Zorg ManagementZorg Management Overzicht

Onder auspiciën van de Nationale Ziekenhuis Raad

Missie van het Programma:
‘Uitbreiding van kennis en vakmanschap van managers en professionals in de zorg gericht op verbetering van de besturing, de organisatie en de kwaliteit van de geleverde zorg’

Programma opzet:

Kennisuitbreiding

8 Modules over essentiële onderdelen van management en bestuur van

Leren van elkaars aanpak

Modules worden afgesloten met opdrachten waarbij kennis en inzichten door middel van (groeps-) opdrachten worden gekoppeld aan eigen organisatie beleid.

 

 

Joint diploma van FHR / Erasmus Centrum voor Zorgbestuur bij succesvolle afronding

Doelgroep:

Directies, managers en professionals met een managementtaak in de gezondheidszorg en
afgeronde universitaire (bachelor) of HBO opleiding en 2 jaar ervaring als leidinggevende in deze
sector.

Leerdoelen:

Uitbreiding van kennis en (proces) vaardigheden en het vermogen om deze te combineren met een vergroot analytisch vermogen, ondernemerschap, intuïtie en politieke sensitiviteit.

Curriculum structuur

Het Zorglandschap

Verkenning van de specifieke kenmerken van de Surinaamse gezondheidszorg: de organisaties, de context, regulering en financiering als ook passende strategieën.

Strategisch Management

Externe en interne analyse van de organisatie, strategische positionering en
concurrentie. Naast de rationele kant is er aandacht voor de sociale  component: de cultuur van de organisatie, waaronder
machtsverhoudingen, vernieuwingszin en de manier waarop besluiten tot stand komen.

Kwaliteitsbeleid en patiëntveiligheid

Wat is patiëntveiligheid en welke modellen zijn er? Patiëntveiligheidsbeleid als vorm van risicomanagement.

Optimalisering van zorgprocessen

Hoogwaardige en efficiënte dienstverlening: een intelligente inrichting van de zorgorganisatie. Met behulp van inzichten op het gebied van kwaliteitsmanagement, operations management, supply chain management en informatie management in de zorgsector.

Financieel Management

Financiering van de zorg: intern en extern financieel management. Vergroting van inzicht in financiële verhoudingen, risico’s en manieren om de financiële consequenties van zorgprocessen beter te kunnen sturen.

HR in toekomstperspectief

Strategisch HR(M). Wat zijn de belangrijkste HR-opgaven waarvoor zorgorganisaties staan. Aan de orde komen beloningsstructuren, functiedifferentiatie en flexibele werkvormen.

Management en leiderschap

Het ontwikkelen van een attitude van creatief en verantwoord strategisch ondernemerschap.

Organisatieverandering en bijdrage aan de verbetering van de zorg als geheel

Is er op grond van alle opgedane inzichten een gemeenschappelijke visie (agenda) te vormen op de toekomst van de gezondheidszorg in Suriname? Eigen leervragen en evaluatie en mogelijke vervolg vragen.