Recht en waarheid maken vrij

By 17 januari 2020 augustus 10th, 2020 Nieuws

Een poging tot duiding van onze morele opdracht
Hans Lim A Po

Met deze publicatie, ‘Recht en waarheid maken vrij’. ‘Een poging tot duiding van onze huidige morele opdracht’, geeft de Henri Frans de Ziel Stichting uitvoering aan een van haar doelstellingen, namelijk het leveren van een bijdrage aan de vergroting van het aanbod aan Surinaamse historische literatuur.

Afbeelding Lim A PO

Hans Lim A Po (Paramaribo, 1940) heeft rechten gestudeerd in Leiden en was van 1963-1981 advocaat. Van 1981-1997 was hij corporate executive bij Billiton, toen de mijnbouwarm van Shell en van 1997-2000 General Counsel van Billiton PLC in Londen. In 2000 richtte hij het FHR Lim A Po Instituut voor Hoger Onderwijs op en hij is daarvan de rector. In de periode als advocaat doceerde hij aan de toenmalige Rechtsschool en de Universiteit van Suriname en in de periode 2000-2003 aan de Anton de Kom Universiteit. In de loop der jaren heeft hij o.a. in het Surinaams Juristenblad verscheidene artikelen gepubliceerd en was hij gastspreker bij verschillende publieke gelegenheden.

Inleiding

Het onderwerp van deze voordracht is de politiek filosofische betekenis van het in 1959 in het eerste couplet van ons Volkslied door Henri de Ziel verwoorde denkbeeld: ‘Recht en waarheid maken vrij’3. Ik beschrijf eerst het universeel karakter van dit denkbeeld en vervolgens de actuele zienswijzen over de elementen ervan. Deze zienswijzen zijn na de totstandkoming van het volkslied gezaghebbend geworden voor samenlevingen met een liberale politieke ordening. Ten slotte bespreek ik ter illustratie van de relevantie van deze zienswijzen voor Suriname, na elk onderdeel, een kwestie die thans in de politieke ontwikkeling van Suriname aandacht vraagt.

Klik op de hyperlink hieronder om het boek te downloaden.