Maurice Adams 
Tilburg University
Course Advanced and Comparative Constitutional Law “Perspectives on the Democratic Rule of Law”. 

FHR verzorgt jaarlijks een cyclus van mastercursussen om door verdieping van kennis en vergelijking van rechtspraktijken bij te dragen aan de institutionele versterking en verbetering van de kwaliteit en modernisering van de rechtspleging in Suriname. De cursussen worden verzorgd met ondersteuning van (docenten van) de rechtenfaculteiten van de Universiteit van Leiden en de Tilburg Universiteit. Deze cursussen hebben de volgende onderwerpen:

  1. Aansprakelijkheidsrecht: Verwerven van kennis en inzicht in de belangrijkste leerstukken van het aansprakelijkheidsrecht en de wijze waarop die leerstukken zich ontwikkelen in en over verschillende soorten rechtssystemen.
  2. Staatsrecht: Verwerven van kennis en inzicht in de oorsprong van de democratische rechtsstaat en het bieden van toetsingskaders om ontwikkelingen met betrekking tot de democratische rechtsstaat te kunnen duiden en hoe dit zich manifesteert in verschillende rechtssystemen.
  3. Contractenrecht: Vergroten van kennis en inzicht in hoofdlijnen van ontwikkelingen in verschillende rechtssystemen en de beïnvloeding van contractenrecht door publiekrecht en soft law; en het aanscherpen van vaardigheden in het vertalen van deze inzichten in clausules.
  4. Bestuursrecht: Verwerven van kennis en inzicht in de belangrijkste leerstukken van en hun plaats in het bestuursrecht; en hun ontwikkeling in wetgeving en rechtspraak in en over verschillende soorten rechtssystemen.
  5. Strafrecht: Verwerven van kennis en inzicht in de belangrijke leerstukken van het strafrecht en het kunnen relateren van de karakteristieken van deze leerstukken aan de uitgangspunten van verschillende rechtstelsels.

 

Focus groep:

Juristen met bij voorkeur tenminste 3 jaar werkervaring.

 

Toetsing:

Deelnemers hebben de keuze om opgedane kennis en inzicht te laten toetsten in de vorm van een essay van 2500 woorden over het onderwerp van de cursus en een diploma te verkrijgen voor het met goed gevolg afgelegd hebben van de cursus. Overige deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

 

Cursusdagen:

De cursussen worden van maandag tot en met zaterdag verzorgd (6 dagen).

Meer informatie nodig?

Neem contact op met
Tachanna Brown
Executive Education
Program Manager
Telephone:
+597 520797
Email: tachanna.brown@fhrinstitute.sr