MBA intake 11 afgestudeerde Rajnishkant Paltantewarie van het FHR Lim A Po Institute for Higher Education wint de VES scriptieprijs voor 2018.

Foto: Mr. M. Badjoeri van Trustbank Amanah (links) en Rajnishkant Paltantewarie, winnaar VES Scriptieprijs 2018 (rechts)

Het FHR Lim A Po Institute for Higher Education maakt met trots bekend dat aan haar MBA afgestudeerde, Raj Paltantewarie de VES-Scriptieprijs voor 2018 is toegekend. De VES reikt jaarlijks – vanaf 2016 –  een Scriptieprijs uit aan de beste sociaal –economische scriptie geschreven door een student van lokale instituten voor Hoger en Beroeps Onderwijs in Suriname. Ook dit jaar heeft Trustbank Amanah de prijs ter waarde van USD 1000,- gesponsord.

Raj zijn scriptie had als titel “The motivational factors that influence youth to venture into entrepreneurship in a government-oriented business environment” met als begeleider Dr. David J. Dingli (uit Malta) en handelde over de motieven die ondernemerschap onder jongeren beinvloeden.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de VES nieuwjaarsreceptie op woensdag 23 januari j.l in de Banquet Hall van Hotel Torarica.