PLAGIAAT

Als student moeten er geregeld AW-opdrachten, papers en/of een thesis worden geschreven. Met de hedendaagse technologie waarbij haast alle actuele publicaties en heel veel relevante informatie online te vinden is, is het voor sommige mensen verleidelijk om snel iets van het internet te kopiëren waardoor de kans om te plagiëren veel groter is. Het gebeurt (soms onbewust) weleens, dat er informatie van een ander gebruikt wordt maar niet de juiste bronvermelding gehanteerd is. Maar waar ligt de grens tussen correct overnemen en plagiaat? Hoe kan je zelf plagiaat voorkomen op je eigen werk?

Wat is plagiaat?

Plagiaat of letterdieverij is volgens het “van Dale” woordenboek het zich toe-eigenen van het geestelijk werk van anderen en het als eigen werk openbaar maken”. Degene die plagiaat pleegt is plagiator of plagiaris. Degene van wie het werk overgenomen is, wordt aangeduid als geplagieerde.

Maar het is niet altijd zo zwart- wit. Als een student werk inlevert van een ander dan is het duidelijk. Nee, dat is niet toegestaan. Maar er zijn ook “grijze” situaties waarbij het niet altijd even duidelijk is. De volgende situaties worden ook tot plagiaat gerekend, zelfs ook als je de bron vermeld.

  • Het letterlijk kopiëren van teksten of beeldmateriaal.
  • Het letterlijk vertalen van teksten van de ene naar de andere taal.
  • Het overnemen van één of meerdere woorden van een ander zonder aanhalingstekens.
  • Het overnemen van tekst en daarin dan enkele woorden veranderen of wat zinnen omdraaien.

3 stappen om plagiaat te voorkomen zijn:

  1. sla de bron altijd gelijk op;
  2. citeer of parafraseer op de juiste manier;
  3. pas altijd de bronvermelding toe volgens de juiste referentiestijl. Voor het FHR- instituut is dat de APA- stijl.

Volgens mevrouw Jane Nanhu, voorzitter van de examencommissie bij de FHR School of Business wordt van een hbo-student verwacht, dat hij behoorlijk kan refereren omdat het als een doodzonde wordt beschouwd om kennis en ideeën van anderen als jouw eigen kennis te presenteren. Het correct refereren is volgens haar ook een weerspiegeling van het geïnternaliseerd hebben van ethische waarden en normen door een persoon.

Er zijn natuurlijk ook consequenties verbonden aan het plegen van plagiaat. Op basis van artikel 23 van de Onderwijs en Examenregeling; ” Onregelmatigheden bij AW-toetsen, stage en afstuderen”, zal de mate van plagiaat worden vastgesteld door de examencommissie.

Zij geeft verder ook aan dat door alle docenten ernaar gestreefd wordt de studenten te doordringen van de ernst van plagiaat.

Wil je jouw eigen werkstuk of scriptie checken op plagiaat, dan heeft de FHR School of Business de plagiaat scanner Ephorus beschikbaar of raadpleeg een online scanner.

Wat is uw mening over plagiaat? Laat het ons weten. Mail naar charlene.angel@fhrinstitute.sr

 

 

9 april 2019 in Nieuwsbrief, Nieuwsbrief Editie 4

FHR Database – editie 4

De FHR-database is een online faciliteit die toegang tot diverse FHR- publicaties en andere relevante documenten verschaft aan studenten, docenten en overige personeelsleden. De volgende…
Read More
9 april 2019 in Nieuwsbrief, Nieuwsbrief Editie 4

UMO- Uw Mening Over – editie 4

   PLAGIAAT Als student moeten er geregeld AW-opdrachten, papers en/of een thesis worden geschreven. Met de hedendaagse technologie waarbij haast alle actuele publicaties en heel…
Read More
9 april 2019 in Nieuwsbrief, Nieuwsbrief Editie 4

Waarom doorstuderen – editie 4

  Net afgestudeerd van de middelbare school dan rijst vaak de vraag; doorstuderen of niet? Lang niet iedereen wil of kan doorstuderen. Daar zijn verschillende…
Read More