FHR School of Business verlaagt het collegegeld middels een wisselkoersreductie voor het studiejaar 2021- 2022

By 15 September 2021 Nieuws

Op maandag 13 september 2021 heeft de Regering van de Republiek Suriname bij monde van de President te kennen gegeven dat de oplossing van de huidige financieel-economische crisis langer duurt dan verwacht. Met het oog daarop kent de regering een compensatie toe door het beschikbaar stellen en faciliteren van een tijdelijke financiële tegemoetkoming aan werknemers over de periode september – december 2021.

In navolging hiervan heeft FHR School of Business besloten om aan studenten die zich voor het collegejaar 2021-2022 inschrijven of her-inschrijven een korting op het collegegeld te verlenen middels een wisselkoersreductie.

Studenten die zich, in de periode september – december 2021 inschrijven of her-inschrijven voor het collegejaar 2021-2022 voor het internationaal geaccrediteerd Bachelor of Business Administration (BBA) Programma of het Prebachelorprogramma, kunnen in aanmerking komen voor een compensatie in de vorm van een reductie op de wisselkoers voor conversie van de EURO naar de SRD.

Deze reductie op de wisselkoers houdt in dat het collegegeld voor het komend schooljaar zal worden berekenend tegen een koers van 1 EURO=15 SRD in plaats van 1 EURO=SRD 23, hetgeen neerkomt op een verlaging van het collegegeld met 40%.

Voor FHR School of Business staat de toegankelijkheid tot internationaal geaccrediteerd onderwijs tegen sterk gereduceerde internationale tarieven centraal. In haar streven om bij te dragen aan een lerende en welvarende samenleving voorziet de Business School met deze wisselkoersreductie in een alternatief op de reeds bestaande studententegemoetkoming tot verlaging van het collegegeld. FHR School of Business gaat het nieuw collegejaar in met de hoop en het voornemen ook dit jaar (nieuwe) studenten te voorzien van kwalitatief hoogstaand onderwijs in een ethische en ambitieuze leeromgeving, zodat de beroeps en professionele competenties verder versterkt kunnen worden.

Namens de Rector,

Relations Department

FHR School of Business