejaar doorloopt. Het SRD bedrag wordt hier berekend op basis van de verkoopkoers van de Centrale Bank op de dag en het tijdstip waarop er betaald wordt.

·         Betalingskorting: Indien bij inschrijving het volledig bedrag betaald wordt, komt de student in aanmerking voor een korting van 30% op het collegegeld en indien er volgens de algemene betalingsregeling betaald wordt, komt de student in aanmerking voor een korting van 20% op het collegegeld (Informeer naar de algemene betalingsregeling).

·         Aanmoedigingspremie: Een student die binnen de nominale tijd studeert, ontvangt onafhankelijk van de betalingskorting een aanmoedigingspremie in de vorm van een korting. Een geslaagde prebachelor student kan tot 80% van het betaald bedrag terugkrijgen bij inschrijving in het BBA-programma.  

B.    Wisselkoersreductie

In verband met de matige economische vooruitzichten in het laatste kwartaal van 2021 heeft de School een tweede betalingsmogelijkheid gecreëerd, waarbij de prebachelor student onafhankelijk van het betalingsmoment en zijn/haar studieprestaties het collegegeld van EURO 500,- kan betalen tegen een koers van SRD 15,- per EURO. De betalingskorting en aanmoedigingspremie zijn op dit (totaal) bedrag niet van toepassing.