Zorgmanagement

Missie van het programma

De missie van het Zorgmanagement (ZM) programma is uitbreiding van kennis en vakmanschap van managers en professionals in de zorg gericht op de verbetering van de besturing van de organisatie en van de kwaliteit van de geleverde zorg. Het programma wordt verzorgd door FHR School of Accounting & Management in samenwerking met het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en onder auspiciën van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR).

 

Het algemeen leerdoel van het programma is om deelnemers te voorzien van kennis van essentiële onderdelen van het besturen en managen van een zorginstelling en het kunnen toepassen van deze kennis in hun concrete praktijk en reflecteren op hun handelen en op basis daarvan, verbeteringen realiseren.

 

Leerdoelen

Uitbreiding van kennis en (proces) vaardigheden en het vermogen om deze te combineren met een vergroot analytisch vermogen, ondernemerschap, intuïtie en politieke sensitiviteit.

Carrièreperspectief

Het Zorgmanagement programma stelt zorgprofessionals instaat om door te groeien naar een hogere managementfunctie in een zorginstelling. Voorts kunnen individuen die het programma gevolgd hebben worden ingezet om vernieuwingstrajecten binnen zorginstellingen te sturen. Communiceren, samenwerken en oplossingsgerichtheid zijn enkele competenties die tijdens dit programma aangescherpt worden en deelnemers instaat stellen om optimaal te functioneren in een zorginstelling.

Meer informatie nodig?

Neem contact op met
Tachanna Brown
ZM Program Manager
Telefoon:
+597 520797
Email: tachanna.brown@fhrinstitute.sr

Doelgroep

Directies, managers en professionals met een managementtaak in de gezondheidszorg, een afgeronde universitaire (HBO) opleiding en twee jaar ervaring als leidinggevende in deze sector.

Wijze van levering

Dit programma is een éénjarige opleiding. Elke module loopt van zaterdag tot zaterdag: eerste zaterdag van 09.00 – 14.00 uur, vervolgens maandag, dinsdag en woensdag van 18.00 – 21.00 uur. Donderdag en vrijdag: zelfstudie en groepswerk. Tweede zaterdag van 09.00 – 14.00 uur: slotbijeenkomst met groepspresentaties en uitleg van de individueel uit te voeren opdracht.

Diploma

Bij succesvolle afronding van het programma ontvangt de deelnemer een Joint diploma van FHR / Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Het curriculum van het programma is onderverdeeld in vier (4) blokken die veder zijn uitgewerkt in acht (8) modulen, waarvan elk 19 doceeruren bevatten.

Toelatingscriteria

  • Afgeronde universitaire (bachelor) of hbo-opleiding;
  • Twee jaar ervaring als leidinggevende in de zorgsector.

Studiekosten

De studiekosten voor deelname aan het programma zijn €7500,- per persoon, inclusief boeken en resterend lesmateriaal.

Studiefinanciering

Betaling van het studiegeld (incl. Boeken en studiemateriaal):
a. Het volledig in een keer betalen
b. Betaling in twee termijnen: 50% twee weken voor aanvang van het programma
50% binnen zes maanden na eerste termijn betaling
c. Een renteloze periodieke overeenkomst met FHR

 

We verwachten van elke deelnemer dat hij of zij zelf het collegegeld bekostigt of via sponsoring van zijn/ haar werkgever.

 

Alternatieve financieringsmogelijkheden zijn beschikbaar via:
  • Studiefinanciering van Nationale Ontwikkelingsbank (NOB)
*De bovenstaande bedragen mogen in Surinaamse dollars betaald worden op basis van de bij betaling geldende officiële Centrale Bank verkoopkoers.